JAVORNÍK


Javorník a hlavně místní zámek Jánský Vrch byl centrem vlivu polských vratislavských arcibiskupů na severní Jesenicko, který trval několik dlouhých století

Celá oblast je prodchnuta mnoha lomy; zdejší těžba a zpracování kamene živilo kraj dlouhá léta; pálilo se tu i vápno a místní vápenky jsou toho nejlepším důkazem


Javorník (německy Jauernig) je nejsevernějším slezským městem na území našeho státu. Dnes zde žije 2 800 obyvatel, což ale není ani polovina oproti šesti tisícům obyvatel, kteří tu našli domov kolem roku 1880.

Pohled z vyhlídky Hradiště
Na skalním útvaru Vysoký Kámen

V té době patřil Javorník k největším slezským městům. Je paradoxní, že i když si vratislavští biskupové z místního zámku později udělali své letní sídlo, tak se zpočátku oblast rozvíjela bez jejich vlivu. Jasnou převahu v působení na Javornicko získávají až v roce 1376. V následujících stoletích je naopak vliv vratislavských biskupů cítit z každého města a obce této oblasti.

K druhému paradoxu dochází v roce 1742, kdy se díky politickým změnám stává Javorník hraničním městem. Zatímco jiná města na hranicích upadají, Javorník vzkvétá. Přesouvá se tam sídlo zemské vlády biskupského Nisského knížectví.

Od roku 1757 tu skoro čtyřicet let, jen s malou přestávkou, pobývá vratislavský biskup hrabě Filip Gotthard Schaffgotsch. Ten se rozhodne místní hrad přeměnit na barokní zámek, který se stane letním sídlem vratislavských biskupů a arcibiskupů až do poloviny 20. století.

Chomutovské Kamencové jezero
Lánský vrch s obří židlí a stolem

Význam města vzroste natolik, že na přelomu 18. a 19. století byl Javorník nejvýznamnějším městem oblasti; město v té době žilo hlavně z výroby hrubého vlněného sukna, na rozdíl od jiných měst, kde stále probíhala těžba a opracování kamene.

Zlatá éra Javorníku končí v roce 1825 a způsobil ji velký požár, který zničil celé město, radnici a dokonce i kostel. Jediné co přežilo byl zámek, který je na kopci nad městem.

Zdejší lokalita byla připojena k německé Říši ještě před Mnichovem, a to pučem freikorpsů k Říši.

Po válce bylo Javornicko velmi zbídačené, neexistoval tu průmysl, byla tu jen výroba kovového nábytku a plyšových hraček.

Vědci objevili teprve nedávno uvnitř kostela svatého Jakuba Většího ve Škrlech náznak vzácných fresek; na pečlivý průzkum tak kostel stále ještě čeká
Pracovní stůl biskupské rezidence na zámku Jánský vrch v Javorníku

Zámek Jánský Vrch byl celou dobu v majetku vratislavského arcibiskupství, a i když byl znárodněn už v roce 1948, neshody mezi českou a polskou církví vedly k tomu, že dohoda o narovnání byla dlouhá léta v přípravách. Podařilo se jí sepsat a ztvrdit podpisy až v roce 1984. Dnes je místní zámek Jánský vrch národní kulturní památkou a patří k nejzajímavějším místům, které Javornicko nabízí.

Stejně turisticky přitažlivým místem je i Račí údolí, za jehož centrem – Tančírnou – znovu stála aktivita polských arcibiskupů.

Geograficky naprostá výspa České republiky je Bílá Voda; obec která je ze třech stran obehnána Polskem. Situace využil i bývalý režim, který do Bílé Vody nechal internovat ženské řeholnice a nechal tu zřídit protialkoholickou léčebnu, která se dnes věnuje i léčbám drogové závislosti. Od roku 2001 se v Bílé Vodě vyrábějí hostie. Ročně se jich vyrobí přes 20 milionů kusů; doplňkovou výrobou jsou pak lázeňské oplatky.

Znakem města Javorník je červený štít se vztyčeným stříbrným hrotem střely, který je převýšený stříbrnou hvězdou.

Piaristický klášter a kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bílé Vodě
Piaristický klášter a kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bílé Vodě

Dopravní dosažitelnost:

Auto: Javorník leží na hlavní silnici číslo 60. Kromě té je do města dovedena ještě silnice 457. Vzdálenosti Javorníka z českých měst: Praha (232 km), Olomouc (133 km), Ostrava (141 km), Zlín (200 km), Brno (208 km), Pardubice (143 km).

