top of page
Aleje u Kanice (VP).JPG

STAŇKOV

Historie samotného Staňkova je rozmanitá, pestrá a s jeho katastrem si dlouhá léta pohrávaly tužky plánovačů; dlouho tu vedle sebe fungoval Staňkov ves a Staňkov městys

 

První historická zmínka o Staňkovu pochází z roku 1233, kdy jsou připomínáni jako majitelé blízkého hrádku Lacembok dva bratři Witla ze Stancowic a Prkosz. Zhruba o 40 let později prodává Witla Staňkov chotěšovskému klášteru

Ve Staňkově (německy Stankau) dnes žije zhruba 3300 obyvatel.

Už v prvních zmínkách se vyskytuje zpráva o dvou částech – na levém břehu Radbuzy leží Staňkov městys, na pravém břehu Staňkov ves. Ves patřila k Horšovskému Týnu, město spadalo dlouhá léta pod chotěšovský klášter. Staňkov ves a Staňkov město existovali vedle sebe odděleně až do roku 1938.

 

Řeka Radbuza tvořila dokonce hranici mezi Plzeňským krajem, do kterého patřil Staňkov městys a Klatovským krajem, kam patřil Staňkov ves. K jejich sloučení došlo v roce 1938; městem se stalo sídlo v roce 1960.

Znakem Staňkova je modrý štít, v jehož dolní polovině je stříbrná městská hradba. Uprostřed hradby je umístěn zlatý štít se třemi páry jeleních parohů. Za hradbou vystupuje horní polovina poutníka v hnědém oděvu a s velkým černým kloboukem na hlavě a s poutnickou holí v ruce.

To_co_zbylo_z_hradu_Netřeb_(VP).JPG

Dopravní dosažitelnost:

Auto: Do Staňkova se dostaneme po silnici 26. Ta se ve městě spojuje se silnicí 185. Vzdálenosti Staňkova z českých měst: Praha (130 km), Ústí nad Labem (216 km), Karlovy Vary (133 km), Plzeň (33 km), České Budějovice (145 km).

Autobus: Autobusové spojení do Staňkova je z Domažlic, Močerad, Stodu, Koloveče, Holýšova, Plzně a Horšovského Týna.

Vlak: Železniční spoje do Staňkova vedou z Domažlic, Plzně a Poběžovic.

Hlavní turistické zajímavosti oblasti (legenda)

 

★★★★★ – místo, které musíte vidět, srovnatelné významem i krásou s nejcennějšími celorepublikovými památkami

★★★★ – přitažlivé místo, klíčové ve vztahu ke zdejší krajině a historii

★★★ – zajímavé místo, které vaši cestu obohatí

★★ – lákavé místo, které zpestří vaše putování

– méně významné místo, jen pro opravdové znalce dané specializace

★★★ - Zřícenina hradu Netřeb, Kanice:

Od roku 1528 je uváděn jako pustý, ale před tím tu byl čilý ruch. Hrad založil na počátku 14. století Děpolt z Rýzmberka. Střídali se tu páni z Rýzmberka a ze Švamberka. Dnes se dochovalo torzo západní hradby a hlavně plochostropá věž v jihovýchodní části hradu. Svůj název získal hrad podle nepřístupných a „netřiebených“ lesů na vrcholu zdejšího kopce. V okolí zříceniny najdeme i stejnojmennou přírodní rezervaci. Ta se vyznačuje výskytem až 800 let starých tisů.

Poloha: 49.4636967N, 13.0788897E

Parkoviště: na okraji obce Kanice (0,7 km)

Autobusová zastávka: Kanice (1,4 km)

Vlaková zastávka: Milavče (8,6 km)

Království tisů červených 

Zdejší tisový porost v Přírodní rezervaci Netřeb byl majiteli panství chráněn už v roce 1918. Najdeme tu více než 200 vzrostlých stromů různého stáří. Věk tisů se velmi těžko zjišťuje, podle legendy mají některé exempláře stáří i 1000 let, odborníci však usuzují, že nejstarší zdejší tisy dosahují věku „jen“ 750 let. S jistotou nelze ani určit, zda je výskyt tisů v lokalitě přirozený nebo zda došlo k jeho umělému vysazení. Ve středověku bylo totiž tisové dřevo velmi oblíbené. Používalo se na výrobu luků, kuší a samostřílů. Nutno poznamenat, že celá rostlina je prudce jedovatá. Jedinou výjimkou je červený rosolovitý míšek kolem semen, ale i ta obsahují velmi prudký jed – taxin.

