LOM


Lom je učebnicí archeologie, odborníci tu našli osídlení z doby neolitu či z keltského období; další tajemné hroby se spoustou otazníků pocházejí z 12. století a mnohé nálezy odpovídají i na tajemství druhé světové války


V roce 1945 tu došlo den po osvobození k pogromu německých občanů, v naprosto odvetném běsnění bylo brutálně zabito více než padesát lidí; přesně o rok později došlo v dole Kohinoor k požáru, který si vyžádal dalších padesát obětí – mnozí z místních to považovali za boží odplatu; samotné město směřovalo k potupnému konci na hromadě suti – Lom měl totiž následovat Most a ustoupit těžbě hnědého uhlí. Město zachránila až sametová revoluce a důl Bílina se zastavil těsně před prvními domy


Lom (německy Bruch) je protáhlé město, ve kterém žije v současné době zhruba 3 700 obyvatel. Lidé tu ale žili už v době neolitu a spoustu archeologických nalezišť zde odborníci zmapovali také z doby keltské.

Pohled na boční stěnu kostela Panny Marie Bolestné v Mariánských Radčicích
Pohled na boční stěnu kostela Panny Marie Bolestné v Mariánských Radčicích

Dnešní osada vznikla na konci 12. století v místech, které postihly větrné polomy, a od toho také získala jméno.

Ves od začátku patřila šlechtickému rodu Hrabišiců z Oseka, což byl jeden z nejbohatších a nejvlivnějších rodů severních Čech. A pokud nepatřil Lom jim, spadal pod správu nedalekého oseckého kláštera.

Až do 17. století to byla ryze zemědělská oblast, na hlavu ji postavilo až rudné dolování a šílenství. Lom na městys povýšil v roce 1902 ještě císař František Josef I., městem se stal až v době Československé republiky 14. května 1938. U zdi místního kostela Nejsvětějšího Srdce Páně se uskutečnila jedna z nejhorších poválečných pomst na německém obyvatelstvu. Krátce po osvobození tu bylo zavražděno možná až pět desítek lidí.

Tisíc krás zimy v Krušných horách
Tisíc krás zimy v Krušných horách

U zdi místního kostela Nejsvětějšího Srdce Páně se uskutečnila jedna z nejhorších poválečných pomst na německém obyvatelstvu. Krátce po osvobození tu bylo zavražděno možná až pět desítek lidí.

Nejvyšší běžně dostupný bod okresu Most - vyhlídkové místo na vrchu Loučná s výškou 938 metrů nad mořem
Nejvyšší běžně dostupný bod okresu Most - vyhlídkové místo na vrchu Loučná s výškou 938 metrů nad mořem

Až do roku 1989 nad Lomem visel Damoklův meč v podobě likvidace v důsledku těžby uhlí, tato hrozba se povedla odrazit až s revolucí.

Okolí města Lom se stalo domovem několika silně ohrožených druhů zvláště z ptačí říše. Kriticky ohrožený ptáček velikosti vrabce, jehož jedinci jsou v posledních letech počitatelní do stovky kusů v naší zemi – Linduška úhorní je k vidění velmi často v bývalých Libkovicích na výsypce Pokrok. Kolem Mariánských Radčic u jezera Za Pilou a v blízkých mokřadech byli k vidění Bukač velký a Bukáček malý. Na stejném místě byl spatřen v severních Čechách naprosto ojediněle Tenkozobec opačný, což je černobílý pták se zobákem otočeným nahoru. A i jeden kriticky ohrožený zástupce rostlinné říše tu byl spatřen. V nejsevernější části Lomského údolí byla nalezena rostlina Zdrojovka hladkosemenná pravá.

Zimní cesta v Krušných horách
Zimní cesta v Krušných horách

V Lomu se narodila 13. dubna 1927 česká textařka, ale i sportovkyně, která získala zlato na mistrovství Československa v atletice v roce 1951, Jiřina Fikejzová. Z tohoto města pochází i komik Josef Náhlovský (15. prosince 1949), který se sám nazývá Posledním žijícím Krušnohorcem.

Znakem města je čtvrcený štít. Vpravo nahoře je stříbrné pole se dvěma zkříženými červenými hornickými kladívky, vlevo nahoře pak najdeme v modrém poli stříbrné rádlo. Vpravo dole pak vidíme v červeném poli stříbrné ozubené kolo a vlevo dole je ve stříbrném poli zelený lipový list. Nad celým štítem je zlatá zděná koruna o třech stínkách.

Ve městě Lom najdete velice expresivní památník obětem koncentračních táborů z tohoto města; sousoší je jasným obviněním hitlerovského Německa zpodobněného římskou orlicí
Ve městě Lom najdete velice expresivní památník obětem koncentračních táborů z tohoto města; sousoší je jasným obviněním hitlerovského Německa zpodobněného římskou orlicí

Dopravní obslužnost:

Auto: Město Lom leží na hlavní silnici 27. Do ní tu ústí silnice 256 a těsně za hranicemi města také silnice 257. Vzdálenosti Lomu z českých měst: Praha (108 km), Ústí nad Labem (39 km), Karlovy Vary (82 km), Liberec (134 km), Plzeň (118 km).

Autobus: Autobusové spojení do Lomu je z Litvínova, Duchcova, Janova a Chlumce.

Vlak: Vlaky do Lomu přijíždějí z Oldřichova u Duchcova, Litvínova, Ústí nad Labem, Louky u Litvínova, Teplic, Mostu a Moldavy.

