JIRKOV


Městská věž v Chomutově

Jirkovské podzemí je unikátní ukázkou chodeb vytesaných do pískovcového podloží; měly sloužit k ochraně před požáry, ale i k uskladnění piva a potravin; část z nich si můžeme projít i dnes

Zámek Červený hrádek nechvalně proslul jako cíl Runcimanovy mise; britský vyjednavač zde vedl rozhovory s německou a českou stranou, Němci na něj působili tak vstřícně, že následně premiéru Chamberlainovi navrhl podpis Mnichovského diktátu


Jirkov (německy Görkau) s 19 000 obyvateli byl založen s největší pravděpodobností na konci 13. století. Hned v prvních letech trvání německé kolonizační vsi se začalo se stavbou gotického kostela. Tehdy bychom nápis Jirkov na mapě hledali marně, protože tu bylo napsáno Borek. Dnes se jedná o část Jirkova.

Pohled z vyhlídky Hradiště
Symbol města Jirkova - lvice pana Kludského

Další částí je Červený Hrádek, jehož začátky se datují do začátku 15. století. Na Jirkov měli spadeno husité, ale podle legend ho ochránila silná mlha, která padla na krajinu zrovna ve chvíli, kdy tu táhlo vojsko. Kališníci Jirkov nenašli, a tak to odskákal hrad Borek. Z Jirkova udělá město povýšením Ladislav Pohrobek v roce 1455.

V 16. století je jedním z prosperujících měst, které má dvě zvláštnosti. Tou první je síť pivovarských sklepů, která je pod centrem vybudována už v letech 1555-1595 a dodnes slouží veřejnosti a návštěvníkům. Druhou zvláštností je důl Kryštof, který byl otevřen v roce 1554 a byl druhým největším nalezištěm kamence u nás.

Obilné pole u Střezova
Jirkovské historické sklepy

Třicetiletá válka srazila Jirkov na kolena. Město bylo několikrát vypleněno a Červený Hrádek byl přebudován na jednopatrový barokní zámek. Zde se v srpnu 1938 sešel Konrad Ernst Eduard Henlein a Walter Runciman, 1. vikomt Runciman z Doxfordu, což byl britský vyjednavač. Výsledkem byl materiál, který o pár dní později umožnil vznik Mnichovské dohody. Ještě dnes můžeme na zámku Červený Hrádek najít stůl, u kterého Runciman a Henlein jednali.

Zdejší zámecká lesnická školka Blatno se díky lesmistrovi Janu Ignácovi Ehrenwerthovi proslavila po celém světě. Vznikla v roce 1773 a byla první lesnickou školkou v Rakousku-Uhersku. Hlavně se tu ale povedlo vypěstovat druh smrku, díky kterému jsou dnes tři čtvrtiny Kanady porostlé krásnými souvislými lesy.

Chomutovské Kamencové jezero
Romantické prostředí PR Prameniště Chomutovky, konkrétně Červeného rybníka

Ve 20. a 30. letech 20. století se stal vždy na zimu Jirkov centrem světového cirkusu, protože tu našel zimoviště slavný cirkus Kludský. Pochopitelně i Jirkov po skončení II. světové války trpí tím, že z oblasti kvůli odsunu Němců zmizí pracovní síly a rozpadnou se společenskoekonomické vztahy.

Další strašák přichází neslyšně a neviditelně – kvůli klimatickým, ale i geografickým podmínkám se stane Jirkov městem v severních Čechách s absolutně nejhorším životním prostředím. Maximální znečištění je naměřeno v roce 1993, od té doby se situace zlepšuje. Věhlas měl i vývěr železitého pramene, který se stal hlavní zdrojem léčivé síly zdejších lázní a koupelí.

Vědci objevili teprve nedávno uvnitř kostela svatého Jakuba Většího ve Škrlech náznak vzácných fresek; na pečlivý průzkum tak kostel stále ještě čeká
Zajímavé skalní okno můžeme najít na svazích nad obcí Vysoká Pec

S Jirkovem je úzce spjata slavná umělecká rodina Brokoffů. Zakladatelem rodu byl Jan Brokoff, který se sice narodil na Spiši, ale v roce 1685 se objevuje v Klášterci nad Ohří u hraběte Michala Osvalda Thuna. O dva roky později žije a pracuje na Červeném Hrádku, kde z jeho rukou pochází velká část zdejší kamenické výzdoby. Tam přichází se svoji ženou a s ročním synem Michalem Josefem. Po roce působení na Červeném Hrádku přibude do rodiny Ferdinand Maxmilián Brokoff. Oba se později stanou známými umělci.

