Umělá zřícenina hradu Ballymote v Nalžov

NALŽOVSKÉ HORY

Olovo, stříbro a cín – tři kovy, které od nepaměti ovlivňovaly celou oblast města Nalžovské Hory. Jejich těžba byla zahájena v roce 1521; netěžilo se tu ale dlouho, doly osiřely už po 64 letech

Tehdy ale ještě žádné město Nalžovské Hory neexistovalo. V těsném sousedství se nacházela pouze malá obec Nalžov, která byla založena v roce 1379. Jedním z prvních významných majitelů panství byl Svojše z Velhartic. Ten získal královský dekret na těžbu stříbra. Kutání bylo zahájeno téměř okamžitě nad vsí Nalžovy a během několika let vzniká obec Stříbrné Hory

Obec Nalžovy (německy Ellischau) bohatla z dolů na kovy a majitelé se často střídali. Na konci 16. století tu vládl rod z Rýzmberka. Byly to právě Rýzmberští, kteří stáli za vybudováním místního renesančního zámku. V roce 1718 už patří panství Pöttingům, ani ti ho ale nemají dlouho. Už v roce 1769 se majiteli stali Taaffové. Jednalo se o historický irský rod.

Zámek Nalžov v Nalžovských Horách.jpg

Až v roce 1952 došlo ke sloučení obcí Stříbrné Hory a Nalžovy. Vzniká nové sídlo – Nalžovské Hory. Povýšeno mezi města bylo až v roce 2008. V posledních téměř 150 letech dochází nepřetržitě k výraznému poklesu obyvatelstva. Zatímco v roce 1869 žilo v obou obcích 4 420 obyvatel, při posledním Sčítání lidu v roce 2011, kdy už byly Nalžovské Hory spojeným městem, tu domov mělo jen 1250 lidí.

 

Nejvýznamnější osobnost, která spojila život s Nalžovskými Horami byl pragmatický politik Eduard hrabě Taaffe. Muž byl v letech 1879 – 1893 předsedou vlády Předlitavska. Největšími úspěchy jeho kabinetu bylo prodloužení branného zákona, ekonomické vyrovnání mezi předlitavskými a zalitavskými zeměmi, ale také reforma volebního zákona. Předlitavsko byl neoficiální název, který vznikl Rakousko-uherským vyrovnáním v roce 1867. Od té doby byly Rakouské země označovány za Předlitavsko, Uherské za Zalitavsko.

Znak města Nalžovské Hory tvoří červený štít. V něm jsou křížem přes sebe stříbrné hornické želízko a mlátek s násadami v přirozené hnědé barvě. Štít je nahoře držen vyrůstajícím stříbrným okřídleným andělem, jenž má přes prsa zkříženou zlatou štolu.

Dopravní dosažitelnost:

Auto: Nalžovské Hory neleží v blízkosti žádné dálnice. Městem prochází silnice I. třídy 22. Ta spojuje Horažďovice a Klatovy. Vzdálenosti Nalžovských Hor z českých měst: Praha (152 km), Ústí nad Labem (240 km), Karlovy Vary (147 km), Plzeň (66 km), České Budějovice (86 km).

Autobus: Autobusové spojení do Nalžovských Hor je z Plzně, Sušic a Horažďovic.

Vlak: Vlakové spojení v Nalžovských Horách není.

Hlavní turistické zajímavosti oblasti (legenda)

 

★★★★★ – místo, které musíte vidět, srovnatelné významem i krásou s nejcennějšími celorepublikovými památkami

★★★★ – přitažlivé místo, klíčové ve vztahu ke zdejší krajině a historii

★★★ – zajímavé místo, které vaši cestu obohatí

★★ – lákavé místo, které zpestří vaše putování

– méně významné místo, jen pro opravdové znalce dané specializace

Brána_do_hradu_Ballymote_v_Nalžovskýc

★★★★ - Zřícenina hradu Ballymote, Nalžovské Hory:

Jediný irský hrad v Čechách. Tedy pouze replika rodového sídla majitele panství z poloviny 19. století Eduarda Taaffeho. Zkrátka stýskalo se mu po Irsku, a tak si nechal vybudovat stavbu z irského hrabství Louth. V blízkosti vyrostl původně i lesní park s jezírkem a svérázně zakomponovanými kameny do krajiny, které připomínají různé živočichy; například draka, želvu a další.

Poloha: 49.3409994N, 13.5567331E

Parkoviště: v obci Nalžovské hory (0.8 km)

Autobusová zastávka: Nalžovské hory, Nalžovy (1,4 km)

Vlaková zastávka: Pačejov (10,9 km)