Autobus: Autobusové spojení do Javorníku je z Jeseníku, Žulové, Bílé Vody a Uhelné. Vlak: Železniční trať přivádí do Javorníku vlaky z Lipové – lázní, Jeseníku a Šumperku.

Světový unikát Kamencové jezero v Chomutově
Národní kulturní památka Biskupský zámek Jánský vrch v Javorníku

★★★★★ - Národní kulturní památka Zámek Jánský Vrch, Javorník:

Zdaleka viditelná dominanta města sloužila jako letní sídlo vratislavských biskupů. Ti ji převedli na stát v 60. letech 20. století a kompletně zestátněn byl až v roce 1984. V interiérech zámku najdeme největší sbírku dýmek ve střední Evropě.

Poloha: 50.3897106N, 17.0000339E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Javorník (150 m)

Vlaková zastávka: Javorník ve Slezsku (1,4 km)


GALERIE: ZÁMEK JÁNSKÝ VRCH V JAVORNÍK


Pohled z Městské věže na kostel svaté Kateřiny v Chomutově
Tančírna v secesním hávu, jak ji najdete v Račím údolí

★★★★ - Tančírna v Račím údolí, Javorník:

Říká se jí také Georgshalle na počest vratislavského biskupa Georga von Kopp, který se o její výstavbu na začátku 20. století zasloužil. Secesní restaurace s tanečním sálem a penzionem patřila k oblíbeným výletním místům Javornických. V době jejího vzniku jste v nejbližším okolí našli dalších pět výčepů, jednu pekárnu a parní pilu. Na konci 20. století se nacházela v zoufalém stavu, rekonstrukce v roce 2015 jí vrátila zpět do života.

Poloha: 50.3686364N, 16.9963606E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Javorník, Račí údolí, rozcestí (2 km)

Vlaková zastávka: Javorník ve Slezsku (4,1 km)


GALERIE: SECESNÍ BUDOVA TANČÍRNY


Jezuitský areál v Chomutově
Zeleň Přírodní památky Račí údolí

★★★★ - Přírodní rezervace Račí údolí, Javorník:

Úzké údolí s četnými skalními výchozy. Lesní porost na strmých svazích má charakter bukového a dubového pralesa s příměsí borovice a lipové javořiny. Jedno z nejtajemnějších míst Rychlebských hor. Ve středověku právě přes Račí údolí vedla Solná stezka, která spojovala Hradec Králové, Kladsko a Nysu. A pochopitelně jménu Račího údolí dělají čest Raci říční, kteří se do studené říčky v poměrně hojném počtu vrátili.

Poloha: 50.3664486N, 16.9921392E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Javorník, Račí údolí, rozcestí (1,7 km)

Vlaková zastávka: Javorník ve Slezsku (3,6 km)


Kostel svatého Ignáce z Loyoly
Kaple svatého Antonína s vyobrazením světce a s pramenem zázračné vody

★★★ - Poutní místo kaple svatého Antonína a zázračná studánka, Javorník:

Léčivá studánka, která lákala poutníky zdaleka. Podle pověsti je voda ze studánky léčivá, i proto zde vyrostla kaple věnovaná svatému Antonínovi. Každopádně se jedná o malebné lesní místo.

Poloha: 50.3754619N, 16.9886103E

Parkoviště: v Račím údolí (1,4 km)

Autobusová zastávka: Javorník (2,3 km)

Vlaková zastávka: Javorník ve Slezsku (3,4 km)


Nejcennější chomutovský dům - Dům se sklípkovou klenbou
Vrchní Čertova kazatelna nabízí stále výhled na celé Račí údolí

★★★ - Čertovy kazatelny, Javorník:

Jedná se o dva rulové výstupy z kamenitého podloží. Bylo na nich zbudováno zábradlí a vyhlídkové plošiny. Vrchní z kazatelen umožňuje stále nerušený výhled do kraje, spodní už postupně zarůstá.

Poloha: 50.3687492N, 16.9927019E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Javorník, Račí údolí, rozcestí (2,3 km)

Vlaková zastávka: Javorník ve Slezsku (4,4 km)


Kostel svaté Kateřiny a budova zámku
Zřícenina hradu Rychleby

★★ - Zřícenina hradu Rychleby, Javorník:

Hrad stával na vys