Tvrz Puclice (VP).JPG

★★★Tvrz Puclice, Puclice:

Vznikla v 15. století. V druhé polovině 18. století se stali jejími vlastníky Trauttmansdorffové, kteří ji postupně přeměnili na hospodářskou stavbu. Po telefonické domluvě si lze prohlédnout gotické sklepení, dřevěné stropy a nástěnné malby.

Poloha: 49.5543936N, 13.0204833E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Puclice (360 m)

Vlaková zastávka: Křenovy (2,5 km)

Tvrz v Puclicích – dokonalá ukázka obranného fortifikačního systému

Dnes nevíme ani kdo zdejší tvrz vystavěl. Na starých mapách se obec Puclice objevuje v druhé polovině 14. století. Tehdy ještě spadala pod nedaleký hrad Lacembok; tvrz tu ale v té době ještě nestála. Zdejší rybník nabízí krásný pohled na tvrz, ale dřív býval rybník hlavně součástí neocenitelné ochrany před nepřáteli. Další výhodou tvrze byla skutečnost, že byla vystavena na skalnatém ostrohu. Zbytek obrany vytvářely kamenné vodní příkopy, kterými dnes protékají zdejší potoky. Nejcennějším stavebním prvkem budovy je zachovaný pozdně gotický portál. Vnitřní nástěnné malby jsou mnohem mladší; datovány jsou na přelom 17. a 18. století. Zajímavostí je pak osm vymalovaných postav císařských granátníků u tureckého tábora. Malby mají připomínat vojenskou službu jednoho z majitelů tvrze – Jana Fridricha Širntingára. 

Židovský hřbitov Puclice.jpg

★★Židovský hřbitov, Puclice:

Hřbitov pochází z roku 1750 a dochovalo se na místě zhruba 200 náhrobků. Nejstarší náhrobek pochází z roku 1839. Zajímavostí zdejšího hřbitova jsou dvě řady dětských hrobů u brány. Hřbitov je obehnán vysokou zdí, klíč si lze půjčit v penzionu Koza v obci Vránov.

Poloha: 49.5458614N, 13.0099864E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Křenovy (1,4 km)

Vlaková zastávka: Křenovy (2 km)

Kaple_Panny_Marie_Lurdské_ve_Staňkově

★★Kaple Panny Marie Lurdské, Staňkov:

Kaple byla postavená v roce 1898. Původně sloužila jako poutní místo. O její výzdobu se postaral místní malíř Kašpar Korba.

Poloha: 49.5528294N, 13.0829372E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Staňkov, pomník padlých (0,8 km)

Vlaková zastávka: Staňkov (1,2 km)

Vrcholové_partie_bývalého_hradu_Lacem

★★Zřícenina hradu Lacembok, Horní Kamenice:

Hrad si moc slávy neužil. Vystaven byl na konci 13. století, ale už po husitských válkách byl vypálen a od té doby pustne. Archeologové si ale dodnes nevědí rady s místním unikátem. Zachovala se totiž do skály vytesaná cisterna, tedy nádrž na zadržování vody, s velmi zajímavou výpustí. Tato část je téměř neporušená k vidění. V okolí hradu se velmi intenzivně těžilo i zlato. Důkazem byly výrazné sejpy, které ovšem vzaly za své při povinné rekultivaci krajiny v 60. letech 20. století. Důležitost a strategickou výhodu zdejší lokality potvrdilo i vybudování dvou vojenských krytů v předvečer II. světové války v podhradí Lacemboku. Ty se staly součástí opevnění prvorepublikového Československa, během světové války je však Němci zničili.

Poloha: 49.5511306N, 13.1008047E

Parkoviště: v obci Krchleby (0,9 km)

Autobusová zastávka: Staňkov, Krchleby I (1,2 km)

Vlaková zastávka: Staňkov (3,7 km)

Příběh Jiráskovy Lucerny údajně vznikl na Lacemboku

Podle jednoho z našich největších spisovatelů byl hrad Lacembok místem, kde se před světem a před lidmi chtěl ukrýt jeden z vodníků – Ivan. Lacembok je v centru zájmu i mnohých dávných legend. Podle jedné z nich se vypráví, že zdejší hrad obývaly dvě rozmařilé kněžny, které chodili na mše do kostela po velmi dlouhé a jen speciálně pro ně vybudované dřevěné balustrádě. Obě za svoji zpupnost byly potrestány tím, že do nich uhodil blesk a na místě je obě zabil.

