HORNÍ BŘÍZA

Hromnické jezírko nedaleko města Horní Bříza patří k evropským unikátům; koupat se v něm rozhodně nedoporučujeme; místo vody tu narazíte na zředěnou kyselinu sírovou

Nález kaolínu v roce 1880 postavil Horní Břízu na nohy a udělal z ní centrum československé sanitární keramiky na dlouhých sto let

Ves s názvem Březí byla poprvé zanesena v kronice v letech 1180-82. V první části 13. století ji věnoval Ratmír ze Skřivína plaskému klášteru. Asi to byl velký zhýralec, protože to udělal proto, aby si zajistil spásu duše.

 

O mnoho let později se poprvé v kronikách zmiňuje obec Čermná, která se rozkládá na druhém břehu potoka, časem obě sídla splynou v jedno.

 

Jenže na dlouhá léta je osud Březí spojen s plaským klášterem. Jenže opati, jak investují, tak zastavují obce, které pod něj patří, a to se týká i této obce. Vlastně éra poddanosti plaskému klášteru končí až s panováním Josefa II., který klášter zrušil.

X - Kaple svaté Kateřiny v Nynici

V roce 1826 kupuje obec kníže Václav Kliment Metternich. A s knížetem sem proniká i průmysl. Objevují se vitriolové hutě, sirné hutě a začíná se těžit uhlí. V té době už se obec jmenuje Hořejší Březí.

 

V roce 1865 přichází velký požár, který změní tvář města. Od roku 1871 se znovu kníže Metternich snaží postavit na nohy místní hospodářství, a tak chce přivést do města železnici, jenže radní železného oře nechtějí a výstavbu trati odmítnou.

 

Velký rozvoj nastává po roce 1880, kdy je v blízkosti města nalezen kaolín. Vznikla továrna, která na sto let určovala výrobu sanitární keramiky v naší zemi – vznikly Západočeské keramické závody. Dnes žije ve městě Horní Bříza 4 200 obyvatel.

 

Znakem Horní Břízy (německy Ober Birken) je polcený štít se středovým červeným kůlem. V pravém stříbrném poli je bříza, v levém poli je stříbrno-zelená šachovnice.

Dopravní dosažitelnost:

Auto: Do Horní Břízy se nedostanete po žádné z hlavních silnic. Nejbliže je silnice číslo 27, která vede pár kilometrů od města. Vzdálenosti Horní Břízy z českých měst: Praha (108 km), Ústí nad Labem (139 km), Karlovy Vary (81 km), Plzeň (13 km), České Budějovice (154 km).

Autobus: Autobusové spojení do Horní Břízy je z Plzně, Manětína, Dolní Bělé, Všerub a Kožlan.

Vlak: Železniční spoje do Horní Břízy vedou z Plzně, Jirkova, Žihlí a Plas.

Hlavní turistické zajímavosti oblasti (legenda)

 

★★★★★ – místo, které musíte vidět, srovnatelné významem i krásou s nejcennějšími celorepublikovými památkami

★★★★ – přitažlivé místo, klíčové ve vztahu ke zdejší krajině a historii

★★★ – zajímavé místo, které vaši cestu obohatí

★★ – lákavé místo, které zpestří vaše putování

– méně významné místo, jen pro opravdové znalce dané specializace

X - Hromnické jezírko (VP).JPG

★★★★★ - Hromnické jezírko, Hromnice:

Jezírko je plné kyseliny sírové a má slabě červenou barvu. Může za to původní těžba břidlice. Má hloubku 18 metrů a neexistuje v něm kvůli kyselému prostředí žádný život, nejsou tu rostliny ani živočichové. Červenou barvu způsobují sloučeniny železa. Jezírko vzniklo 60 metrů pod úrovní místní krajiny. První zprávy o těžbě pocházejí z roku 1578. Za vznikem jezírka stál místní podnikatel Johann David Starck v roce 1802. Ten přišel na to, že z místní břidlice lze získat dýmavou kyselinu sírovou, neboli vitriol nebo oleum. Dělo se to tak, že se drcená břidlice kupila na nepropustný jílový podklad. Haldy byly kropeny vodou. Vytékající voda pak obsahovala síran železitý a hlinitý a byla odchytávána do kádí, zbytek se pálil v pecích. V té době byla tato kyselina jediným známým rozpouštědlem rostlinného barviva indiga, a tak byl na zdejší výrobě závislý celý německý a anglický textilní trh. Jenže Britové našli později snadnější výrobu, a tak na konci 19. století začala výroba upadat, až v roce 1896 skončila úplně. Po kdysi velké průmyslové výrobě zbylo jen kyselinotvorné jezero. Jeho hladinu si můžete prohlédnout z blízkého vyhlídkového místa.

