top of page

KASEJOVICE

Kasejovice prosluly velmi silnou židovskou komunitou a zlatou horečkou. Město, kterému se říká Český Klondike, prošlo zlatým šílenstvím hned dvakrát, jednou když bylo zlato objeveno v Kasejovicích, podruhé, když se lidé za ním stěhovali do Ameriky

Úrodné území ležící na úpatí Blatenské pahorkatiny už začíná mít zaryté pod kůží atributy jihočeské krajiny; nachází se tu řada rybníků, které se počítají k Blatenské rybniční soustavě. Plodící louky a pole na zvlněné krajině jsou pastvou pro oči a pohonem pro naše nohy pro putování krajinou

Kasejovice (německy Kassejowitz) mají dnes jen zhruba 1 300 lidí. Přesto už první zmínka o nich je doložená v roce 1264.

 

A už tehdy se tu těžilo zlato. Město bohatlo také z vybírání mýta na silnici z Budějovic do Plzně.

 

Místní zlatonosné hlíny přilákaly v rámci zlaté horečky židovské obyvatelstvo, které tu pobývá už od 17. století. Od roku 1730 museli místní židé žít v ghettu, a tak západně od tehdejšího centra vyrostlo židovské město, které je dnes už zcela pohlceno místní zástavbou a samo se přesunulo do středu obce. Ghetto ale zůstalo z velké části nepoškozeno a mnoho domů zůstalo původních. V Kasejovicích dosahoval počet židovského obyvatelstva až 10 procent, což je na české podmínky unikum. Největší pokles obyvatelstva byl zaznamenán v 19. století, kdy se řada místních odstěhovala do Ameriky za pravou zlatou horečkou.

X - Topolová alej ke Kasejovicím (VP).JP

Znak města Kasejovice tvoří modrý štít, uprostřed kterého stojí kvádrová stříbrná zeď s cimbuřím. Uprostřed zdi je brána a v ní černá zpola zvednutá mříž. Nad mříží se vypíná stříbrná kvádrová věž s jedním černým okénkem, červenou stanovou střechou a zlatou makovící.

Dopravní dosažitelnost:

Auto: Kasejovice leží na mezinárodní silnici E 49, která spojuje dálnice D5 a D4. Ke sjezdu z dálnice D 5 je dobré použít exit 76, z D4 exit 84. Vzdálenosti Kasejovic z českých měst: Praha (98 km), Ústí nad Labem (188 km), Karlovy Vary (133 km), Plzeň (49 km), České Budějovice (88 km).

Autobus: Autobusové spojení do Kasejovic je z Plzně, Rožmitálu pod Třemšínem, Nezdřeva, Nepomuku, Lnáří, Plánice, Prahy a Jindřichova Hradce.

Vlak: Vlakové spojení je s Blatnou a Nepomukem.

Hlavní turistické zajímavosti oblasti (legenda)

 

★★★★★ – místo, které musíte vidět, srovnatelné významem i krásou s nejcennějšími celorepublikovými památkami

★★★★ – přitažlivé místo, klíčové ve vztahu ke zdejší krajině a historii

★★★ – zajímavé místo, které vaši cestu obohatí

★★ – lákavé místo, které zpestří vaše putování

– méně významné místo, jen pro opravdové znalce dané specializace

X - Synagoga_v_Kasejovicích.jpg

★★★ - Synagoga Kasejovice, Kasejovice:

Město proslulo silným židovským osídlením, které sahá až do 16. století. Zachovalo se 25 židovských domů a synagoga z roku 1853. V severní části města najdeme židovský hřbitov.

Poloha: 49.4628350N, 13.7383922E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Kasejovice, náměstí (260 m)

Vlaková zastávka: Kasejovice (1 km)

Židovská komunita v Kasejovicích

První židovská modlitebna zde byla už v 17. století. Prvním známým rabínem byl Šalomon a jeho bohoslužby jsou datovány od roku 1651. V roce 1730 vzniká židovské ghetto s novou dřevěnou synagogou. Zděná vyrostla v roce 1763, o dalších 30 let později vyhořela, ale téměř okamžitě byla obnovena. Měla dva vchody – jeden pro muže, druhý pro ženy. Místa v synagoze byla tak prestižní, že se dědila, pronajímala a obchodovalo se s nimi. V roce 1828 přibyla škola pro židovské děti.

X - Buk v Oselcích (VP).JPG

★★★ - Buk v Oselcích, Oselce:

Strom, který podle legendy nabíjí obrovskou energií. 300 let starý strom roste u křížku u staré lesní cesty. Obvod kmene je 597 centimetrů a dosahuje výšky 32 metrů. V tabulce největších stromů okresu mu patří čtvrté místo, pokud by se ale hodnotila estetika a krása jedince, rozhodně by mu patřila příčka nejvyšší.

