MOST


Pro město Most se stalo prokletím i rájem hnědé uhlí, jehož obrovská ložiska byla nalezena pod původní historickou zástavbou; komunisté město obětovali, a to včetně dvaceti cenných gotických domů, které měly obdobu jen v Praze

Unikátní událostí nejen v dějinách Mostu byl přesun kostela Nanebevzetí Panny Marie z místa, které bylo odsouzeno k zániku na novou lokalitu; přesun po kolejích trval 28 dní a vstoupil i do Guinnessovy knihy rekordů


Most (německy Brüx) získal svoje jméno podle dřevěných mostů, po kterých vedla zdejší močálovitou krajinou obchodní stezka. Této cesty využívali hlavně kupci putující mezi Prahou a Saskem už v 10. století, později zde Hněva Hrabišic postavil tvrz a tím zvýšil obranyschopnost místa.

Se stavbou kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě se začalo v roce 1515
Se stavbou kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě se začalo v roce 1515

Přemyslovci udělili Mostu městská práva, která rozšířil i Jan Lucemburský a Karel IV.

Místní lidé se ve velkém věnovali pěstování vinné révy. V letech 1455 a 1515 spálí město dva velké ničivé požáry a městské centrum se vyloupne v nové kráse.

Nad městem ční hrad Hněvín, který byl za třicetileté války dobyt švédskými vojsky. Místní obyvatelé usoudili, že do daleka viditelný hrad jen přitahuje cizí vojska, a tak požádali dopisem císaře Ferdinanda III., aby jim umožnil hrad zbořit. Ten k tomu dal roku 1651 souhlas. Město poničené vlastními obyvateli, ale i nepřátelskými vojsky začalo však strádat a upadat na významu.

Oblý vrch Milá
Oblý vrch Milá

K velkému rozmachu dochází až v polovině 19. století, kdy se pod městem odhalují obrovská ložiska hnědého uhlí. Do Mostu se stahují noví obyvatelé, kteří tu hledají štěstí v takzvané uhelné horečce. V roce 1895 postihla Most přírodní katastrofa kuřavka.

Západní lomová část PR Písečný vrch
Západní lomová část PR Písečný vrch

Za II. světové války byl Most mnohokrát zasažen bombardováním při nepřesných náletech na chemickou rafinérii v Záluží.

V době socialismu přichází zlaté, ale i velmi temné období města. Plánované hospodářství tlačí na mnohem větší těžbu uhlí, ke které je ale potřeba mnohem většího počtu horníků. Probíhají velkolepé nábory, město Most se rozšiřuje, staví se první sídliště z litého betonu a panelů a první panelový dům je v Mostě dokončen v listopadu roku 1959.

V březnu 1961 se prezident Antonín Novotný zúčastní celorepublikového aktivu horníků, při té příležitosti je zprovozněna nová tramvajová linka a krátce poté je otevřena nejvyšší budova okresu – patnáctiposchoďový internát pro hornické učně.

Z vyhlídky na Kaňkově vrchu je zajímavý pohled na Bořeň
Z vyhlídky na Kaňkově vrchu je zajímavý pohled na Bořeň

V srpnu 1963 se vedou klíčová jednání o likvidaci města, která ztvrzuje vláda na svém zasedání 26. března 1964.

Tehdejší komunistický kabinet vychází z ekonomické rozvahy, podle které je cena uhlí skrytého pod zemí více než čtyři a půl miliardy tehdejších československých korun. Likvidace starého města a vybudování nového bude stát tři a půl miliardy, gigantická akce tak přinese zisk přes jednu miliardu československých korun.

Prvním nezbytným krokem pro zahájení velké akce byla výstavba koridoru. Ten vlastně odděloval starou zástavbu odsouzenou k zániku a plochu pro výstavbu nového města.

Štíhlá věž hradu Hněvín nabízí výhled do širokého kraje
Štíhlá věž hradu Hněvín nabízí výhled do širokého kraje

Do koridoru byl přeložen tok řeky Bíliny, železniční trať, rychlostní silnice a tramvajová linka spojující Litvínov a Most.

V roce 1965 pak byla zahájena demolice historické části Mostu. Stát tu pro uhlí obětoval po Praze nejcennější gotickou zástavbu; do vzduchu bylo vyhozeno celkem dvacet velmi cenných domů s historicky nevyčíslitelnou hodnotou.

