POA2B5~1.JPG

MOST

Pro město Most se stalo prokletím i rájem hnědé uhlí, jehož obrovská ložiska byla nalezena pod původní historickou zástavbou; komunisté město obětovali, a to včetně dvaceti cenných gotických domů, které měly obdobu jen v Praze

 

Unikátní událostí nejen v dějinách Mostu byl přesun kostela Nanebevzetí Panny Marie z místa, které bylo odsouzeno k zániku na novou lokalitu; přesun po kolejích trval 28 dní a vstoupil i do Guinnessovy knihy rekordů

 

Most (německy Brüx) získal svoje jméno podle dřevěných mostů, po kterých vedla zdejší močálovitou krajinou obchodní stezka. Této cesty využívali hlavně kupci putující mezi Prahou a Saskem už v 10. století, později zde Hněva Hrabišic postavil tvrz a tím zvýšil obranyschopnost místa. Přemyslovci udělili Mostu městská práva, která rozšířil i Jan Lucemburský a Karel IV. Místní lidé se ve velkém věnovali pěstování vinné révy. V letech 1455 a 1515 spálí město dva velké ničivé požáry a městské centrum se vyloupne v nové kráse. Nad městem ční hrad Hněvín, který byl za třicetileté války dobyt švédskými vojsky. Místní obyvatelé usoudili, že do daleka viditelný hrad jen přitahuje cizí vojska, a tak požádali dopisem císaře Ferdinanda III., aby jim umožnil hrad zbořit. Ten k tomu dal roku 1651 souhlas. Město poničené vlastními obyvateli, ale i nepřátelskými vojsky začalo však strádat a upadat na významu.

Interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

K velkému rozmachu dochází až v polovině 19. století, kdy se pod městem odhalují obrovská ložiska hnědého uhlí. Do Mostu se stahují noví obyvatelé, kteří tu hledají štěstí v takzvané uhelné horečce. V roce 1895 postihla Most přírodní katastrofa kuřavka.

Tragédie s názvem kuřavka (tekuté písky)

Toto nebezpečí je typické pro hnědouhelné revíry a Mostecko je tekutými písky doslova pověstné. Kuřavkovité čočky vznikají na okraji uhelných slojí. Tělesa mají čočkovitý tvar, mohou mít velikost i několika desítek kubíků a jsou naplněna směsí jemného písku a jílu s vysokým poměrem vody. Na tělesa působí obrovský tlak zemského povrchu. K problému dojde v okamžiku, kdy je kuřavkovité těleso nafáráno či příliš tenká stěna mezi šachtou a kuřavkou neudrží tlak. Nejsrozumitelnějším příkladem je lidský pubertální uher. Pokud ho máte na tváři, tvoří se v něm hnis, vzniká obrovský tlak, a to až do okamžiku, kdy tenká kůže praskne a celé zanícení se vyvalí ven. To samé se děje s kuřavkou jen v mnohem větším rozměru. Celý obsah čočky vyteče do důlních šachet a valí se štolami. A přesně to se stalo v noci z 19. na 20. července 1895 v Mostě. Kdo čočku nafáral se dnes už nezjistí. Přímým svědkem události byl horník Wenzel Mistoler, který odpočíval s kolegou na kříži důlních chodeb. Později horník popisoval, že první bylo slyšet nezvyklé dunění, následoval ostrý poryv větru, který sfoukl kahany. To už všichni slyšeli zvuk čvachtající vody. Oba horníci spustili alarm a zachránili tak většinu mužů z podzemí. Jenže peklo začalo na zemi. Prázdná kuřavková čočka je naprosto nestabilní a obrovský tlak ji začne devastovat. To ještě nikdo netušil, že právě praskla monstrózní čočka o objemu 50 tisíc kubíků. V ulicích starého Mostu v té době nikdo skoro nebyl, byla průtrž mračen a temná noc, kterou problikávaly jen blesky z oblohy. Jako předzvěst začaly zhruba po 30 minutách po protržení nejprve zhasínat plynové lampy na ulici. Pohyby země totiž roztrhly přívodní potrubí. Následovaly děsivé zvukové efekty praskajících domů. Zemina na povrchu padala do vytvořené jeskyně a vytvářela trychtýřovité propady. Těch velkých bylo osm – do nich padaly celé domy. Menších propadů bylo několik desítek – ty většinou způsobily popraskání vnějších stěn domů a totální devastaci vnitřních stěn, takže dům zdánlivě zůstal stát s popraskanými stěnami, ale celý jeho vnitřek včetně zařízení a obyvatel se propadl do země. Ve městě vypukly požáry, ale nebylo možné je hasit, protože vodovodní potrubí bylo stejně jako plynové přetrháno. 20. července 1895 začalo svítat už po třetí hodině ranní. V tu chvíli se ukázala tragédie v plném rozsahu. V ulicích Mostu chybělo 25 velkých obytných domů, neexistovaly. Dalších 57 velkých domů bylo nenávratně poškozeno. Mrtví byli jen tři lidé. V tehdejším Mostě žilo 15 tisíc lidí, téměř 3 tisíce z nich přišly o střechu nad hlavou. Na mosteckém nádraží se vytvořil kráter, který pohltil pět řad kolejí a most přes ně. Vlaky nejezdily 11 dní. Pro Most to ale nebyla první kuřavková tragédie. 24. listopadu 1890 v době podzimních dešťů vymlela rozvodněná Bílina kuřavkovou čočku ve stejném dole Anna Hilf. O život přišlo 34 horníků; těla některých se našla až v létě 1891, těla deseti z nich se nenašla nikdy. V srpnu 1896 a znovu v září 1896 v Mostě opět padaly domy. 12 budov bylo zničeno, desítky lidí zraněno, naštěstí nikdo nepřišel o život. V místě výskytu kuřavkové zóny, kde se odehrály tyto katastrofy, dnes stojí Kopistská výsypka a rekultivovaná jezera Matylda a Vrbenský.

