top of page

BĚLÁ NAD RADBUZOU

Bělá nad Radbuzou je městem od roku 1964; jedná se však asi o jediné místo v České republice, které se tomu brání. Zastupitelé města v roce 1991 zažádali o odebrání městských práv; žádosti nebylo vyhověno, protože český právní systém tento krok nezná

V blízkosti města se odehrála jedna z nejzajímavějších operací 2. světové války. Bylo při ní osvobozeno 150 válečných zajatců, ale také 650 nejkvalitnějších evropských koní, které nacisté ukořistili. Operace Kovboj dala volnost koňům z vídeňské jezdecké školy, řadě lipicánů, ale i nejkvalitnějším plemenným hřebcům té doby

 

Osada Bělá nad Radbuzou (německy Weissensulz) vznikla podle Kosmovy kroniky v době vzniku hradu Přimda, tedy kolem roku 1121, a Přimdě také dlouho náležela.

Těžké mraky u Mutětína (VP).JPG

Proč vznikla právě tam, se můžeme jen domnívat, jisté však je, že v minulosti tam byly dva solné prameny, které ale už dávno nenajdeme. Šlo vlastně o jeden z nejjižnějších výběžků lázeňských pramenů, kterými proslul Karlovarský kraj. Pod Přimdu spadala Bělá nad Radbuzou až do roku 1600, kdy ji koupili Lamingenové z Albenreuthu, kterým město vděčí za výstavbu tvrze a pivovaru. V letech pozdějších byla centremlokality nedaleká obec Újezd Svatého Kříže. To dokazuje i skutečnost, že nejcennější budova oblasti je právě Kostel Nalezení svatého Kříže v Újezdě.

 

Většina obyvatel našla uplatnění ve zdejších sklárnách, ale i ty jsou dávnou minulostí. Těžkou ránu dostalo město po 2. světové válce, kdy došlo k odsunu téměř všech obyvatel nejen Bělé nad Radbuzou, ale i všech obcí v okolí. Na konci 2. světové války se zde uskutečnila ojedinělá akce americké armády, která nesla název Operace Kovboj. V dnes zaniklé obci Růžov (Rosendorf) nacistická armáda držela v zajetí 150 válečných zajatců hlavně Američanů, Francouzů, Britů a Poláků. Americká vojska je osvobodila, při tom jim do rukou padla úžasná kořist – 650 koní ukořistěných nacisty ve východní a jižní Evropě. V obrovském stádě bylo 250 lipicánů císařské jezdecké akademie z Hoffburgu ve Vídni, hřebec jugoslávského krále Petara, kůň nacistického ministra zahraničí Ribbentropa, ale i plemenní hřebci kabardinského, arabského, donského a anglického typu koní. 12. května 1945 přešli američtí vojáci s koňmi československou hranici. Už na konci května se část zvířat vrátila do Vídně. Zbytek byl prohlášen válečnou kořistí a z italského Janova zvířata vyplula na lodi do Spojených států. V září 1945 se ale velká část z nich vrátila zpět do Evropy. Někteří koně zamířili zpět do slovinské Lipice a část byla předána české veterinární správě a stala se součástí plemenného stáda, které se stalo jádrem hřebčína v Hostouni.

Znakem je dělený štít. V horní modré polovině je nad dvojitým bílým poříčím bílý most o třech pilířích, mezi nimiž je po dvou obloucích a při okraji po jednom. Na pilířích jsou sochy. Dolní polovina štítu je znovu rozpolcená. Červená pravá část obsahuje dva zkřížené čakany s ocelovými sekerami a zlatými násadami. V levé bíle čtvrti je nakrojený bochník chleba v přirozených barvách.

Dopravní dosažitelnost:

Auto: Do Bělé nad Radbuzou se dostaneme po silnici 197. Vzdálenosti Bělé nad Radbuzou z českých měst: Praha (167 km), Ústí nad Labem (253 km), Karlovy Vary (109 km), Plzeň (71 km), České Budějovice (168 km).

Autobus: Autobusové spojení do Bělé nad Radbuzou je z Rozvadova, Přimdy, Plzně, Tachova a Houstoně.

Vlak: Železniční spoje do Bělé nad Radbuzou přijíždějí z Domažlic, Plané u Mariánských Lázní, Tachova a Plzně.