Eduard hrabě Taaffe

Narodil se sice 24. února 1833 ve Vídni, v žilách mu ale kolovala irská krev. Tam patřil rod k nejstarším oporám státu a jeho historie sahala až do 12. století. Eduard vystudoval práva na univerzitě ve Vídni. Pak nasměřoval kroky do státní správy a do politiky. Vrchol politické kariéry u něj neznamenal pár měsíců ve vrcholné pozici, ale tři dlouhá desetiletí různých vrcholných funkcí. Kromě toho, že byl poslancem Českého zemského sněmu a Říšské rady, vstoupil i do kabinetních pozic. Byl ministrem vnitra, ministrem kultu a vyučování, ministrem zeměbrany a dvakrát ministerským předsedou Předlitavska. Poprvé v letech 1868-70 a podruhé mezi lety 1879 a 1893. Vrchol politické kariéry Taaffeho přichází po Rakousko-uherském vyrovnání v roce 1867. Taaffe byl politickým pragmatikem, jeho vládě se podařilo prodloužit branný zákon, dovedl ke konci finanční vyrovnání mezi Rakouskem a Uherskem a zavedl Taaffeho volební reformu. Za jeho vlády byla pražská univerzita rozdělena na českou a německou a došlo k dovršení české školské soustavy. Konec nejdéle fungující předlitavské vlády v roce 1893 způsobili Mladočeši, kteří rozbili Taaffovi koaliční partnerství. Po odchodu do penze se vrátil Eduard hrabě Taaffe na panství v Nalžovech, kde žil se svoji ženou – maďarskou hraběnkou Irmou Csáky. Na Nalžově hrabě 29. listopadu 1895 umírá.

Zřícenina tvrze Zavlekov (VP).JPG

★★★ - Zřícenina tvrze Zavlekov, Zavlekov:

Zřícenina se tyčí nad obcí. Jádro stavby je gotické, o čemž svědčí místní portál. Pozdější úpravy, které se uskutečnily v polovině 19. století, stavbu jen zakonzervovaly. Už tehdy se pracovalo se záměrem, že vznikne nová romantická oblíbená stavba či ozdoba krajiny.

Poloha: 49.3375664N, 13.4875275E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Zavlekov (150 m)

Vlaková zastávka: Kolínec (6,7 km)

Kostel_Nanebevzetí_Panny_Marie_v_Myslí

★★★ - Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Myslív:

Románský kostel z počátku 13. století je dominanta obce. Později byl upraven goticky i barokně. Zajímavé jsou zdejší nástěnné malby, které se datují do 15. století.

Poloha: 49.4148467N, 13.5727981E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Mysliv (200 m)

Vlaková zastávka: Kovčín (4,6 km)

Přírodní rezervace V Morávkách.jpg

★★★ - Přírodní rezervace V Morávkách, Myslív:

Lokalita pro tři navzájem spojené unikátní organizmy. Je tu nejsilnější populace Hořce hořepníku v západní části České republiky. Kvete od června do září. Dalším výjimečným rostlinným druhem je Hořeček mnohotvarý český, ten kvete od srpna do října. Je to poddruh, který se prokazatelně vyskytuje pouze hlavně v Česku, a to na 69 lokalitách. Kromě toho ho najdeme v Německu na 9 lokalitách, v Rakousku na 30 lokalitách a na čtyřech místech v Polsku. Na obou rostlinách je závislý další kriticky ohrožený obyvatel této přírodní rezervace Modrásek hořcový.

Poloha: 49.3907361N, 13.5843436E

Parkoviště: při kraji blízké komunikace

Autobusová zastávka: Pačejov, Strážovice, kompresní stanice (1,6 km)

Vlaková zastávka: Pačejov (4,2 km)

Pačivský drak.jpg

 - Pačivský drak, Pačejov:

Další z řady malovaných draků. Těmi je zdejší oblast doslova protkána. Radost udělá hlavně dětem. Najdeme ho nedaleko zástavby v obci Pačejov.

Poloha: 49.3883306N, 13.6312939E

Parkoviště: při kraji blízké komunikace (300 m)

Autobusová zastávka: Pačejov, Pačejov – nádraží, U Čadů (0,6 km)

Vlaková zastávka: Pačejov (1 km)

 

Výlet 1: Projížďka Blatenskou pahorkatinou kolem města Nalžovské hory (horské kolo)

Start: Zavlekov, Turistický rozcestník Zavlekov

Cíl: Myslív, Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Délka trasy: 31,6 km

Časová náročnost: 2:30 hodiny, bez prohlídky lokalit

Popis: Blatenská pahorkatina se rozkládá od města Plánice k Blatné v okrese Strakonice. Nejzápadnější část tvoří oblast kolem Nalžovských Hor. Výlet klade důraz na přírodní zajímavosti okolí. Profil je téměř totožný po celou délku. V pravidelném opakování stoupání a klesání překonáváme vždy maximálně 50 metrů. Nejvyšším bodem výletu je samotný cíl – kostel Nanebevzetí Panny Marie v Myslívi. Ten je ve výšce 593 metrů nad mořem. Nejnižším bodem je kóta 477 metrů nad mořem, na ní narazíme v obci Těchonice. Výlet patří na páté místo v desetibodové škále náročnosti.

Vhodnost: Výlet délkou, ale převýšením patří mezi ty, které jsou relativně snadno zvládnutelné v přijatelném čase. Přesto by v našich nohou už nějaká zkušenost v sedle měla být. 

Zastávky:

Zavlekov, Zřícenina tvrze Zavlekov (0,4 km) – Nalžovské Hory, Zámek Nalžov (10 km) - Nalžovské Hory, Zřícenina hradu Ballymote (11,5 km) – Pačejov, Pačivský drak (23,2 km) – Myslív, Přírodní rezervace V Morávkách (27,5 km) - Myslív, Kostel Nanebevzetí Panny Marie (31,6 km)