Poloha: 49.4427908N, 13.6741867E

Parkoviště: v obci Oselce (230 m)

Autobusová zastávka: Oselce (0,8 km)

Vlaková zastávka: Kotouň (3,9 km)

x - Pramen Kloubovka.jpg

★★★ - Pramen Kloubovka, Oselce:

Už název prozrazuje, že voda léčí pohybový aparát. Velice hezký pramen najdeme pod místní kapličkou. Voda pomáhá i při posilování organismu a vnitřních potížích.

Poloha: 49.4464239N, 13.6713081E

Parkoviště: u turistického rozcestníku Kotouň (0,5 km)

Autobusová zastávka: Oselce, Kotouň (0,7 km)

Vlaková zastávka: Kotouň (2,9 km)

Kloubovka

Věhlasní léčitelé doporučují přikládat obklad z pramene na dvacet minut, nesmí se ale použít znovu. Voda se přidává i do koupele, ale jen jeden litr a koupat se můžeme pouze dvacet minut. Podle dobrozdání léčitelů léky umístěné blízko vody z Kloubovky mají mnohem větší účinnost. Káva připravená z Kloubovky prý nemá chuťově vůbec žádnou konkurenci.

X - Kaple_svaté_Markéty_v_Oselcích.jp

★★★- Kaple svaté Markéty, Oselce:

Kaple nad krajinou stojící na samém vrcholu Markétina vrchu ve výšce 662 metrů. Barokní stavba byla postavená v roce 1691. Budova kaple má osmiboký půdorys s délkou strany 3,5 metrů. Nad vchodem se nachází ceněný kamenný portál s nápisem. Jeho podobu vidíte na sousední fotografii. 

Poloha: 49.4364511N, 13.6579225E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Oselce (1,5 km)

Vlaková zastávka: Nekvasovy (3,9 km)

x - Kamenná_deska_nad_vchodem_do_kaple_
X - Podhůřská lípa.jpg

★★ - Podhůřská lípa, Kasejovice:

Památný strom v osadě Podhůří. V obvodu kmene naměříme 501 centimetrů, výška stromu je 31 metrů. Jde o desátý největší strom okresu Plzeň – jih. Nedaleko lípy lze najít i nepřístupnou jeskyni.

Poloha: 49.4725225N, 13.6657006E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Kasejovice, Podhůří, rozcestí (0,5 km)

Vlaková zastávka: Kotouň (1,1 km)

Přírodní park Pod Štědrým

Chráněné území bylo vyhlášeno na ploše 25 kilometrů čtverečních roku 1979. Důvodem je snaha o zachování krajinného rázu harmonické ryze české krajiny. Území se vyznačuje zvlněným reliéfem s mozaikou lesů, remízků, polí, luk, pastvin a rybníků. Přírodnímu parku dominuje vrchol Štědrý (668 metrů), podle kterého je park pojmenován.

X - Na místě bývalého zlatého dolu Jakub

 - Důl svatého Jakuba, Kasejovice:

Začátky dolů jsou datovány do 14. století. Ještě před tím tu bylo zlato rýžováno, což dokazuje velké množství sejpů v okolí. Největší ruch začal až po roce 1777, kdy tu místní otevřeli tři štoly – Jakub, Alois a Jan. Jen v dole Jakub se těžilo zlato v 26 šachtách. Po roce 1912 nastává útlum a v roce 1944 je důl definitivně uzavřen.

Poloha: 49.4705619N, 13.7155192E

Parkoviště: na komunikaci (0,4 km)

Autobusová zastávka: Kasejovice, náměstí (2,8 km)

Vlaková zastávka: Kasejovice (3,8 km)

Trojí zlatá kasejovická horečka

Roku 1777 založilo 18 kasejovických měšťanů těžařský spolek. Prospektorské práce začaly v lese západně od města. Výtěžek nebyl příliš velký, postupně zájem o dolování klesá, až jsou v roce 1799 místní štoly a doly darovány císaři. Císařská kancelář provedla vlastní průzkum na 14 místech s mizivým výsledkem, a tak císař v roce 1805 vrátil doly zpět městu. To je následně uzavřelo. K obnovení těžby dochází na začátku 20. století. Ambiciozní plán na těžbu zlata představila v roce 1905 dvojice prospektorů Jan Bambas a Karel Häusler. O rok později jsou odkryta slibná naleziště na šachtě Jakub. V tuně materiálu je 41 gramů zlata a 45 gramů stříbra. Průzkum byl důkladný, na vlastní těžbu prospektorům nezbyly peníze. Ložisko bylo prodáno za dva miliony rakouských korun Příbramským dolům. Těžba se rozjela, ve 20. letech začala znovu upadat, až se zcela zastavila. Poslední etapa zlaté horečky začala v září 1939, šachty převzaly Protektorátní hutní a báňské závody. Ty výrazně rozšířily a zmodernizovaly doly a zaměstnávaly až 40 osob. Někteří z nich se zapojili do protifašistického odboje, za což František Smíšek a Zdeněk Klička zaplatili životem. Definitivně byly zlaté doly zavřeny 13. května 1944.