Kalek je malá hraniční osada, která je v mnoha ohledech výjimečná. V 18. století zde došlo k velkému rozvoji zpracování železa a rudy. Vyrostly zde železárny, které první dvě desetiletí dokázaly držet krok i s konkurencí na Kladně a v Ostravě. Později zde vyrostla věhlasná továrna na smaltované nádobí, která vyráběla věci do kuchyně až do I. světové války.

Znakem města Jirkova je modrý štít a v něm stříbrná kvádrovaná hradba prolomená černou bránou s polospuštěnou červenou mříží se železnými hroty a otevřenými modrými vraty se železnými závěsy se stříbrnými hřeby. Nad hradbou najdeme stříbrný štítek s kosmým zlatým břevnem se třemi kosmo položenými červenými srdci. Na štítě je kolčí helm s červenostříbrnou točenicí a překrývadly. Vpravo je červenostříbrné a vlevo modrozlaté. Klenotem je stříbrné křídlo s černým jetelovým trojlistem.

Tak vidí zdejší náměstí 1. máje v Chomutově návštěvník Městské věže
Kostel svatého Jiljí v Jirkově

Dopravní dosažitelnost:

Auto: Jirkov najdeme na hlavní silnici číslo 13. Na tuto silnici ústí na hranici katastru města ještě silnice 251. Vzdálenosti Jirkova z českých měst: Praha (107 km), Ústí nad Labem (60 km), Karlovy Vary (60 km), Plzeň (113 km), Liberec (155 km).

Autobus: Autobusové spojení do Jirkova je s Chomutovem, Vysokou Pecí, Prahou, Kadaní, Boleboří a Litvínovem.

Vlak: Železnice má v Jirkově dvě zastoupení. Na stanici Jirkov-zastávka se dostaneme z Kadaně-Prunéřova, Blatna u Jesenice, Děčína, Chebu, Ústí nad Labem, Mostu, Plzně a Teplic. Do stanice Jirkov přijíždějí vlaky ze Žatce, Rakovníka, Lužné u Rakovníka a Kadaně.

Světový unikát Kamencové jezero v Chomutově
Kočičí skála

★★★★★ - Vyhlídka Kočičí skály, Boleboř:

Skála nabízí rozhled i vyžití pro horolezce. Na vrchol se dostaneme po odtesaných kamenných stupních. Z výšky uvidíme údolí potoka Lužec, Krušné hory, Chomutovsko, ale i Doupovské hory.

Poloha: 50.5491353N, 13.4235539E

Parkoviště: v obci Pyšná (cca 1 km)

Autobusová zastávka: Boleboř (3,5 km)

Vlaková zastávka: Jirkov (8,2 km


GALERIE: KOČIČÍ SKÁLY


Pohled z Městské věže na kostel svaté Kateřiny v Chomutově
Lokalita Na Vypáleném, která je součástí NPR Novodomské rašeliniště

★★★★ - Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště, Kalek:

Společenství rašelinných smrčin, březin a vrchovišť na vrcholcích Krušných hor. Největší hloubka rašeliny dosahuje 7 metrů. Lokalita je známa zvýšeným výskytem mravenčích druhů. Jedná se o jediné místo výskytu Mravence hranatého v okrese Chomutov. Nepřehlédněme dva vzácné stromy, které podléhají přísné kontrole – Břízu trpasličí a Borovici pyrenejskou blatku.

Poloha: 50.5656997N, 13.2660214E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Kalek, Načetín (2,2 km)

Vlaková zastávka: Jirkov (18,2 km)


Městská věž v Chomutově se sloupem Nejsvětější Trojice
Helenčiny vodopády patří do kategorie strukturně-tektonických, které vznikly na ortorule

★★★★ - Helenčiny vodopády, Boleboř:

Romantické místo jako z pohádky. Najdeme je na potoce Lužec, zhruba 2 km severně od obce Svahová. Vodopád má zhruba 4 metry, ale pod ním se navíc nachází další velké množství menších peřejí. Přirozený průměrný průtok vodopádem je uměle zvýšen z 60 litrů na zhruba 100 litrů za sekundu. Způsobil to umělý kanál přivádějící část vod z Kachního potoka a z rybníka V Díře.

Poloha: 50.5619978N, 13.4117425E

Parkoviště: na kraji komunikace (cca 0,5 km)

Autobusová zastávka: Hora Svaté Kateřiny, Malý Háj, Lesná, