VŠERUBY

Prvním pánem ve Všerubech byl Hrdibor, který byl původně královským jídlonošem; jeho potomci tu založili hrad – ten už ale dávno sebral čas, do kraje však dodnes září původní hradní kostel

Všerubsko není velké a k jeho přehlédnutí vám postačí krátký výlet na vrch Vinice. Můžete tu být svědky unikátního geologického jevu – magma tu při pronikání na povrch utvořilo málo se vyskytující kuličkovou krystalizaci čediče; na vlastní oči to uvidíte na severním svahu vrchu

Všeruby (německy Wscherau) je město s 1500 obyvateli. Je nutno předem upozornit na to, že lidé často zaměňují dvoje Všeruby, které jsou od sebe vzdáleny 77 kilometrů.

 

Ty, o kterých si teď čteme, najdeme v okrese Plzeň-sever a jsou městem, žije v nich půldruhého tisíce lidí a kulantně řečeno, moc do života našeho státu nepromluvily. Naproti tomu Všeruby v okrese Domažlice jsou městysem se zhruba 800 stálými obyvateli, ale jejich historie je mnohem bohatší. Nejenže jsou místem, kudy odjakživa vedly kupecké stezky, protože Všerubský průsmyk byl jednou z nejschůdnějších cest z Čech do Bavor, ale český kníže Břetislav I. tu svedl vítěznou bitvu s německým císařem Jindřichem III.

Podzim na vrcholu Vinice (VP).JPG

Ale teď zpět do Všerub v okrese Plzeň – sever. První zmínky o vsi najdeme už v kronikách z roku 1212, kdy byl pánem zdejšího kraje Hrdibor; zajímavé je, že původním povoláním to byl královský jídlonoš a za své věrné služby získal darem tuto oblast. Jeho syn se stejným jménem Hrdibor a vnuk Vícemil jsou spojováni s místním hradem, který tu čněl nad okolím. Podle odhadů archeologů a historiků hrad odolal dokonce i husitům, neodolal ovšem v žádném případě zubu času, protože od roku 1584 už o něm nejsou žádné zmínky.

 

V plné parádě se však dochoval Kostel svatého Martina, který byl kdysi hradním kostelem. Dnes ční na ostrožně nad městem místo hradu on a je jasnou dominantou okolí. Teď přeskočíme až do sčítání lidu v roce 1900; v té době ve Všerubech žilo 1115 Němců a jen 61 Čechů; z toho jasně vyplývá, že Všeruby se tak staly součástí Sudetské říše.

 

Ale i místní kraj má svoji velkou bitvu. Ta se odehrála v roce 1419 východně od nedaleké obce Nekmíř a do dějin vstoupila jako Bitva u Nekmíře, tedy jako první velké vojenské střetnutí, kde vojskům velel Jan Žižka.

Kostel svatých Petra a Pavla v Líšťanech

Ve Všerubech se narodila 9. ledna 1924 Carola Braunbock, možná vám to nic neříká, ale jedná se o východoněmeckou herečku, kterou si Češi pamatují z postavy macechy z Vorlíčkovy pohádky Tři oříšky pro Popelku. Její život skončil v Berlíně ve věku pouhých 54 let v roce 1978.

Znak města je jednoduchý; jde o štít, který je rozdělen na tři vodorovné pruhy. Vrchní a spodní jsou červené, uprostřed je bílý. Nad štítem jsou jelení parohy se čtyřmi špicemi, které odkazují na erb pánů z Gutštejna.

Dopravní dosažitelnost:

Auto: Do města Všeruby nevede žádná hlavní silnice. Nejbližší a nejvýznamnější silnice v okolí je mezinárodní E 49, která spojuje Plzeň s Karlovými Vary. K městu se přibližuje ještě silnice 205. Vzdálenosti Všerub z českých měst: Praha (112 km), Ústí nad Labem (145 km), Karlovy Vary (67 km), Plzeň (17 km), České Budějovice (158 km).