Vrch Milá s úrodnými lány

Za II. světové války byl Most mnohokrát zasažen bombardováním při nepřesných náletech na chemickou rafinérii v Záluží. V době socialismu přichází zlaté, ale i velmi temné období města. Hospodářství tlačí na mnohem větší těžbu uhlí, ke které je ale potřeba mnohem většího počtu horníků. Probíhají velkolepé nábory, město Most se rozšiřuje, staví se první sídliště z litého betonu a panelů a první panelový dům je v Mostě dokončen v listopadu roku 1959. V březnu 1961 se prezident Antonín Novotný zúčastní celorepublikového aktivu horníků, při té příležitosti je zprovozněna nová tramvajová linka a krátce poté je otevřena nejvyšší budova okresu – patnáctiposchoďový internát pro hornické učně. V srpnu 1963 se vedou klíčová jednání o likvidaci města, která ztvrzuje vláda na svém zasedání 26. března 1964.

 

Tehdejší komunistický kabinet vychází z ekonomické rozvahy, podle které je cena uhlí skrytého pod zemí více než čtyři a půl miliardy tehdejších československých korun. Likvidace starého města a vybudování nového bude stát tři a půl miliardy, gigantická akce tak přinese zisk přes jednu miliardu československých korun. Prvním nezbytným krokem pro zahájení velké akce byla výstavba koridoru. Ten vlastně odděloval starou zástavbu odsouzenou k zániku a plochu pro výstavbu nového města. Do koridoru byl přeložen tok řeky Bíliny, železniční trať, rychlostní silnice a tramvajová linka spojující Litvínov a Most. V roce 1965 pak byla zahájena demolice historické části Mostu. Stát tu pro uhlí obětoval po Praze nejcennější gotickou zástavbu; do vzduchu bylo vyhozeno celkem dvacet velmi ceněných domů s historicky nevyčíslitelnou hodnotou. Ve stejném roce pak bylo rozhodnuto o přesunu místního kostela Nanebevzetí Panny Marie. V roce 1969 se začíná řešit romská otázka.


Pro občany etnika je v Chanově vybudováno sídliště, kam jsou ze starého Mostu přesunuti. V následných letech vzniká obchodní dům Prior, první kino, v roce 1973 novým Mostem prochází první prvomájový průvod. 30. září 1975 krátce před polednem startuje přesun děkanského kostela, který se dostane na své místo 27. října téhož roku v 8:52 minut. Usazení, vnitřní i vnější úpravy, stabilizace a rekonstrukce – to si ještě vyžádá dlouhé roky oprav. Slavnostně je otevřen kostel Nanebevzetí Panny Marie až těsně před sametovou revolucí. Celou dobu však probíhá spor mezi komunistickým režimem a církví. Důvodů sporu je několik; úředníci a stranický aparát nechce aby kostel sloužil církvi, ale bylo z něj jen výstavní místo; chybí tu oltář a konečně kostel se pootočil a směřuje k jihu, nikoliv k východu. Kostel tedy není vysvěcen a stane se tak až v roce 1993. Demolice starého Mostu je ukončena 1. dubna 1987. Jediná ulice, která uhelné běsnění přežila a zůstala zachována, je dnešní ulice Kostelní.

