top of page

TACHOV

Tachov vděčí rodině Windischgrätzů za perlu českého pohraničí - unikátní jízdárnu ve Světcích; budova usiluje o zápis do seznamu UNESCO, i když jen o kousek unikla demolici, kterou pro ni připravil komunistický režim

 

Nejzápadnější okresní město Plzeňského kraje má bohatou a pohnutou historii. Blízkost německé hranice nepřínesla nic dobrého; v dobách dávných to byly přeshraniční půtky, v časech socialismu zase bylo lepší na Tachovsko nikoho nepouštět, eliminovalo se tím narušení hranice s imperialistickým nepřítelem. Dokázaly se tak zahladit i obrovské tragédie jako například v roce 1973, kdy v rozvalinách zřícené ubytovny podniku Plastimat po výbuchu plynu zahynulo 50 lidí. Dnes je Tachov pyšný nejen na památky, které nabízí, ale i na nedotčenou přírodu Českého lesa, kterou můžeme všemi smysly obdivovat.

 

V Tachově (německy Tachau) dnes žije 13 tisíc obyvatel a jedná se skutečně o historické sídlo. První zmínka pochází z roku 1126, kdy tu kníže Soběslav I. založil hraniční pevnost. Za vlády Přemysla Otakara II. tu dokonce vznikl hrad a v podhradí město, které už od roku 1275 patřilo mezi česká královská města. Kolem roku 1300 vznikají ve městě také hradby, které se z velké části zachovaly až do dnešních dnů. Dnes je jich tu zhruba 700 metrů. Jejich součástí bylo i 27 věží, dvě desítky stojí ještě na začátku 21. století. Tachovské opevnění je tak jedním z nejucelenějších, které můžeme v českých městech najít.

Krajina nad Lesnou (VP).JPG

Důležitou roli hrálo město i za vlády dalšího panovníka - Jana Lucemburského a později i za panování Karla IV. Ten sám v Tachově několikrát přebýval a ve zdejším kraji se mu podle historiků té doby velmi líbilo. Otec vlasti měl dokonce s Tachovem odvážné plány. Po sňatku s Annou Falckou chtěl totiž spojit právě Tachov s přilehlými obcemi a s územním věnem své ženy. Jenže tyto obce a města ležela v Horní Falci v Německu. Jejich spojením chtěl Karel IV. vytvořit území nazvané Nové Čechy. Už při pohledu na mapu je celkem jasné, že nové území by se hodně zakouslo do oblasti Německa, a tak se nemůžeme nakonec divit, že z uskutečnění této myšlenky nakonec sešlo.

 

Pro samotný Tachov to ale znamenalo zase jediné – návrat do náruče představitelů západočeské šlechty – Švamberků.  Kolem Tachova kráčely tři husitské bitvy (1421,1427,1431), z nichž ta nejvýznamnější se konala v roce 1427. Došlo k ní nedaleko od dnešního okresní města v lokalitě Vysoká. Její historii a popis vám nabídne zajímavě udělaná naučná stezka. Na stejném místě můžete  navštívit i rozhlednu Vysoká, která patří k jedné z nejkrásnějších českých rozhleden.


V roce 1616 rozvoj města zastavil devastující požár. Po třicetileté válce se vlády v Tachově ujal rod Losyů, kteří panství koupili. Největšího rozkvětu se ale město dočkalo za vlády Windischgrätzů, kteří panství koupili v roce 1784. Tehdy jejich panství čítalo 50 vsí, okres Tachov má dnes 51 obcí.  Právě tento šlechtický rod stál za největším skvostem oblasti – Jízdárnou ve Světcích.

Národní kulturní památka Jízdárna Světce

Po 2. světové válce se muselo odstěhovat německé obyvatelstvo a zdejší kraj byl vylidněn. Násilně sem byla přistěhována řada občanů ze Slovenska a dokonce i z Rumunska. Tím byly vytvořeny zárodky frustrující sociální situace, která se výrazněji začala projevovat až v polovině 80. let. V hraničním pásmu, které se zakusovalo zbytečně až moc do vnitrozemí bylo zničeno mnoho vesnic. Lidé, co tam žili se museli odstěhovat, domy začaly pustnout a někdy je vojáci použivali jako cvičné terče či je demolovali. Chátraly ale i historicky cenné budovy jako jízdárna ve Světcích či zámek v Tachově. Obě byly před demoličním výměrem, který se pokusilo odvrátit za pět minut dvanáct.