Ve stejném roce pak bylo rozhodnuto o přesunu místního kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Panorama Českého středohoří - Brník, Srdov, Oblík, Raná, Lenešický Chlum (zleva)
Panorama Českého středohoří - Brník, Srdov, Oblík, Raná, Lenešický Chlum (zleva)

V roce 1969 se začíná řešit romská otázka. Pro občany etnika je v Chanově vybudováno sídliště, kam jsou ze starého Mostu přesunuti.

V následných letech vzniká obchodní dům Prior, první kino, v roce 1973 novým Mostem prochází první prvomájový průvod.

30. září 1975 krátce před polednem startuje přesun děkanského kostela, který se dostane na své místo 27. října téhož roku v 8:52 minut. Usazení, vnitřní i vnější úpravy, stabilizace a rekonstrukce – to si ještě vyžádá dlouhé roky oprav. Slavnostně je otevřen kostel Nanebevzetí Panny Marie až těsně před sametovou revolucí.

Celou dobu však probíhá spor mezi komunistickým režimem a církví. Důvodů sporu je několik; úředníci a stranický aparát nechce aby kostel sloužil církvi, ale bylo z něj jen výstavní místo; chybí tu oltář a konečně kostel se pootočil a směřuje k jihu, nikoliv k východu. Kostel tedy není vysvěcen a stane se tak až v roce 1993. Demolice starého Mostu je ukončena 1. dubna 1987. Jediná ulice, která uhelné běsnění přežila a zůstala zachována, je dnešní ulice Kostelní.

Památník obětem II. světové války (bývalé krematorium) je nejtypičtější ukázkou individualistické moderny v České republice
Památník obětem II. světové války (bývalé krematorium) je nejtypičtější ukázkou individualistické moderny v Česku

Most a jeho nejbližší spádové okolí jsou poznamenány největším množstvím výsypek na území republiky. Najdeme zde vnitřní výsypku lomu Šverma a Vršany, výsypku Malé Březno, Kopistskou výsypku, výsypku lomu Vrbenský, výsypku lomu Most/Ležáky, Hořanskou, Slatinickou, Čepirožskou, Velebudickou, Střimickou a Rudolickou výsypku.

Kostel svatého Augustina v Lužici
Kostel svatého Augustina v Lužici

Most se může chlubit rodáky, kteří nechali nezapomenutelnou stopu ve sportu. 26. ledna 1950 se tu narodil Ivan Hlinka, slavný hráč a ještě slavnější trenér, který dovedl Českou republiku k zisku hokejového olympijského zlata.

9. února 1931 se v mostecké části Střimice, která musela ustoupit uhelné těžbě, narodil i jeden z nejslavnějších českých fotbalistů – Josef Masopust.

6. června 1953 je datum narození další hokejové hvězdy – Vladimíra Růžičky, 11. března 1971 se tu narodil Martin Ručínský a 14. února 1966 Petr Svoboda, který vstřelil v Naganu finálový rozhodující gól.

Kostel svatého Jakuba Většího v Bedřichově Světci
Kostel svatého Jakuba Většího v Bedřichově Světci

Modelka Vlaďka Erbová se v Mostě narodila 12. července 1981. V Mostě se 10. října 1961 narodila jedna z nejvýraznějších českých hereček a držitelka tří Českých lvů Zuzana Bydžovská.

Most mají za rodiště tři ze čtyř zpěváků skupiny Lunetic nebo Martin Maxa (15. března 1961). Z Mostu pochází i jedna z nejvýraznějších českých signatářek Charty 77 Dana Němcová. Narodila se 14. ledna 1934.

24. března 1910 spatřil světlo světa v Mostě český herec Raoul Schránil, který byl prasynovcem Bedřicha Smetany. Narodila se tu i zpěvačka Judita Čeřovská. To se psal 21. duben 1929.

Sousoší svatého Jana Nepomuckého v Mostě
Sousoší svatého Jana Nepomuckého v Mostě

Znakem Mostu je modrý štít, kde je stříbrný vyklenutý most z kvádrů, o třech obloucích s pilíři vyrůstajícími ze spodního okraje štítu a čtrnácti stínkami cimbuří. Na mostě jsou dvě stříbrné kvádrované věže, ze dvou stran viditelné. Každá věž má v přízemí po levé straně černou prázdnou bránu a v patře po jednom okně nad branou, po dvou oknech na boční stěně. Věže vrcholí třemi stínkami cimbuří na každé stěně a červenou stanovou střechou se zlatou makovicí. Na mostě mezi věžemi rostoucí stříbrný doprava obrácený dvouocasý lev s červeným jazykem a zlatou korunou na hlavě, předními tlapami se opírající o pravou věž. Nad hlavou lva je zlatá šesticípá hvězda.