Pohled na Most z Hněvína

Most a jeho nejbližší spádové okolí jsou poznamenány největším množstvím výsypek na území republiky. Najdeme zde vnitřní výsypku lomu Šverma a Vršany, výsypku Malé Březno, Kopistskou výsypku, výsypku lomu Vrbenský, výsypku lomu Most/Ležáky, Hořanskou, Slatinickou, Čepirožskou, Velebudickou, Střimickou a Rudolickou výsypku.

Mostecké výsypky

Největší výsypkou regionu je spojená výsypka lomů Šverma a Vršany. Tyto dva velké severočeské lomy se kolem roku 2005 spojily v jeden. Vnitřní výsypka začala fungovat v blízkosti bývalých obcí Kyjice, Pohlody a Nové Sedlo nad Bílinou. Právě tady stál před horníky největší problém – řeka Bílina. Proto bylo v těchto místech několikrát přerubáno její koryto, aby nakonec byly její vody svedeny do potrubí a staly se součástí Ervěnického koridoru. S rekultivací se začalo v roce 1992. Mezi obcemi Malé Březno a Strupčice se nachází výsypka Malé Březno. Při práci na ní byl přeložen tok říčky Srpiny, práce a rekultivace byly ukončeny v roce 2005 a dnes je součástí krajiny. I na Kopistské výsypce je už hotovo. Ta se nachází v trojúhelníku mezi železničními tratěmi ohraničenými Zálužím, Starým Mostem a Komořany. Šlo o výsypku bývalého dolu Obránců Míru. Její rozloha je 340 hektarů a práce na ní byly ukončeny v roce 1983. Dnes se tu dokonce nachází přírodní památka Kopistská výsypka, která je jednou z největších lokalit Čolka velkého v naší republice. Vnitřní výsypka spojených lomů Most a Ležáky byla ukládána na dvou místech. Nejprve šlo o lokalitu na místě bývalé části města Most Souš, dnes severně od Hněvína za silnici číslo 13 a železniční trať. 70 hektarů bylo zrekultivováno v roce 1997. Pak následovalo ukládání do druhé lokality, která je mezi hradem Hněvín, silničním a železničním koridorem, vrchem Špičák a přesunutým kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Na ploše 140 hektarů byly rekultivační práce ukončeny v roce 2009. Výsypka dolu Vrbenský stojí na místě obce Třebušice. Její rozloha je 440 hektarů a velmi se dotýká obyvatel města. Na její ploše totiž vzniklo odpočinkové jezero Matylda a v roce 1983 mostecký autodrom. V poslední době končí rekultivační práce v lokalitě bývalého odkaliště Saxonie, kde by mělo vyrůst další jezero. Dnešní jezero s názvem Vrbenský není součástí této výsypky. Toto jezero vzniklo samovolně propadem bývalého těžebního díla a dnes slouží jako velmi dobrá rybářská lokalita. Poměrně malá 60hektarová Hořanská výsypka se nachází nad dnešním odkalištěm Saxonia a patřila dolu Šverma. Rekultivace byla zahájena už v roce 1965 a skončila v roce 2007. O něco složitější je situace se 440 hektarů velkou Slatinickou výsypkou, ta se nachází na území dnešní obce Slatinice a Hořany a obtáčí mostecký vrch Ressl. Na její hraně můžeme najít i Vršanskou vyhlídku. Tady rekultivace skončily v roce 2013, ale jelikož nebylo veškeré uhlí odtěženo, bude znovu západní strana otevřena a těžena. Lom Vršanský má v této části povolené limity dalšího rozvoje. Čepirožská výsypka v jižní části města Most už je od roku 1997 rekultivována. Na ploše 120 hektarů zde vznikla zahrádkářská kolonie a vinice. Kvůli Velebudické výsypce na samém jižním okraji města zanikly tři vesnice – Stránce, Židovice a Kamenná Voda. Rozloha této obří výsypky je 780 hektarů a zcela zrekultivována byla v roce 2010. Od roku 1993 se na ní nachází golfové hřiště a od roku 1997 dostihové závodiště. Střimická výsypka vznikla na ploše bývalé obce Střimice a na ploše 600 hektarů ji dnes najdeme mezi vrchy Špičák, Zlatník, obcí Braňany a jezerem Most. První rekultivace v 60. letech se vůbec nepovedla, došlo k výrazným erozím a propadům, celý lesní porost zahynul a propady způsobily vznik dvou malých jezer. Pozdější znovurekultivace už byla úspěšná. Dnes tu najdeme nové mostecké letiště a novou silnici mezi Mostem a Braňany. Rudolická výsypka byla výsypkou dolu Ležáky a její rekultivace byla ukončena v roce 1990. Má velikost 60 hektarů a najdeme ji mezi vrchem Špičák a přesunutým kostelem. Dnes jsou na ní sady a lesní plochy. Zcela ukončené práce byly i na výsypce Svoboda. Práce tu skončily na 87 hektarech už v 80. letech. Výsypka se nachází severně od Braňan. Braňanská výsypka pak tvoří zelený pás mezi samotnou obcí a dolem Bílina. Na ploše 110 hektarů skončí rekultivace v roce 2025.