Poloha: 49.8506014N, 13.4464219E

Parkoviště: v obci (300 m)

Autobusová zastávka: Hromnice, Býkov (3,3 km)

Vlaková zastávka: Třemošná (6,7 km)

X - Kaple svaté Kateřiny na nynické podz

★★★ - Kaple Svaté Kateřiny v Nynici, Hromnice:

Barokní kaple vznikla v letech 1699-1701. Stavba stojí na uměle navršeném pahorku na místní návsi, a tak přirozeně dominuje okolí. O stavbu se zasloužili opati plaského kláštera, zvláště Ondřej Trojer. Původně byl součástí kaple i zvon, ten ale praskl na konci 19. století, a tak byl nahrazen novým.

Poloha: 49.8464186N, 13.5112031E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Hromnice, Nynice (190 m)

Vlaková zastávka: Chrást u Plzeň obec (11 km)

X - Sousoší třech svatých dozírající na

★★★ - Sousoší třech svatých v Nynici, Hromnice:

Tři sochy nechal zhotovit v roce 1814 Johan Wilde. Zobrazenými světci jsou svatý Jan Nepomucký, Ježíš Kristus a svatý Jakub Starší. Na začátku 21. století prošlo sousoší velkou rekonstrukcí.

Poloha: 49.8485600N, 13.4461211E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Hromnice (440 m)

Vlaková zastávka: Třemošná (6 km)

Sousoší vzniklo jako ochrana místního dolu

Svědčí o tom německý nápis, který v překladu znamená: „Ježíši, spasiteli světa, žehnej tomuto dolu, chraň ho před veškerým neštěstím a řiď všechno k jeho prospěchu.“ Prostřední socha Spasitele je vyšší, stojí na lehce vyvýšeném soklu s patkou a římsovou hlavicí, je oděn ve splývavé roucho, levá noha je pokrčena a v levé ruce drží zeměkouli, pravá je připravena k žehnání. Vlevo stojící Jan Nepomucký je v poloze křtícího světce. Vpravo stojí Jakub Větší v poutnickém oděvu, v pravé ruce drží hůl.

x - Zámek a zámecký statek Býkov (VP).JP

 -  Zámek a zámecký statek Býkov, Hromnice:

Jedná se o hospodářský dvůr. Byl postaven na místě středověké vsi opatem plaského kláštera Evženem Tyttlem v letech 1703-5.

Poloha: 49.8589161N, 13.4202867E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Hromnice, Býkov (100 m)

Vlaková zastávka: Třemošná (3,6 km)

 

Výlet 1: Krajinou kolem kyselinotvorného jezírka v Hromnici (pěší)

Start: Hromnice, Kaple svaté Kateřiny v Nynici

Cíl: Hromnice, zámecký statek Býkov

Délka trasy: 11,7 km

Časová náročnost: 3 hodiny 50 minut, bez prohlídky lokalit

Popis: Pěší procházka je náladovým krátkým výšlapem po krásách mírně zvlněné malebné krajiny v oblasti kolem Hromnice. Za největší zajímavost musíme počítat místní kyselinotvorné jezírko. Při cestě nahoru vyšlapete 301 metrů a sejdete 252 metrů dolů. Nejvyšším bodem bude 451 metrů nad mořem, což je v okolí turistického rozcestníku Kosina a nejnižším bodem je přechod řeky Třemošné v Chotiné, který leží 300 metrů nad mořem.

Vhodnost: Výlet je nenáročný pro všechny druhy turistů bez ohledu na věk a únavu. Zahrnujeme ho do druhé kategorie z deseti možných v náročnostní stupnici.

Zastávky:

Hromnice, Sousoší třech svatých (7,2 km) – Hromnice, Přírodní památka Hromnické jezírko (7,5 km) – Hromnice, Vyhlídka nad Hromnickým jezírkem (8,5 km) – Hromnice, Zámek a zámecký statek Býkov (11,7 km)