x - Zámek Životice.jpg

 - Zámek Životice, Životice:

Nepřístupný zámek je typickým vrchnostenským sídlem počátku 18. století. Dnes je místo ceněné i pro zachovalou barokní podobu parku podle původního návrhu stavitele Antonia de Maggiho.

Poloha: 49.4720911N, 13.6842936E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Životice (1,2 km)

Vlaková zastávka: Životice (1,7 km)

Výlet 1: Kasejovickým okolím za památkami zlatými, židovskými a energií nabitými (pěší)

Start: Kasejovice, Turistický rozcestník Kasejovice

Cíl: Oselce, Kaple svaté Markéty

Délka trasy: 18,5 km

Časová náročnost: 5 hodin a 40 minut, bez prohlídky lokalit

Popis: Výlet nás seznámí s tím, na co jsou Kasejovice nejvíce pyšné – na židovské památky, na pozůstatky zlatého dolování a na energeticky silná místa. Nejnižším bodem výletu je kóta 481 metrů a najdeme ji na břehu u zámku Životice. Naopak nejvýše vystoupáme do výšky 655 metrů v závěru cesty u Kaple svaté Markéty v Oselcích. Rozhodně musíme s výletem počítat jako s celodenním. Jedná se o velmi příjemnou procházku.

Vhodnost: Výlet patří ke středně náročným, a to hlavně z důvodu délky. Jinak co se týká výškového profilu není problematický. Výlet je zařazen na pátém stupni náročnosti.

Zastávky:

Kasejovice, Synagoga (0,2 km) - Kasejovice, Židovský hřbitov (1,2 km) – Kasejovice, Kasejovický akát (1,9 km) - Kasejovice, Důl svatého Jakuba (4,1 km) – Životice, Zámek Životice (8,9 km) – Kasejovice, Památný strom Podhůřská lípa (11 km) – Oselce, Pramen a studánka Kloubovka (15 km) – Oselce, Památný Buk v Oselcích (16,2 km) - Oselce, Kaple svaté Markéty (18,5 km)

Kotva Kasejovice výlet 1

Tip pro ty, kteří se chtějí seznámit s historii Kasejovic ještě blíž

K tomu slouží Naučná stezka Putování za kasejovickým zlatem. Začíná u železniční stanice Kasejovice, a tam také musíme začít. I když naučnou stezku několikrát krátce použijeme, dá se projít celá, aniž by to narušilo naši trasu. Na naučné stezce najdeme 15 zastavení, která nás seznámují s historii města, ale i s dobýváním zlata. Cesta se prodlouží na celkových 20,5 kilometrů a časově nabude zhruba o 35 minut.

Hlavní turistické zajímavosti oblasti (legenda)

 

★★★★★ – místo, které musíte vidět, srovnatelné významem i krásou s nejcennějšími celorepublikovými památkami

★★★★ – přitažlivé místo, klíčové ve vztahu ke zdejší krajině a historii

★★★ – zajímavé místo, které vaši cestu obohatí

★★ – lákavé místo, které zpestří vaše putování

– méně významné místo, jen pro opravdové znalce dané specializace

x - Skály na vyhlídce Nad Maráskem (VP).

★★★ - Vyhlídkové místo a kamenné moře Nad Maráskem, Čížkov:

Ve výšce 801 metrů prohlédneme krajinu západních Brd. Pod nejvyšším bodem najdeme rozsáhlé kamenné moře.

Poloha: 49.5929222N, 13.7286383E

Parkoviště: na konci osady Planiny (3,2 km)

Autobusová zastávka: Nové Mitrovice (4,2 km)

Vlaková zastávka: Lipnice (14,2 km)

Daleký_výhled_z_rozhledny_Na_Skále.jp

★★★ - Rozhledna Na Skále, Čížkov:

137 schodů nás dělí od krásného pohledu na Šumavu, Plzeň nebo Radyni. Železná věž s vyhlídkovou plošinou vznikla v roce 2001.