Autobus: Autobusové spojení do Všerub je z Plzně, Úterý, Zahrádky a Horní Břízy.

Vlak: Železniční spojení do Všerub není.

Hlavní turistické zajímavosti oblasti (legenda)

 

★★★★★ – místo, které musíte vidět, srovnatelné významem i krásou s nejcennějšími celorepublikovými památkami

★★★★ – přitažlivé místo, klíčové ve vztahu ke zdejší krajině a historii

★★★ – zajímavé místo, které vaši cestu obohatí

★★ – lákavé místo, které zpestří vaše putování

– méně významné místo, jen pro opravdové znalce dané specializace

Kostel_svatého_Martina_ve_Všerubech_(V

★★★ - Kostel svatého Martina a zbytky hradu Všeruby, Všeruby:

Na ostrožně nad obcí stával kdysi pyšný hrad. Jeho existenci čas už dávno vymazal z mapy, zůstaly tu jen naznačené valy jako jediný svědek jeho původní existence. Zato kdysi uvnitř skrytý hradní kostelík svatého Martina stáhl na sebe celou svoji pozornost. Jeho začátky jsou psány už v 12. století a o jeho historii svědčí románský portál. Jinak poslední úpravy jak zvenčí, tak zevnitř daly stavbě barokní úpravu.

Poloha: 49.8431847N, 13.2255583E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Všeruby (0,6 km)

Vlaková zastávka: Horní Bříza (10,4 km)

Podzimní_pohled_z_vrcholu_Vinice_(VP).J

★★★ - Vrch Vinice, Pernarec:

Tento vrch s výškou 589 metrů nad mořem býval sopkou ještě v dobách, kdy Česko patřilo neodmyslitelně k jižní polokouli. Magma tady pronikalo na povrch přes vodou nasáklé starší sedimenty, a z toho důvodu tu můžeme být svědky takzvané kuličkové krystalizace čediče. Důkaz o tom podává na vrchu Vinice dávno nefunkční stěnový lom. Jinak Vinice je dnes krásným místem pro procházku a hlavně možností, jak se na část okresu Plzeň – sever podívat hezky z výšky.

Poloha: 49.8666811N, 13.1031006E

Parkoviště: na kraji komunikace (0,6 km)

Autobusová zastávka: Pernarec, Skupeč (2 km)

Vlaková zastávka: Trpísty (9,3 km)

Samota židovských hrobů ve Všerubech (VP

★★★Židovský hřbitov ve Všerubech, Kunějovice:

Historicky spadá hřbitov pod Všeruby, najdeme ho však v katastru sousedních Kunějovic. Nejstarší náhrobky jsou na hřbitově datovány z 18. století. Poslední pohřeb se tu konal v roce 1945, kdy byla na hřbitově pochována žena, která zahynula při pochodu smrti.

Poloha: 49.8491650N, 13.2366425E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Všeruby (1,8 km)

Vlaková zastávka: Kozolupy (12,2 km)

Líšťanský kostel svatých Petra a Pavla.j

★★ - Kostel svatého Petra a Pavla, Líšťany:

Překrásná stavba dominuje celému kraji. Na základech starého kostela byl v roce 1769 postaven a ve stejném roce i vysvěcen barokní svatostánek. Do tohoto kostela byly v roce 1771 převezeny varhany z děkanského kostela ve Stříbře.

Poloha: 49.8328597N, 13.1808431E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Líšťany (360 m)

Vlaková zastávka: Kozolupy (11,4 km)

Luhov - zamek.jpg

★★ - Zámek Luhov, Líšťany:

Rok 1676 je pro tuto stavbu velmi důležitý. V toto datum se změnila místní renesanční tvrz na barokní zámek. Postarali se o to Steinbachové z Kranischteina. Zároveň změnili zahradu v park francouzského typu. 20. století podobným stavbám moc nepřálo, a tak se tu usídlil zemědělský podnik. Dnes je zámek v soukromých rukou, ale máte možnost si jeho interiéry prohlédnout.