Dnes najdete na Písečném vrchu jen menší křemitanové kameny; dřív tu stávaly ale balvany velikosti několikapatrových domů
Dnes najdete na Písečném vrchu jen menší křemitanové kameny; dřív tu stávaly ale balvany velikosti několikapatrových domů

Dopravní dosažitelnost:

Auto: Město Most leží v místech, kde se střetávají silnice I. třídy číslo 13, 15 a 27. Vzdálenosti Mostu z českých měst: Praha (99 km), Ústí nad Labem (45 km), Karlovy Vary (83 km), Liberec (140 km), Plzeň (102 km).

Autobus: Autobusové spojení do Mostu je z Litvínova, Chomutova, Staňkovic a z Prahy.

Vlak: Vlakové spojení do Mostu je přivedeno z Prahy, Chomutova, Ústí nad Labem, Kadaně, Rakovníka, Plzně, Žatce, Bíliny, Oseku, Děčína, Loun, Oseku, Teplic, Chebu, Klášterce nad Ohří, Moldavy a Blatna u Jesenice.

Unikátní, po kolejích převezený, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
Unikátní, po kolejích převezený, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

★★★★★ - Národní kulturní památka kostel Nanebevzetí Panny Marie s vyhlídkovou věží, Most:

Kostel, který dojel až do Guinnessovy knihy rekordů. Pozdně gotický chrám se začal stavět po velkém požáru města v roce 1515. Věhlas však získal v roce 1975, kdy se uskutečnila unikátní akce na jeho záchranu. Celý kostel byl přesunut na hydraulických zvedácích po kolejích o 841 metrů, aby unikl svému zániku, protože jako celé město stál na místě, kde bylo rozhodnuto o těžbě hnědého uhlí. Celá operace, při které se pohyboval asi o 2 centimetry za minutu, vstoupila do dějin jako přeprava nejtěžšího předmětu po kolejích. Před samotným přesunem musel být celý vnitřek kostela zpevněn speciální pryskyřicí, byla zbourána samostatná zvonice, zevnitř i zvenčí byl zpevněn kostel speciálním železným rámem. Přesun začal zvedáním a nakládáním celého objektu 15. září 1975; samotný přesun byl zahájen 30. září a skončil 27. října. Dráha, po které se pohyboval měla obloukový půdorys a protože kolejnic bylo jen 150 metrů, musely být vždy za kostelem rozebrány a převezeny znovu dopředu, kde byly upevněny k trase. Zabezpečování stability, úpravy vnitřku i okolí, nové položení střechy, to vše se protáhlo až do roku 1988, kdy byl kostel slavnostně otevřen. K vysvěcení pak došlo až v roce 1993. Pozoruhodná je pozdně gotická klenba kostela s čistě dekorativními žebry, která se dokonce místy oddělují od žebroví do volného prostoru. V kostele také bývala slavná gotická socha Zahražanské madony. Ta pochází z doby kolem roku 1380 a byla cílem častých náboženských poutí do kláštera magdalenitek v Mostě-Zahražanech. Dnes v Mostě najdeme jen v sochařském parku kamennou sochu zpodobňující slavnou Zahražanskou madonu. Originál se nachází v pražské Národní galerii.

Poloha: 50.5178686N, 13.6488136E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Most, RICO (150 m)

Vlaková zastávka: Most (1,9 km)

GALERIE: PŘESUNUTÝ KOSTEL


GALERIE: VYHLÍDKOVÁ VEŽ KOSTELA


Nový Most tak jak je vidět z nedalekého vrchu Špičák
Nový Most tak jak je vidět z nedalekého vrchu Špičák

★★★★★ - Vrch Špičák, Most:

Kopec čnící nad městem. Jeho podobu ovlivnil lom na kámen na jeho západním svahu. Z výšky 399 metrů můžete pozorovat, jak se pozvolna napouštějí dvě velká jezera vznikající na Střimické výsypce. Jedná se o jezera Most a Venuše.

Poloha: 50.5198528N, 13.6677753E

Parkoviště: v části města Rudoltice (1,3 km)

Autobusová zastávka: Braňany, závod (2,4 km)

Vlaková zastávka: Most (2,5 km)


GALERIE: VRCH ŠPIČÁK


VIDEA: VRCH ŠPIČÁK