Sochy světců před poutním kostelem  Panny Marie Bolestné v Mariánských Radčicích tvoří cenné duchovní místo
Sochy světců před poutním kostelem Panny Marie Bolestné v Mariánských Radčicích tvoří cenné duchovní místo

★★★★★ - Kostel Panny Marie Bolestné, Mariánské Radčice:

Poutní místo, které podporoval papež Mikuláš IV. Předmětem poutí byl obraz Panny Marie Bolestné pod Křížem ve stejnojmenném kostele, který se stal cílovou stanicí poutníků poté, co byl v roce 1278 vypálen Osecký klášter. A právě, aby se mezi věřícími zvýšil zájem o náhradní lokalitu, tak papež Mikuláš IV. vyhlásil čtyřicetidenní odpustek každému, kdo šel pouť do Mariánských Radčic. Kostel ustál husitské běsnění, jeho význam upadá až poté, co se cisterciáci vrátili zpět do Oseku. Situaci zachránil v 18. století opat Benedikt Littwerig, který zde nechal vybudovat nový kostel, ambit, faru a později i křížovou cestu. Za plány na výstavbu stáli věhlasní architekti Jean Baptista Mathey a Oktavian Broggia. Kolem svatostánku se rozkládá arkádové obdélníkové nádvoří. Zdejší ambit je doplněn řadou kaplí a zpovědnic, aby se příval poutníků do Mariánských Radčic snadněji zvládl. V roce 1716 se soše přišlo poklonit na 50 tisíc poutníků. Se zdejším mariánským kultem je spojena i řada zázračných uzdraveních. Ty byly vyobrazeny na nástěnných freskách ambitu a rozpoznat je můžete i dnes. Nejslavnější procesí se konalo v roce 1890, kdy ke kostelu přišlo na 150 tisíc poutníků.

Poloha: 50.5737336N, 13.6640953E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Mariánské Radčice, otočka (30 m)

Vlaková zastávka: Lom u Mostu (3 km)

GALERIE: MARIÁNSKÉ RADČICE


Pohled z vrcholu Loučné směrem na větrné elektrárny kolem obce Nová Ves v Horách
Pohled z vrcholu Loučné směrem na větrné elektrárny kolem obce Nová Ves v Horách

★★★★ - Vyhlídkové místo Loučná, Lom:

Nachází se v nadmořské výšce 956 metrů nad mořem. Je odsud vynikající výhled na kerné pohoří Krušných hor. Spatříme zde plynulé svažování hor k jížní straně směrem k městu Lom. V lokalitě najdeme vyhlídkové skalky s krásným historickým křížem.

Poloha: 50.6485972N, 13.6102936E

Parkoviště: u rozcestníku Pod Vlčí horou (2,8 km)

Autobusová zastávka: Dlouhá Louka (2,8 km)

Vlaková zastávka: Osek (7 km)


GALERIE: ZIMA KOLEM LOUČNÉ


VIDEA: ZIMA V KRUŠNÝCH HORÁCH


Autorem velice expresivního a emočního památníku obětem koncentračních táborů je sochař Karel Zentner; památník vznikl v roce 1946
Autorem velice expresivního a emočního památníku obětem koncentračních táborů je sochař Karel Zentner; památník vznikl v roce 1946

★★★ - Památník obětem koncentračních táborů, Lom:

V roce 1946 vytvořil sochař Karel Zentner. Poutavé a velmi působivé sousoší s podobou dvou zbídačelých lidí, nad kterými sedí orlice, je připomínkou všech obětí boje proti nacismu.

Poloha: 50.5934244N, 13.6582481E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Lom, náměstí (95 m)

Vlaková zastávka: Lom u Mostu (340 m)


Pomník v Lomu připomíná 21letého amerického pilota Johna Bankse, ten byl tři týdny před koncem války sestřelen nad městem, útok přežil, zabili ho  místní němečtí občané a zhanobení se dočkala jeho mrtvola i na hřbitově
Pomník v Lomu připomíná 21letého amerického pilota Johna Bankse, ten byl tři týdny před koncem války sestřelen nad městem, útok přežil, zabili ho místní němečtí občané a zhanobení se dočkala jeho mrtvola i na hřbitově

★★ - Pomník sestřeleného amerického letce v Lomu, Lom:

Až v roce 1993 se objevila v centru města vzpomínka na válečnou dobu. Na náměstí Republiky byl odhalen pomník připomínající mladého amerického pilota, který byl nad městem Lom sestřelen 17. dubna 1945. 22letý pilot se jmenoval John Halstead Banks III. Pilot zásah letadla přežil, zachytil se padákem na stromě poblíž školy v Lomu. Odtud byl však stržen a ubit Němci.

Poloha: 50.5932689N, 13.6574586E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Lom, náměstí (90 m)

Vlaková zastávka: Lom u Mostu (350 m)


 -  Bývalý důl Kohinoor II, Mariánské Radčice: (bez fotografie)

Důlní dílo začalo vyrůstat mezi Lomem a Mariánskými Radčicemi v roce 1899 a už v roce 1901 byla zahájena těžba. V roce 1931 získal důl současný název, před tím se jmenoval Jan II a na počátku Kaisergruber. Exkluzivní název Kohinoor měl připomínat výjimečnou kvalitu těženého uhlí. Zajímavé je, že důl od roku 1918 patřil rodině Weinmannů, na začátku 2. světové války jej však zkonfiskovali Němci a rodině jako náhradu dali šest milionů říšských marek. Těžba v dole skončila 31. srpna 2002. Za 101 let činnosti dolu Kohinoor bylo vytěženo přes 52 milionů tun hnědého uhlí. Ve stejném roce, kdy byla ukončena těžba, se staly jámová budova s těžní věží, kompresorovna, sklad a dílny