Poloha: 49.5613786N, 13.6675086E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Čížkov, Železný Újezd (0,5 km)

Vlaková zastávka: Srby (9,2 km)

x - PR_Fajmanovy_skály_a_klenky_(VP).JP

★★ - Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky, Čížkov:

Buližníkové skály porostlé přirozenou skladbou borových, jedlových a bukových porostů. Narazíte tu při troše štěstí i na Výra velkého.

Poloha: 49.6557014N, 13.2904667E

Parkoviště: na konci obce Nové Mitrovice (3,4 km)

Autobusová zastávka: Nové Mitrovice (4,8 km)

Vlaková zastávka: Rožmitál pod Třemšínem (15 km)

Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky

Jde o jeden z největších buližníkových suků v Plzeňském kraji. Je dlouhý 200 metrů při průměrné výšce 7 metrů. Jeho úpatí je pokryto balvanitým mořem. Snadno najdete zdejší mrazové sruby. Místo je zajímavé i výskytem parazitujících hub. Obzvláště vzácné jsou ty, které parazitují na jedlích – Bránovitec jedlový nebo Ohňovec Hartigův.

X - PR Chynínské buky.jpg
X - Čečovice - památná lípa U Palackých.

★★ - Přírodní rezervace Chynínské buky, Čížkov: (nahoře)

Typický západobrdský zachovalý bukový porost. Jde o o velmi starý, místy až pralesovitý porost bukového lesa. Místo pobytu kriticky ohrožených druhů živočichů jako jsou Čolek horský a Holub doupňák.

Poloha: 49.5818286N, 13.7384033E

Parkoviště: na konci obce Nové Mitrovice (3,7 km)

Autobusová zastávka: Nové Mitrovice (5,1 km)

Vlaková zastávka: Rožmitál pod Třemšínem (14,7 km)

★★ - Lípa U Palackých v Čečovicích, Čížkov:  (vlevo)

Krásný rodový strom u domu čp. 20. Úžasně rostlá lípa má v obvodu kmene 550 centimetrů a výška dosahuje 25 metrů. Strom skončil na šestém místě v tabulce deseti největších stromů okresu Plzeň – jih.

Poloha: 49.5217000N, 13.6585186E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Čížkov, Čečovice (235 m)

Vlaková zastávka: Nepomuk (5,9 km)

 - Přírodní památka Bouřidla, Čmelíny: (bez fotografie)

Chráněny jsou tisíce jedinců jalovce obecného. Les je řídký, k jalovcům proniká světlo, které potřebují k dobrému růstu.

Poloha: 49.4973022N, 13.6595306E

Parkoviště: v obci Čmelíny (1 km)

Autobusová zastávka: Čmelíny (1,2 km)

Vlaková zastávka: Nepomuk (5,2 km)

Kotva Kasejovice galerie 1

GALERIE: KOLIK BAREV MÁ PODZIM U KASEJOVIC?

Výlet 2: Udržovací rozvičovací vyjížďka za výhledy v okolí Čížkova a jižních Brd (horské kolo)

Start: Čížkov, Autobusová zastávka Čížkov, Čečovice, rozcestí

Cíl: Čížkov, Vyhlídkové místo Nad Maráskem

Délka trasy: 16,7 km

Časová náročnost: 1 hodina a 25 minut, bez prohlídky lokalit

Popis: Výlet je vybrán jako cyklistická rozcvička nebo vyježdění po náročnějším pobytu v sedle. Je poměrně krátký a dá se zvládnout v rekordním čase. Téměř celou cestu stoupáme, nejnižší bod je ve výšce 487 metrů nad mořem a najdeme ho u památné lípy U Palackých a nejvyšší bod je na vyhlídkovém finálovém místě Nad Maráskem, kde jsme ve výšce 801 metrů.

Vhodnost: Díky minimální délce lze výlet pojmout jako cestu s drobotinou na kole. Nahrává tomu i cesta z části po cyklostezkách v Brdech, z části po téměř nevyužívaných komunikacích. Trochu více na pozoru musíme být na zhruba 1,5 kilometru dlouhém úseku silnice 177. Náročnost výletu je vymezena třetím stupněm z deseti.

Zastávky:

Čížkov, Památná lípa U Palackých v Čečovicích (0,3 km) – Čížkov, Rozhledna Na Skále (6,6 km) – Čížkov, Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky (14 km) – Čížkov, Přírodní rezervace Chynínské buky (15,1 km) - Čížkov, Vyhlídkové místo Nad Maráskem (16,7 km)

Kotva Kasejovice výlet 2
bottom of page