Zámek v Osvračíně.jpg

★★Zámek Osvračín, Osvračín:

Původně stála na místě zámku tvrz. Ta měla srdce ve zdejším zemědělském družstvu, které stojí přes silnici naproti zámku. Koncem 18. století byla tvrz přestavěna na jednoduchý barokní zámek, který ale ještě stačil v první polovině 20. století projít pseudogotickou úpravou. Postaral se o to sklářský průmyslník Ondřej Ziegler. V současné době jsou tu pořádány kulturní akce, protože objekt patří obci. V zámku se zachovaly poslední zbytky původního dřevěného nábytku a barevné okenní vitráže.

Poloha: 49.5127214N, 13.0459011E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Osvračín (45 m)

Vlaková zastávka: Osvračín (0,7 km)

Osvračínský jinan.jpg

Botanické zajímavosti zámeckého parku Osvračín

Rodina Zieglerů měla velké vazby na zahraničí, a proto se v jejich zahradních sbírkách objevují stromy, které jsou zvláštností v českých parcích. Nejvzácnějším stromem je bezesporu Ořechovec srdčitý (Carya cordiformis), který pochází ze Severní Ameriky. Další raritou je pak Křehokvětec žlutý (Cladrastis lutea), který pochází z jihovýchodu Spojených států a jehož dřevo produkuje žluté barvivo.

Osvračínský hrad

Vyrostl nad dnešní obcí v poslední čtvrtině 13. století za vladyky Zdeslava. Ve 14. století byl změněn z dřevěného na kamenný. Konec však přineslo husitské obléhání a vypálení. Dnes najdeme ve strmém kopci nad fotbalovým hřištěm jen obehnané a zarostlé příkopy.

Osvračínský jinan, Osvračín:

Najdeme ho nedaleko místního zámku. V objektu zemědělského družstva byl jinan vysazen v roce 1920, tehdy už jako třináctiletý strom. Dnes obvod jeho kmene dosahuje 225 centimetrů a vysoký je 16,5 metrů.

Poloha: 49.5133981N, 13.0461789E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Osvračín (45 m)

Vlaková zastávka: Osvračín (0,7 km)

Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba)

Dnes bývá označován tento strom jako žijící fosilie. Jinan tvoří přechod od jehličnanů k listnáčům a archeologické nálezy po celém světě potvrzují, že ve stejné podobě žil tento druh už před 200 miliony lety. V holandském Utrechtu dodnes roste strom, který byl vysazen ze semen dovezených v roce 1730. V Čechách byl poprvé vysazen v roce 1809.

Kotva Staňkov výlet 1

Výlet 1: Po zajímavostech okolí Staňkova (horské kolo)

Start: Staňkov, Turistický rozcestník Staňkov

Cíl: Staňkov, Turistický rozcestník Staňkov

Délka trasy: 39,5 km

Časová náročnost: 3 hodiny, bez prohlídky lokalit

Popis: Cyklovýlet je situován po krajině v okolí Staňkova. Nejvyšším bodem je 592 metrů nad mořem, což je výška zříceniny hradu Netřeb. Nejnižším bodem je 354 metrů nad mořem, což je přejezd přes řeku Radbuzu ve Staňkově. Celkové převýšení je 590 metrů.

Vhodnost: Výlet patří poměrně k náročnějším. Lze ho doporučit těm, kteří už mají něco najeto. Výlet je řazen na šestém stupni výkonnostní škály.

Zastávky:

Staňkov, Kaple Panny Marie Lurdské (0,9 km) – Horní Kamenice, Zřícenina hradu Lacembok (3,7 km) – Kanice, Přírodní rezervace Netřeb (19,2 km) – Kanice, Zřícenina hradu Netřeb (19,3 km) – Blížejov, Tvrz Lstění - více kapitola věnovaná městu Horšovský Týn (23,1 km) - Osvračín, Zámek Osvračín (28,1 km) – Osvračín, Osvračínský jinan (28,2 km) – Puclice, Židovský hřbitov (33,3 km) – Puclice, Tvrz Puclice (35,3 km)

bottom of page