OSEK


Cisterciácký řád vzniká v roce 1196 v bavorském městě Waldsassenu; už o dvanáct let později je právě v Oseku vysvěcen první cisterciácký hřbitov a oltář v Čechách; zdejší klášter proslul ve světě také svoji manufakturou na výrobu punčoch, které se vyvážely doslova do celého světa


Osek je připomínkou důlních neštěstí, která provázela severočeský hnědouhelný region; při druhém největším neštěstí v českých dějinách tu zemřelo při výbuchu uhelného prachu 3. ledna 1934 na dole Nelson III celkem 142 horníků


Osek (německy Ossegg) je město s více než 4 800 obyvateli; je to ale jen zlomek počtu původních obyvatel – těsně před válkou tu žilo téměř deset tisíc lidí.

Osecký klášter
Osecký klášter

Město vzniklo při obchodní cestě do Saska. V roce 1196 vzniká v bavorském Waldsassenu cisterciácký konvent a po pár letech je přenesen do Oseka. Už v roce 1206 je tu zahájena položením základního kamene stavba chrámu Panny Marie. Práce jde od ruky, a tak už za dva roky je možné světit hlavní oltář a hřbitov.

Cisterciácký řád si získává podporu i u korunovaných hlav, a tak tak je pod svoji ochranu přijímají brzy král Přemysl Otakar I., pražský biskup Daniel i papež Inocenc III. Klášter bohatne a rozrůstá se; ochrannou ruku na ním drží i Boreš z Rýzmburka. Ten se v roce 1248 postavil na stranu krále Václava I. a porazil Přemysla Otakara II. Ten se ale o rok později pomstil vypleněným kláštera.

K dalšímu rozvoji města přispělo to, že se v oblasti objevila naleziště stříbra a cínu. Klášter i vládnoucí rod Hrabišičů se domluvili na tom, že vytěžené rudy budou mezi sebe dělit půl na půl. Klášteru to pomáhá a bohatne, zatímco rod Hrabišiců ztrácí vliv, moc i peníze; vymírá později v polovině 16. století.

Sklizeň sena na náhorní plošině Krušných hor nad Osekem
Sklizeň sena na náhorní plošině Krušných hor nad Osekem

Pro klášter hůř naopak začíná být za husitských válek, kdy je dvakrát vypleněn a husity vypálen. Jenže vstřícný není ani císař Zikmund, který rozprodává klášterní majetky, aby měl na válečné výpravy.

Špatná doba pro Osek i klášter trvá až do třicetileté války, kdy se na hospodářství a situaci podepsal nejprve vpád saského pak i švédského vojska. Rozmach začíná až v roce 1697, kdy opat Benedikt Littwerich zřizuje v klášterních prostorech textilní manufakturu; po osmi letech vlastní 9 tkalcovských stavů a po 90 letech existence klášterní textilní manufaktura zaměstnává téměř osm stovek osob. Opat Benedikt ale získané peníze investuje do kláštera, ten se rozrůstá o nové budovy a stará se o to italský stavitel Ottavio Broggio.

Jenže doba vzestupu je zase ohraničena dobou pádu; přichází sedmiletá válka a 18. listopadu 1759 je klášter vypleněn tentokrát pruskými vojsky.

Pohled z Krásné vyhlídky na Stropník
Pohled z Krásné vyhlídky na Stropník

Růžově nevypadá situace ani v době rušení řádů, kdy rozhoduje ovšem Josef II. S oseckým klášterem to dlouho nevypadá dobře, pak ale si to rozmyslí a nechá činnost kláštera zachovánu.

V 19. století se začíná život Oseku osamostatňovat od života kláštera a v mnohém ho velmi předhoní. Vznikají továrny a rozvíjí se těžba hnědého uhlí. V roce 1872 je Osek povýšen na město.

3. ledna 1934 dochází na dole Nelson III k výbuchu uhelného prachu, který stojí za životy 142 horníků. Jedná se o druhé největší neštěstí v historii naší země. Horší byla jen důlní tragédie na šachtě Marie v Příbrami, při které zemřelo v roce 1892 celkem 319 mrtvých.

Pohled z Krásné vyhlídky
Pohled z Krásné vyhlídky

Další tragédie zasáhla Osek 24. srpna 1944, kdy byl do prostoru dolu Alexander sestřelen letoun B-17. Zahynulo 6 členů posádky a dalších 11 lidí v dole.

V nedalekém Háji u Duchcova se 16. července 1885 narodila v nádražním domku Anna Vlčková; pocházela sice z velmi nuzných poměrů, ale později se z ní stala první dáma Československé republiky. My ji ale známe spíše pod jménem Hana Benešová jako manželku Edvarda Beneše.

Znakem Oseku je stříbrozeleně svisle polcený štít. V hlavě štítu jsou čtyři malé zlaté štítky. V prvním je opatská berla, v druhém dub přirozených barev, ve třetím dvě zkřížená hornická kladívka a ve čtvrtém Hrabšické hrábě. Zelená barva je v levé části štítu a symbolizuje okolní pastviny a pole; stříbrná pak poukazuje na těžbu drahých kovů v horách. Čtyři symboly znázorňují historii města: klášter, tisíciletý dub, hornictví a zakladatele města.