Výbuch na ubytovně

Psal se 13. prosinec 1973 a všichni se těšili na vánoční svátky. V Tachově je však ten rok slavil málokdo. Ve 3 hodiny a 15 minut se městem ozvala ohlušující detonace. Jako domeček z karet šla k zemi ubytovna národního podniku Plastimat. Tu noc v ní přespávalo 72 lidí. Záchranné složky včetně příslušníků Pohraniční stráže jsou na místě okamžitě, sutiny ale vydávají jen mrtvá těla. Na místě zemřelo 48 lidí, další dva v nemocnici. Podle vyšetřování za nejhorším výbuchem v dějinách poválečného Československa stál únik svítiplynu do podzemních prostor ubytovny. Na místě ubytovny v Bělojarské ulici dnes najdete pamětní kámen, který připomíná oběti katastrofy.

Znak Tachova se skládá z červeného štítu, ve kterém je český dvouocasý lev se zlatou korunou, zlatými pařáty a zlatým plazeným jazykem. Lev je ve skoku směrem k pravému okraji erbu.  

Dopravní dosažitelnost:

Auto: Tachov leží nedaleko dálnice D5, k návštěvě města využijte exit 128 nebo 136. Ve městě se také kříží silnice I. třídy číslo 198 a 199. Vzdálenosti Tachova z českých měst: Praha (159 km), Ústí nad Labem (245 km), Karlovy Vary (83 km), Plzeň (63 km), České Budějovice (194 km).

Autobus: Autobusové spojení do Tachova je z Broumova, Prahy, Lesné, Dlouhého Újezdu, Přimdy, Milířů, Plzně, Rozvadova, Mariánských Lázní, Halží, Boru a Plané.

Vlak: Vlakové spojení je s Planou u Mariánských Lázní, Domažlicemi a Bělou nad Radbuzou.

Hlavní turistické zajímavosti oblasti (legenda)

 

★★★★★ – místo, které musíte vidět, srovnatelné významem i krásou s nejcennějšími celorepublikovými památkami

★★★★ – přitažlivé místo, klíčové ve vztahu ke zdejší krajině a historii

★★★ – zajímavé místo, které vaši cestu obohatí

★★ – lákavé místo, které zpestří vaše putování

– méně významné místo, jen pro opravdové znalce dané specializace

Unikátní jízdárna Světce.jpg

★★★★★ - Národní kulturní památka Jízdárna Světce, Tachov:

Skvostná jízdárna postavena pro Windischgrätze byla v roce 2000 před totální demolicí. Přitom se jedná o unikát, který nemá v Česku obdoby. Jízdárna vyrostla v letech 1858-1861 v novorománském slohu. Zadavatelem stavby byl Alfred I. Windischgrätz, který ale budovu přežil o jeden jediný rok. Jde o druhou největší jízdárnu v Evropě, hned po té vídeňské. Naprosto unikátní je například strop s trámovými překlady a lucernou ve střeše, která je schopná zajistit denní světlo uvnitř téměř bez použití umělého osvětlení. Neobvyklé jsou i mechanismy na odstraňování hnoje umístněné přímo pod podlahou jízdárny. Rozměry budovy jsou úctyhodné – délka 60 metrů, šířka 52 metrů, výška 26 metrů. Samotná hala tedy cvičiště pro koně má rozměry 20 x 40 metrů.

Poloha: 49.8027947N, 12.6069211E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Tachov, Světce (320 m)

Vlaková zastávka: Tachov (3,3 km)

Hořký konec Husmannovy kaple

Tachov se ve stavovském povstání v roce 1620 přidal na špatnou stranu, a tak za trest bylo město prodáno plukovníkovi císařské armády Janu Filipu Husmannovi. Ten zemřel v roce 1651 a byl uložen se svoji ženou Emílií do hrobky klášterního kostela. V roce 1792 byla vybudována kaple, kde byly ostatky manželů uloženy až do 50. let 20. století. Tehdy se do hrobky vloupali studenti blízké školy, Husmannovu lebku nabodli na kůl a chodili s ní po škole. Po incidentu byla hrobka zasypána a na ní vybudována mohyla. Zbytky stavby najdete na naučné stezce, která spojuje jízdárnu Světce s rozhlednou Vysoká.