Sluňáky jsou ozdobou Písečného vrchu (VP

Most se může chlubit rodáky, kteří nechali nezapomenutelnou stopu ve sportu. 26. ledna 1950 se tu narodil Ivan Hlinka, slavný hráč a ještě slavnější trenér, který dovedl Českou republiku k zisku hokejového olympijského zlata. 9. února 1931 se v mostecké části Střimice, která musela ustoupit uhelné těžbě, narodil i jeden z nejslavnějších českých fotbalistů – Josef Masopust. 6. června 1953 je datum narození další hokejové hvězdy – Vladimíra Růžičky, 11. března 1971 se tu narodil Martin Ručínský a 14. února 1966 pak Petr Svoboda, který vstřelil v Naganu finálový rozhodující gól. Modelka Vlaďka Erbová se v Mostě narodila 12. července 1981. V Mostě se 10. října 1961 narodila jedna z nejvýraznějších českých hereček a držitelka tří Českých lvů Zuzana Bydžovská. Most mají za rodiště tři ze čtyř zpěváků skupiny Lunetic nebo Martin Maxa (15. března 1961). Z Mostu pochází i jedna z nejvýraznějších českých signatářek Charty 77 Dana Němcová. Narodila se 14. ledna 1934. 24. března 1910 spatřil světlo světa v Mostě český herec Raoul Schránil, který byl prasynovcem Bedřicha Smetany. Narodila se tu i zpěvačka Judita Čeřovská. To se psal 21. duben 1929.

Znakem Mostu je modrý štít, kde je stříbrný vyklenutý most z kvádrů, o třech obloucích s pilíři vyrůstajícími ze spodního okraje štítu a čtrnácti stínkami cimbuří. Na mostě jsou dvě stříbrné kvádrované věže, ze dvou stran viditelné. Každá věž má v přízemí po levé straně černou prázdnou bránu a v patře po jednom okně nad branou, po dvou oknech na boční stěně. Věže vrcholí třemi stínkami cimbuří na každé stěně a červenou stanovou střechou se zlatou makovicí. Na mostě mezi věžemi rostoucí stříbrný doprava obrácený dvouocasý lev s červeným jazykem a zlatou korunou na hlavě, předními tlapami se opírající o pravou věž. Nad hlavou lva je zlatá šesticípá hvězda.

Dopravní dosažitelnost:

Auto: Město Most leží v místech, kde se střetávají silnice I. třídy číslo 13, 15 a 27. Vzdálenosti Mostu z českých měst: Praha (99 km), Ústí nad Labem (45 km), Karlovy Vary (83 km), Liberec (140 km), Plzeň (102 km).

Autobus: Autobusové spojení do Mostu je z Litvínova, Chomutova, Staňkovic a z Prahy.

Vlak: Vlakové spojení do Mostu je přivedeno z Prahy, Chomutova, Ústí nad Labem, Kadaně, Rakovníka, Plzně, Žatce, Bíliny, Oseku, Děčína, Loun, Oseku, Teplic, Chebu, Klášterce nad Ohří, Moldavy a Blatna u Jesenice.

Hlavní turistické zajímavosti oblasti (legenda)

 

★★★★★ – místo, které musíte vidět, srovnatelné významem i krásou s nejcennějšími celorepublikovými památkami

★★★★ – přitažlivé místo, klíčové ve vztahu ke zdejší krajině a historii

★★★ – zajímavé místo, které vaši cestu obohatí

★★ – lákavé místo, které zpestří vaše putování

– méně významné místo, jen pro opravdové znalce dané specializace

Se stavbou kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě se začalo v roce 1515

★★★★★ - Národní kulturní památka kostel Nanebevzetí Panny Marie s vyhlídkovou věží, Most:

Kostel, který dojel až do Guinnessovy knihy rekordů. Pozdně gotický chrám se začal stavět po velkém požáru města v roce 1515. Věhlas však získal v roce 1975, kdy se uskutečnila unikátní akce na jeho záchranu. Celý kostel byl přesunut na hydraulických zvedácích po kolejích o 841 metrů, aby unikl svému zániku, protože jako celé město stál na místě, kde bylo rozhodnuto o těžbě hnědého uhlí. Celá operace, při které se pohyboval asi o 2 centimetry za minutu, vstoupila do dějin jako přeprava nejtěžšího předmětu po kolejích. Před samotným přesunem musel být celý vnitřek kostela zpevněn speciální pryskyřicí, byla zbourána samostatná zvonice, zevnitř i zvenčí byl zpevněn kostel speciálním železným rámem. Přesun začal zvedáním a nakládáním celého objektu 15. září 1975; samotný přesun byl zahájen 30. září a skončil 27. října. Dráha, po které se pohyboval měla obloukový půdorys a protože kolejnic bylo jen 150 metrů, musely být vždy za kostelem rozebrány a převezeny znovu dopředu, kde byly upevněny k trase. Zabezpečování stability, úpravy vnitřku i okolí, nové položení střechy, to vše se protáhlo až do roku 1988, kdy byl kostel slavnostně otevřen. K vysvěcení pak došlo až v roce 1993. Pozoruhodná je pozdně gotická klenba kostela s čistě dekorativními žebry, která se dokonce místy oddělují od žebroví do volného prostoru. V kostele také bývala slavná gotická socha Zahražanské madony. Ta pochází z doby kolem roku 1380 a byla cílem častých náboženských poutí do kláštera magdalenitek v Mostě-Zahražanech. Dnes v Mostě najdeme jen v sochařském parku kamennou sochu zpodobňující slavnou Zahražanskou madonu. Originál se nachází v pražské Národní galerii.

Poloha: 50.5178686N, 13.6488136E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Most, RICO (150 m)

Vlaková zastávka: Most (1,9 km)

Zahražanská madona

Zbožňovaná 84 centimetrů vysoká socha z lipového dřeva pochází z bývalého kláštera magdalenitek v Mostě-Zahražanech. Vznikla v 70. letech 14. století. Výrazně esovitě prohnutá postava Madony drží v pravé ruce Ježíška, který prstem před svými rty symbolizuje mlčenlivost řádových sester. Socha se vyznačuje dokonalou řemeslnou propracovaností, oslavuje přirozený pohyb, oděv světice dokonale koresponduje s pohybem těla. Do nejmenších podrobností jsou vytvořeny záhyby a prohlubně šatů Madony. Skloněné pohledy svědčí o tom, že socha se nacházela buď na oltáři a nebo na vyvýšeném podstavci. Jedná se o unikátní řezbu, která v době vzniku nenajde ve střední Evropě srovnatelně kvalitně propracovanou konkurenci. Zahražanská madona je důležitým mezistupněm mezi uměleckou tvorbou období Michelské madony a mezi madonami Krásného slohu. Socha se nacházela v klášteře magdalenitek od konce 14. století až do roku 1893, kdy byl klášter pobořen. V té době byly Zahražany jedním z nejvyhledávanějších poutních míst celé Evropy. Od roku 1893 byla socha k vidění v mosteckém kostele Nanebevzetí Panny Marie. Dnes ji vlastní pražská Národní galerie.

Zvony v přesunutém kostele

Do nově vybudované zvonice ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie se vrátil i původní největší mostecký zvon. Ten má průměr 140,2 centimetrů a váží 3200 kilogramů. Pochází z roku 1593. Na nové místo se přesunul i menší hodinový cimbál, který pochází z roku 1594 a má průměr 97 centimetrů. Druhý zvon, který v nové věži vyzvání nepochází z původní stavby, ale byl sem přesunut ze Slatěnic. Pochází z roku 1586, má průměr 110,5 centimetrů a váží 1400 kg. Druhý hodinový cimbál o průměru 86 centimetrů byl přenesen z původního zaniklého mosteckého kostela Minoritů. Své nové místo si po přesunutí našel i malý zvonek v sanktusové věži o průměru 36 centimetrů. Jediný zvon, který se z původní stavby nezachoval je velký hodinový cimbál o průměru 129 centimetrů. Dodnes není známo, co se s ním stalo.

 

GALERIE: KOSTEL CO JEL PO KOLEJÍCH

Jihovýchodní část Mostu a prosluněné vršky Českého středohoří z vrchu Špičák

★★★★★ - Vrch Špičák, Most:

Kopec čnící nad městem. Jeho podobu ovlivnil lom na kámen na jeho západním svahu. Z výšky 399 metrů můžete pozorovat, jak se pozvolna napouštějí dvě velká jezera vznikající na Střimické výsypce. Jedná se o jezera Most a Venuše.