Hlavní turistické zajímavosti oblasti (legenda)

 

★★★★★ – místo, které musíte vidět, srovnatelné významem i krásou s nejcennějšími celorepublikovými památkami

★★★★ – přitažlivé místo, klíčové ve vztahu ke zdejší krajině a historii

★★★ – zajímavé místo, které vaši cestu obohatí

★★ – lákavé místo, které zpestří vaše putování

– méně významné místo, jen pro opravdové znalce dané specializace

Most přes Radbúzu v Bělé nad Radbúzou.jp

★★★★ - Barokní most se sochami svatých, Bělá nad Radbuzou:

Jde o nejcennější stavební památku ve městě. Most byl postaven v letech 1723-25. Nad řekou Radbuzou, které se tu ale říká Bílý potok, se vypíná osm oblouků a šest pilířů. Na nich stojí sochy svatých. Konkrétně se jedná o archanděla Michaela, svatého Jana Nepomuckého, svatého Antonína Paduánského, Pannu Marii Neposkvrněnou, svatého Václava a svatého Erazima. Do roku 1995 po mostě jezdila běžná doprava, dnes slouží už jen pro cyklisty a chodce.

Poloha: 49.5905203N, 12.7176444E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Bělá nad Radbuzou, město (250 m)

Vlaková zastávka: Bělá nad Radbuzou (410 m)

Kotva Bělá nad Radbuzou galerie 1

GALERIE: BAROKNÍ MOST V BĚLÉ NAD RADBUZOU

Kostel Nalezení svatého Kříže v Újezdu S

★★★★ - Kostel Nalezení svatého Kříže v Újezdu Svatého Kříže, Bělá nad Radbuzou:

Nejcennější sakrální památka lokality. První zmínka o ní je už v roce 1352. Dodnes si kostel zachoval gotické prvky. Dvakrát byl téměř vymazán z mapy, poprvé za husitských válek, podruhé za třicetileté války. Zajímavostí je, že na vrcholu kostelní věže najdeme kromě křesťanského kříže i kohouta, což je památka na působení protestantských kněží. V kostele jsou k vidění náhrobky zdejšího panstva – Lamingenů, Cukrů z Tamfeldu a Koců z Dobrše. Kostel byl vybaven i unikátním mobiliářem z 15. století, ten byl ale po II. světové válce převeden do sbírek Národní galerie. Kdysi se v městečku nacházel i barokní zámek, který nechal postavit jeden z majitelů panství Kašpar Zdeněk Kaplíř ze Sulevic. Na konci 19. století na něm pobývali a inspiraci hledali bratři Mánesové. Po válce se ale dostal do správy Pohraniční stráže, která za nejlepší způsob spravování uznala jeho vyhození do povětří v roce 1978.

Poloha: 49.5768431N, 12.7458197E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Bělá nad Radbuzou, Újezd Sv. Kříže, lom (230 m)

Vlaková zastávka: Újezd Svatého Kříže (370 m)

Pověst o kříži

Ta provází kostel Nalezení svatého Kříže od samého založení. Podle legendy našli mniši při kopání základů železný kříž. Jako dobré dobré znamení kříž odeslali papeži. Místo toho vzali kamenný kříž od zdejší poustevny a zazdili ho v nejvyšším patře kostelní věže.

Kotva Bělá nad Radbuzou galerie 2

GALERIE: ÚJEZD SVATÉHO KŘÍŽE

Dávno opuštěné hroby v Pleši.jpg

★★★★ - Pozůstatky kostela svatého Jana Křtitele na Pleši, Bělá nad Radbuzou:

Pleš byla jedna z největších obcí v okrese Domažlice, ve 30. letech v ní žilo tisíc obyvatel. Těsné sousedství státní hranice ale podepsalo nad obcí ortel. Ze 124 domů zbyl jediný. Po revoluci byl obnoven alespoň v zachovalých základech místní kostel svatého Jana Křtitele společně s hroby, na které nikdo z blízkých nemohl přes čtyřicet let přijít. Dnes místo vyzařuje neuvěřitelného génia loci, který se mísí s hořkými pocity, které museli cítit lidé vystěhovaní z lokality.

Poloha: 49.5454900N, 12.6027586E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Bělá nad Radbuzou, rozcestí kaplička (6,1 km)

Vlaková zastávka: Bělá nad Radbuzou - zastávka (12,3 km)

Kotva Bělá nad Radbuzou galerie 3

GALERIE: NÁLADY KRAJINY U ZANIKLÉ OBCE PLEŠ