Kotva Tachov galerie 1

GALERIE: UNIKÁTNÍ SKVOST JÍZDÁRNA SVĚTCE

Hradby_v_Tachově.jpg

★★★★ - Městské opevnění Tachov, Tachov:

Jedno z nejdokonalejších městských opevnění v republice. Sestavu věží a hradeb o výšce kolísající mezi 11 a 14 metry. Pochází z doby kolem roku 1300. Ve městě najdeme zhruba 700 metrů městských hradeb.

Poloha: 49.7962172N, 12.6313042E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Tachov, U Rybeny (275 m)

Vlaková zastávka: Tachov (1,1 km)

Rozhledna_Vysoká.jpg

★★★★ - Rozhledna Vysoká, Tachov:

Moderní krásná ocelová dominanta Tachova. Rozhledna ve tvaru přesýpacích hodin byla postavena v roce 2014. Na vršek vede 144 vřetenovitě uspořádaných schodů. Pohled z výšky 25 metrů nabízí výhled na Tachov, Šumavu, Český nebo Slavkovský les.

Poloha: 49.7963792N, 12.6121625E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Tachov, Rychta (1,6 km)

Vlaková zastávka: Tachov, zastávka (2,9 km)

Chrám_Nanebevzetí_Panny_Marie_v_Tachov

Windischgrätzové

Jsou starým rakouským šlechtickým rodem, který je připomínán už ve 13. století. Jejich původní sídlo se jmenuje Slovenj Gradec a dnes leží ve Slovinsku. Mezi šlechtické rody působící v Čechách vstupují Windischgrätzové v roce 1689. Za praotce rodu je považován Werland, který byl nejmladším synem korutanského markraběte Oldřicha a uherské princezny Žofie. Píše se přelom 11. a 12. století. Český inkolát získává první Gottlieb, který zastával vysoké úřady na dvoře císaře Leopolda I. První panství, které získávají do držav je Přerov na Moravě, později přidávají i jihočeskou Červenou Lhotu. S Čechami je spojený hlavně Joseph Niclas. Ten byl doprovodem Marie Antoinetty na její svatební cestě do Paříže v roce 1770. V Čechách si vybrali za rodový zámek Tachov, který se stále opravuje po požáru, a tak zatím představitelé rodu sídlí v bývalém klášteře ve Světcích. Alfred Candidus Windischgrätz je nejvýznamnějším představitelem rodu a zároveň zakladatelem Alfredovy linie. Ta vzniká odloučením od Werlandovy linie v 19. století. Alfred se zúčastnil napoleonských válek, stal se v roce 1840 dokonce velícím generálem v Čechách. V revolučním roce 1848 byla nešťastnou náhodou zastřelena jeho žena Eleonora, která sledovala revoluční kvas v okně paláce. Generál Windischgrätz se po tragédii stáhl do ústraní a soustředil se na výstavbu jízdárny ve Světcích. Jeho vnuk – Alfred III. byl majitelem Tachova, Kladrub a Štěkeně a za jeho éry došlo k dosud nejvyjasněné demolici zámku ve Světcích. I po vzniku Československa žil v Tachově až do roku 1927, kdy zemřel bez dědiců. Jeho jediný syn Vincenc spáchal totiž v roce 1913 v Římě sebevraždu. Majetek pak přechází na vedlejší linii v čele s Josefem Windischgrätzem. Té patřil velkostatek Velhartice a až do své smrti v roce 1970 Josef usiloval o zrušení Benešových dekretů. Představitelem rodu je Ludvík Antonín Windischgrätz narozený v roce 1942.

★★★ - Chrám Nanebevzetí Panny Marie, Tachov:

Velkolepý chrám postavený za vlády Karla IV. Od roku 1329 spravovaný křížovníky s červenou hvězdou. Za II. světové války se na něj zřítily dvě bomby, které nevybuchly, symbolicky jsou připomínány před chrámem dodnes. V dobách komunismu se propadla střecha chrámu; tehdy ale nebyla snaha objekt znovu zastřešit, a tak vnitřek chátral až do sametové revoluce, kdy došlo ke znovuzastřešení.