Poloha: 50.5198528N, 13.6677753E

Parkoviště: v části města Rudoltice (1,3 km)

Autobusová zastávka: Braňany, závod (2,4 km)

Vlaková zastávka: Most (2,5 km)

 

VIDEO: DVA POHLEDY ZE ŠPIČÁKU

 

GALERIE: ZE ŠPIČÁKU JE MOST JAKO NA DLANI

Štíhlá věž hradu Hněvín nabízí výhled do

★★★★ - Hrad Hněvín s rozhlednou, Most:

Místo skonu slavného alchymisty Edwarda Kellyho. Hradiště tu však bylo už v pravěku, což dokázaly archeologické průzkumy. Přestavba dřevěného hradiště na kamenný hrad se uskutečnila někdy ve 12. století. Král Václav I. povýšil v polovině 13. století Most na královské město, a to už tu byl Hněvín jako strážce sídla. Husité si na jeho dobývání vylámali zuby, jenže pak přecházel hrad z ruky do ruky jako zástavní majetek. Mostecký hrad zažil i dva alchymisty – Marka Mamugnyho a Edwarda Kellyho, který se z oblíbence Rudolfa II. změnil v nepřítele, byl tu uvězněn a v roce 1597 zde i zemřel. Švédové za třicetileté války pustošili město, hrad dobyli až v závěru válečného konfliktu. Po skončení zničující války žádali obyvatelé města císaře, zda mohou hrad zbořit, aby nelákal pozornost vojska. Císař svolil, a tak byl hrad pobořen a rozebrán na stavební materiál. V roce 1653 z hradu už nic nezbývalo. S jeho obnovou se začalo až v poslední třetině 19. století. V té době byla zámecká hora častým výletním cílem místních obyvatel. Nejprve zde byla postavena dřevěná replika Eiffelovy věže v Paříži, tu ale shodil vítr. Proto se místní rozhodli, že vybudují repliku původního hradu. Za II. světové války Hněvín obsadili Němci a měli tu sídlo protivzdušné obrany. Na zdi hradu za války svítil velký hákový kříž. Pod hradem je vybudována válečná jeskyně, která sloužila jako kryt a je dodnes volně přístupná. Místní věž je vysoká 34 metrů, ve výšce 21 metrů najdete vyhlídkovou plošinu. Nahoru musíte vyšlapat 96 schodů. Odměnou vám bude výhled na Mosteckou pánev, Krušné a Doupovské hory. V těsné blízkosti hradní repliky je i hvězdárna. Na vrch Hněvín vede z Mostu také křížová cesta; nechal jí v roce 1861 postavit saský kurfiřt Johann Gottfried von Schmiedla.

Poloha: 50.5206158N, 13.6334283E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Most, Zahražany (1,3 km)

Vlaková zastávka: Most (4,4 km)

 

GALERIE: HNĚVÍN - DOMINANTA MĚSTA MOST

 

VIDEO: PTAČÍ POHLED Z HNĚVÍNA

Bývalé městské krematorium v Mostě je dn

★★★ - Památník obětem II. světové války (budova bývalého krematoria), Most:

Muzeum mapuje tragédii války na Mostecku. Ta si vyžádala v této části celkem 12 tisíc obětí. Muzeum je v budově starého městského krematoria. To pochází z let 1923-24 a postavil ho Antonín Svítil podle návrhu vídeňského architekta Augusta Kirsteina. Stavba je nejtypičtější ukázkou české individualistické moderny.

Poloha: 50.5024794N, 13.6276992E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Most, Městský hřbitov (140 m)

Vlaková zastávka: Most (3,2 km)