Poloha: 49.8134756N, 13.1446603E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Líšťany, Luhov (210 m)

Vlaková zastávka: Kozolupy (11,9 km)

Císařský mlýn v Úněšově.jpg

★★ - Císařský mlýn, Úněšov:

Soubor historicky cenných a chráněných budov pochází z počátku 19. století. Jde o bývalý vodní mlýn, který je sestaven z hrázděných a roubených budov, které jsou postaveny na zděných podezdívkách. Dodnes se dochovalo v mlýnici mlýnské zařízení. Mlýn je v soukromých rukách.

Poloha: 49.8983131N, 13.1464719E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Úněšov, Malesín, rozcestí (230 m)

Vlaková zastávka: Trpísty (15,9 km)

Blahoslavený Hroznata shlíží na Pernarec

★★ - Socha blahoslaveného Hroznaty, Pernarec:

Socha světce v nadživotní velikosti stojí v části obce s místním názvem Hroznata. Povedená socha společně s okolními lipami a krásným rozhledem do okolí vytváří zajímavé a sentimentálně krásné místo.

Poloha: 49.8373567N, 13.0941461E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Pernarec, Krukanice (0,8 km)

Vlaková zastávka: Trpísty (6,6 km)

Zámek v Kunějovicích.jpg

 - Zámek Kunějovice, Kunějovice:

Stavbě se říká v obci „nový zámek“. Vznikl v polovině 19. století a je vyveden v empírovém stylu.

Poloha: 49.8616608N, 13.2362347E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Kunějovice (30 m)

Vlaková zastávka: Kozolupy (12,8 km)

 

Výlet 1: Kondiční projížďka kolem jižních svahů Plaské pahorkatiny kolem města Všeruby (silniční i horské kolo)

Start: Všeruby, Turistický rozcestník Všeruby

Cíl: Všeruby, Turistický rozcestník Všeruby

Délka trasy: 45 km

Časová náročnost: 3 hodiny 20 minut, bez prohlídky lokalit

Popis: Cyklistický výlet kolem Všerub je více či méně kondiční projížďkou, zdejší kraj nedisponuje ohromujícími památkami, ale dohání to zajímavou mírně zvlněnou krajinou. Takže kromě vytyčených zastávek budeme okouzleni obyčejnými, ale přesto zajímavými výhledy na krajinu. Právě zvlněná krajina nám dá ale trochu zabrat. Dohromady nás čeká převýšení 630 metrů. Nejvyšším bodem – 584 metrů je místo na sopečném vrcholu Vinice. Nejnižší bod ve výšce 410 metrů nás čeká v Luhově.

Vhodnost: Výlet je delší s častými mírnými stoupáními. Proto je zařazen na šestém náročnostním stupni z deseti.

Zastávky:

Všeruby, Kostel svatého Martina a zbytky hradu Všeruby (0,5 km) – Kunějovice, Židovský hřbitov Všeruby (2,1 km) – Kunějovice, Zámek Kunějovice (3,7 km) – Úněšov, Císařský mlýn (14,5 km) – Pernarec, Vrch Vinice (22 km) – Pernarec, Socha blahoslaveného Hroznaty (25,8 km) – Líšťany, Zámek Luhov (35,6 km) – Líšťany, Kostel svatých Petra a Pavla (40,8 km)

Přírodní park Pod Štědrým

Chráněné území bylo vyhlášeno na ploše 25 kilometrů čtverečních roku 1979. Důvodem je snaha o zachování krajinného rázu harmonické ryze české krajiny. Území se vyznačuje zvlněným reliéfem s mozaikou lesů, remízků, polí, luk, pastvin a rybníků. Přírodnímu parku dominuje vrchol Štědrý (668 metrů), podle kterého je park pojmenován.