Poloha: 49.7965319N, 12.6334639E

Parkoviště: na náměstí Republiky (100 m)

Autobusová zastávka: Tachov, poliklinika (150 m)

Vlaková zastávka: Tachov (0,9 km)

Zámek v Tachově v červenci.jpg

★★★ - Zámek Tachov, Tachov:

Zámek v 60. letech unikl z lopaty demoličního výměru. Založil ho Přemysl Otakar II. Do barokní podoby ho přestavěly Loysové, kteří zbourali válcovou věž. Největšího rozkvětu se dočkal po požáru v roce 1770 za vlády Windischgrätzů. K obnovení v klasicistním stylu došlo v roce 1784. V roce 2014 byl otevřen prohlídkový okruh po zámeckých komnatách.

Poloha: 49.7949633N, 12.6313642E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Tachov, U Rybeny (270 m)

Vlaková zastávka: Tachov, zastávka (1 km)

Alej_u_minerálního_pramene_v_Tachově.

★★★ - Alej u minerálního pramene, Windischgrätzův pramen, Tachov:

Krásná zdravá alej vedoucí z centra k minerálnímu pramení. Tvoří ji 183 stromů, převažují javory, olše, jírovce a lípy. Na jejím konci je Windischgrätzův pramen – vývěr studené, chutné a lehce radioaktivní vody. Dřív měl být na žádost mnichů zasypán, ale brzy vyrazil znovu v korytu potoka. Nyní je sveden do malého pitného altánu. Kníže Alfréd II. Windischgrätz se dokonce zasloužil o výstavbu výletní restaurace v blízkosti pramene. V době socialismu využívaly pramen zdejší sodovkárny. Pro veřejnost slouží znovu až od začátku 21. století.

Adresa: 49.7949269N, 12.6500531E

Parkoviště: v místě na obou koncích

Autobusová zastávka: Tachov, Plzeňská (300 m)

Vlaková zastávka: Tachov, zastávka (300 m)

Windischgrätzův pramen

Místní tachovská kyselka se vyznačuje slabou radioaktivitou, která ale není zdraví škodlivá. Obsahuje i sodík, mangan, železo, hořčík, vápník, amonné ionty a chloridy.

Památník na místě Bitvy u Tachova.jpg

★★★ - Památník husitské bitvy Vysoká, Tachov:

Bitva se odehrála 3. a 4. srpna 1427. V bitvě drtivě zvítězila vojska Prokopa Holého nad vojáky 3. křížové výpravy. Připomíná ji pomník, který vyrostl v roce 1972 v době největšího nomenklaturního uctívání husitských činů. Autorem je akademický sochař Miloslav Hrubec.

Poloha: 49.7983117N, 12.6121403E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Tachov, Rychta (1,6 km)

Vlaková zastávka: Tachov, zastávka (2,9 km)

Bitva u Tachova

V boji se střetly husitské svazy pod vedením Prokopa Holého a vojska třetí křížové výpravy, které vedl trevírský arcibiskup Ota ze Ziegenheimu. O bitvě bylo rozhodnuto už 8. března 1427, kdy papež Martin V. vydal bulu Salvatoris omnium, kde vyhlásil třetí kruciádu proti českým husitům. Husité u Tachova zvítězili ale téměř bez boje. Důvody lze spatřovat v absolutně špatném a chaotickém vedení křižáků, jejich hromadném útěku do Bavor, nedisciplinovanosti a strachu. Část křižáků prchla za hradby Tachov. Hradby však husité provalili a vrhli do města. Ulice, kde se podařilo prolomit hradby se dodnes jmenuje Krvavá. 11. srpna bylo dobyto město Tachov a o tři dny později kapitulovala i hradní posádka. Husité získali tučnou kořist včetně děla Chmelík, které patřilo králi Václavu IV.

Knížecí alej v Tachově.jpg

★★ - Knížecí alej, Tachov:

Jedna z nejucelenějších nejdelších a nejzachovalejších alejí v Česku. Nechal ji vysázet kníže Windischgrätz a vede od tachovského zámku až k jízdárně ve Světcích. Měří 2,5 kilometru a tvoří ji 481 stromů, ty největší v objemu mají skoro pět metrů. Druhově tu najdeme Dub letní, Javor mléč, Javor klen, Jasan ztepilý, Olši lepkavou, Vrbu bílou, Jírovec maďal a Lípu srdčitou.