Velká Mostecká stávka

Jednalo se největší stávku velké hospodářské krize ve střední Evropě. Odstartovalo ji důlní neštěstí v Lomu 15. března 1932, kdy zemřelo osm havířů. Důl byl okamžitě do vyšetření neštěstí uzavřen. Hromadnou výpověď v následujících dnech dostalo 153 horníků z dolu Nelson III (17. března) a také 382 mužů na dole Humboldt II (21. března). Horníci žádali stažení vypovědí, což se nepodařilo, a tak vstoupili 23. března do stávky. 31. března se k nim přidal celý severočeský hnědouhelný revír, což znamenalo 25 tisíc mužů. Toho se však zalekli majitelé dolů, a tak byly původní výpovědi odvolány a stávkový výbor byl 1. dubna rozpuštěn s tím, že všichni se mohou vrátit do práce. To ale odmítli horníci, kteří požadovali záruky. V tento den také přesouvá KSČ na sever Čech své ústřední vedení a na řízení stávky se osobně podílejí Klement Gottwald a Antonín Zápotocký. Postoj stávkujících podpořili jejich kolegové na Kladně a v Ostravě. Na stranu horníků se postavila i herecká dvojice Voskovec – Werich z Osvobozeného divadla a také Ivan Olbracht, Marie Majerová, Vladislav Vančura, Julius Fučík a Géza Včelička. Nově zvolený stávkový výbor 5. dubna uspořádal stávku, které se zúčastnilo 40 tisíc lidí. Na 13. duben pak byla svolána generální stávka. Ten den se však už nepodařilo udržet klid zbraní. Mezi Mostem a Souší zaútočil rozběsněný dav vedený členy KSČ na četníky a začal po nich házet cihly, kameny, šrouby z kolejnic. Četníci spustili palbu. Na straně dělníků byli dva mrtví, dva těžce a osm lehce zraněných mužů. Na straně četníků byly dva těžce a 24 lehce zraněných. Ve stejný den došlo i k incidentu u Chomutova, kdy byl výstřelem z davu stávkujících zraněn policista. Následně byl zkopán rozvášněným davem a v nemocnici ještě téhož dne zemřel. Pohřeb obětí se koná 16. dubna a je další velkou demonstrací. O tři dny později je podepsána dohoda mezi dělníky a majiteli dolů. 20. dubna 1932 se horníci vracejí do práce. Zajímavostí je, že nejvíce na podpoře dělníků spolupracovala KSČ s DNSAP, což byla Německá národně socialistická strana dělnická, která velmi úzce spolupracovala s Hitlerovou NSDAP.

Nejstarší budova v Mostě - kostel svatého Ducha

★★ - Kostel svatého Ducha, Most:

Nejstarší budova ve městě. Tvoří ji dnes dvě vzájemně propojené části – gotický kostel svatého Ducha a v barokním stylu přestavěný městský špitál. V blízkosti kostela vzniká lapidárium, kam jsou přesunovány restaurované sochy ze zaniklého Mostu a z přilehlých obcí zničených uhelnou těžbou. Je zde například soubor alegorických soch ctností a svatého Františka z Assisi, který byl původně v minoritském klášteře. Najdeme tu ale také moderní sochy, které vznikly v rámci sochařského sympozia v roce 2010. V lokalitě byl v roce 2010 postaven ve stylu transylvánské gotiky i chrám svatého Valentina. Nesloužil nikdy věřícím, protože nebyl zkolaudován a 29. října 2017 byl ztržen silnou vichřicí.

Poloha: 50.5173878N, 13.6484167E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Most, RICO (50 m)

Vlaková zastávka: Most (1,8 km)

Odpočivný kámen  oseckého kláštera umístěný na hřbitově v Mostě

 - Odpočivný kámen, Most:

Jeden z 48 kamenů, které nechal na cestě do kláštera v Oseku osadit osecký opat. Poutníci si na něm mohli odpočinout nebo opřít nůši. Na tomto najdeme nápis LAO 1672, ten lze číst jako jméno tehdejšího opata – Laurentise a datum osazení. Toto místo ale není přesná poloha, kde stál kamen původně. Sem byl převezen, protože jeho původní místo zničila těžba uhlí.

Poloha: 50.5020492N, 13.6270875E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Most, Městský hřbitov (240 m)

Vlaková zastávka: Most (3,3 km)

Jediný český kostel postavený v době normalizace - kostel svatého Václava v Mostě

 - Kostel svatého Václava, Most:

Jediný kostel, který byl v Československu postaven během normalizace. Byl stavěn v letech 1983-1989. Vznikl jako náhrada za šest zbořených kostelů v centru starého Mostu a jako náhrada za děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl sice přesunut, ale počítalo se s tím, že bude využíván jen jako výstavní či koncertní prostor. Komunistický režim si ale při stavbě vymínil, že budova nebude mít zvonici, věž a nebude zdaleka vypadat jako kostel. Autorem stavby je architekt Michal Sborwitz, autorem interiéru akademický sochař Bořivoj Rak.