V serpentinách nad Osekem uprostřed února
V serpentinách nad Osekem uprostřed února

Dopravní obslužnost:

Auto: Katastrem města Osek prochází silnice první třídy číslo 27 a ještě hlavní silnice 254. Vzdálenosti Oseku z českých měst: Praha (106 km), Ústí nad Labem (36 km), Karlovy Vary (87 km), Liberec (132 km), Plzeň (128 km).

Autobus: Autobusové spojení do Oseku je z Duchcova, Litvínova, Krupky, Teplic, Chlumce a Janova

Vlak: Vlakové spojení ze stanice Osek je do Oldřichova u Duchcova, Litvínova, Teplic, Ústí nad Labem, Mostu a Louky u Litvínova. Vlakové spojení ze stanice Osek – město je do Moldavy, Mostu, Ústí nad Labem, Domoušic, Loun a Rakovníku.

Průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v klášteře v Oseku
Průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v klášteře v Oseku

★★★★★ - Národní kulturní památka Cisterciácký klášter, Osek:

Přes 800 let starý klášter patří k nejcennějším památkám severních Čech. Zakladatelem kláštera byl jistý Milhost, který tu založil v roce 1199 klášter po vzoru bavorského kláštera Waldassen. Jan Lucemburský otevírá nad klášterem ochranná křídla a dělá z něj klášter královský. Klid v církevním světě přeruší až husité v roce 1421, když klášter dobydou a vypálí. To ale mniši předvídali a stačili utéct k míšeňským kolegům. Mniši se vracejí v druhé polovině 15. století, klid ale netrvá příliš dlouho, protože Rudolf II. ruší osecké opatství; mniši odcházejí na Zbraslav. K obnově kláštera dochází až v roce 1626 a dochází k velkorysé přestavbě, za kterou stojí Octavio Broggio. Za josefinských reforem hrozilo klášteru zrušení, ale tehdejší opat dokázal fungování kláštera uhájit. Za 2. světové války tlačili nacisté na opaty, aby s nimi začali spolupracovat. Církevníci odolali, ale pod cenou museli prodat část klášterního hospodaření. V roce 1950 komunistická Akce K ukončila činnost oseckého kláštera a byl zde zřízen internační tábor pro řeholníky. Centrální bazilikou je Kostel Nanebevzetí Panny Marie, ten podle cisterciáckých zásad nemá postavenou pravou věž. Je tu řada obrazů od barokních malířů (Reiner, Willmann, Kern). S cisterciáckým klášterem je spojena manufaktura na výrobu punčoch.

Poloha: 50.6206536N, 13.6942272E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Osek, Klášter (250 m)

Vlaková zastávka: Osek Město (1,4 km)

Budova konventu v klášteře Osek
Budova konventu v klášteře Osek

Zřícenina Rýzmburk v Oseku
Zřícenina Rýzmburk v Oseku

★★★★ - Zřícenina hradu Rýzmburk (Osek) Osek:

Nejstarší a nejmohutnější gotický hrad v Podkrušnohoří. Stavbu hradu, který měl střežit obchodní stezku do Saska zahájil v roce 1248 Boreš I. z rodu Hrabišiců, později ji dokončil jeho syn Boreš II. Hrad byl trojúhelníkový a v každém vrcholu stála věž. Dvě byly čtverhranné a jedna kulatá. Hrad měl dobrou obranu i v přírodní podobě. Ze dvou stran ho obtéká Osecký potok. Proti přírodě je ale bezmocný, a tak byl zasažen v roce 1326 zemětřesením. V roce 1398 hrad opouštějí páni z Rýzmburka a prodávají ho míšeňskému markraběti. Husitské války přečkal hrad bez poskvrny, ale přestal být obýván v roce 1488 a zpustl na začátku po roce 1538.

Poloha: 50.6340819N, 13.6644708E

Parkoviště: u turistického rozcestníku Rozcestí pod hradem Osek (Rýzmburk) (0,6 km)

Autobusová zastávka: Osek, Autokempink (2,5 km)

Vlaková zastávka: Osek Město (2,2 km)

GALERIE: HRAD RÝZMBURK


Pohled z Dušanovy skalní vyhlídky
Pohled z Dušanovy skalní vyhlídky

★★★★ - Dušanova skalní vyhlídka, Osek:

Najdeme ji na úbočí vrchu Stropník. Z vyhlídky je pěkný výhled na teplickou pánev, místní elektrárny, České středohoří a na jámu dolu Bílina.

Poloha: 50.6495181N, 13.6846531E

Parkoviště: u turistického rozcestníku Horní Háj – železniční stanice (2,3 km)

Autobusová zastávka: Háj u Duchcova, Horní Háj (2,7 km)

Vlaková zastávka: Horní Háj (2,3 km)


GALERIE: DUŠANOVA VYHLÍDKA

VIDEO: DUŠANOVA SKALNÍ VYHLÍDKA


Vyhlídka Stropník
Vyhlídka Stropník

★★★★ - Vyhlídka na Stropníku, Osek:

Nedalo vrcholu Stropník najdeme vyhlídku. Leží přímo na zelené trase. Místo je upravené; na kamenném vrcholu je připevněna ještě dřevěná vyhlídka.

Poloha: 50.6448692N, 13.6813244E

Parkoviště: u turistického rozcestníku Horní Háj – železniční stanice (2,8 km)

Autobusová zastávka: Háj u Duchcova, Horní Háj (3,2 km)

Vlaková zastávka: Horní Háj (2,8 km)


GALERIE: VYHLÍDKA NA STROPNÍKU