Poloha: 49.8018933N, 12.6135858E

Parkoviště: v místě na obou koncích, možné parkovat mnohokrát v její blízkosti i v průběhu cesty

Autobusová zastávka: na obou koncích – Tachov, U Rybeny nebo Tachov, Světce

Vlaková zastávka: Tachov, zastávka (1,1 km)

Ruiny kláštera Paulánů ve Světcích.jpg

★★Zřícenina kláštera Paulánů Světce, Tachov:

Stavba velmi podobná blízké jízdárně je dnes už jen romantickou zříceninou. Kouzelné a čarovné místo, které bylo založeno v roce 1639. Rozebrána obyvateli na přelomu 19. a 20. století na stavbu místních obydlí.

Poloha: 49.8024406N, 12.6049811E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Tachov, Světce (420 m)

Vlaková zastávka: Tachov (3,4 km)

Pramen U Jízdárny

Jeho osud je hodně spjatý s řeholním řádem paulánů, kteří obývali dnes už zdevastovanou budovu kláštera. Podle legendy tu už v 15. století vznikla první kaple Čtrnácti svatých pomocníků, která uctívala čtrnáct světel objevujících se na velkém balvanu nad tímto divokým pramenem. Pramen využívali také samotní pauláni, kteří právě v těchto místech měli velké zahrady. V době fungování jízdárny se voda z pramene sváděla přímo do koňských stájí.

Český křemenný val a amfibolitová ložiska

Při pečlivé obhlídce stěn ruin kláštera Paulánů si všimněte tmavých kamenů, které najdete ve stěnách. Jde o černé amfibolity, které se vyznačovaly velkou tvrdostí. Těžily se v těsné blízkosti a jsou doprovodným znakem velkého výskytu křemenů – takzvaného Českého křemenného valu. Ten se táhne od Mariánských Lázní až po Českou Kubici zhruba v délce 100 kilometrů. Jeho mocnost dosahuje i 100 metrů. Právě tento křemenný val stál za velkým počtem skláren, které se v oblasti Českého lesa a Šumavy objevují. Těžený a rozemletý křemen se používal jako základ sklářské suroviny.

Šibeniční smrk.jpg

★★Památný strom Šibeniční smrk, Tachov:

Smrk se zajímavým kmenem. Kvůli své předsunuté a zesílené spodní větvi získal jméno. U smrků se často stává, že po ztrátě vrcholu vytvoří nový umělý vrchol a strom má tak zvaný bajonetový kmen. Podle pověsti se prý na něm věšeli zločinci, což ale nelze považovat za pravděpodobné, protože odhadované stáří stromu je zhruba 100 let.

Poloha: 49.7982106N, 12.6095042E

Parkoviště: u rozhledny Vysoká (0,6 km)

Autobusová zastávka: Tachov, Světce (1,1 km)

Vlaková zastávka: Tachov, zastávka (3,4 km)

Židovský hřbitov Tachov (VP).JPG

★★Židovský hřbitov, Tachov:

Pietním místem býval hrob rabína Nachuma Sofera. Pohřbívalo se tu už od roku 1615. I když byl hřbitov velmi zdevastován nacisty, kouzlo má dodnes.

Poloha: 49.7937731N, 12.6398086E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Tachov, Plzeňská (150 m)

Vlaková zastávka: Tachov, zastávka (150 m)

Pietní židovské místo

Hřbitov byl v průběhu historie těžce zkoušen. Velmi výrazně ho poničili nacisté, jeho část pak musela ustoupit výstavbě nové silnice, v 80. letech se komunistická moc rozhodla pro jeho zničení, a tak byly náhrobky povaleny a zničeny. Dnes jsou sice znovu postavené, nereflektují ale místa původního uložení. Na hřbitově najdeme náhrobek Berty Grotte, což byla matka slavného světově proslulého architekta Alfreda Grotte, který byl tvůrcem tachovské synagogy. Nejvýznamnější je hrob rabína Nachuma Sofera, který zemřel v roce 1715. Dnes je tu však jen replika jeho náhrobku, protože ten původní byl zničen.

Kotva Tachov galerie 2

GALERIE: ZAJÍMAVÁ MÍSTA MĚSTA TACHOV