Poloha: 50.5024794N, 13.6276992E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Most, Gymnázium (0,7 km)

Vlaková zastávka: Most (2,4 km)

 

Výlet 1: Výlet po sakrálních památkách města Most vrcholící u kostela Nanebevzetí Panny Marie, který odjel na nové stanoviště po 841 metrů dlouhé kolejnici (pěší)

 

Start: Most, Turistický rozcestník Most – oblastní muzeum

Cíl: Most, Turistický rozcestník Most – oblastní muzeum

Délka trasy: 17,8 km

Časová náročnost: 5 hodin 35 minut, bez prohlídky lokalit

Popis: Město Most bylo kvůli velkému urbanistickému přesunu sídla, likvidaci starého Mostu a výstavbě nového města velmi nepřátelské k církevním stavbám. Mnoho jich zaniklo. Přesto tento výlet z devadesáti procent mapuje místa, která mají s náboženstvím hodně společného. Nejdůležitějším bodem výletu je Národní kulturní památka Kostel Nanebevzetí Panny Marie, který v 70. letech musel ustoupit těžebním jámám a inženýři našli řešení, jak ho po hydraulických zdvihácích přesunout na nové místo. Výlet má dva vrcholy. První z nich je hrad Hněvín, který je zároveň nejvyšším bodem výletu s výškou 398 metrů, druhý je vrch Špičák jen o metr nižší. Nejnižší bod výlet je za železničním nádražím Most, kde přecházíme řeku Bílinu ve výšce 222 metrů. Celkové převýšení výletu je 458 metrů.

Vhodnost: V Mostě téměř neexistují oficiální turistické stezky, a tak se tu budeme pohybovat po místním turistickém okružním značení, ale hlavně podle názvu ulic. Musíme tedy dávat pozor, abychom nesešli z cesty. Jinak výlet vede nově vybudovaným městem, takže máte možnost si prohlédnout socialistickou architekturu tohoto severočeského sídla. Ale i to patří k české krajině a je dobré se i s touto částí země blíže seznámit. Výlet je zařazen ve čtvrté kategorii obtížnosti. 

Zastávky:

Most, Kostel svatého Václava (0,2 km) – Most, Křížová cesta Hněvín (0,6 km) – Most, Hrad Hněvín (2,6 km) – Most, Bývalé městské krematorium a Památník obětem II. světové války (6 km) – Most, Odpočivný kámen (6,1 km) – Most, Vrch Špičák (13,6 km) – Most, Kostel svatého Ducha (16,5 km) – Most, Národní kulturní památka Kostel Nanebevzetí Panny Marie (16,6 km)

Hlavní turistické zajímavosti oblasti (legenda)

 

★★★★★ – místo, které musíte vidět, srovnatelné významem i krásou s nejcennějšími celorepublikovými památkami

★★★★ – přitažlivé místo, klíčové ve vztahu ke zdejší krajině a historii

★★★ – zajímavé místo, které vaši cestu obohatí

★★ – lákavé místo, které zpestří vaše putování

– méně významné místo, jen pro opravdové znalce dané specializace

Přírodní rezervace Písečný vrch.jpg

★★★★★ - Přírodní rezervace Písečný vrch, Bečov:

Najdete tu nejstarší lidské obydlí na území České republiky. Bylo zde nalezeno místo, ve kterém před 250 tisíci lety pobýval neandrtálec. Lokalita je však extrémně zajímavá i z dalších hledisek; odborníci zde odhalili nejstarší křemencový lom v Evropě; ten sloužil už v době kamenné a lidé využívali zdejších kamenů, které jsou téměř dokonalým čistým křemíkem, na výrobu výrobků denní potřeby. Kameny se vyznačovaly ostrými hranami, později se z nich dělali i mlýnky na obilí. Lokalita byla kdysi, v době mladších třetihor, svědkem obrovské erupce, která navždy změnila tvář krajiny. Tady se nacházely močály a silně zavodněné vrstvy s velkou křemencovou krustou. Jakmile horké magma dosáhlo na tuto vodou nasáklou vrstvu, voda se přeměnila okamžitě v páru, která se rozpínala, a tak došlo ke gigantickému výbuchu, který rozmetal do okolí obrovské množství křemencových bloků; často i na vzdálenost mnoha kilometrů. Jednalo se o takzvané sluňáky – obrovské bílé bloky téměř čistého křemence. Ty neunikly pozornosti hospodářů a téměř všechny sluňáky byly rozdrceny a byly z nich vyrobeny křemíkové polovodiče.

Poloha: 50.4244064N, 13.7325053E

Parkoviště: na komunikaci (0,5 km)

Autobusová zastávka: Břvany, hostinec (2 km)

Vlaková zastávka: Břvany (1,8 km)

 

GALERIE: PŘÍRODNÍ REZERVACE PÍSEČNÝ VRCH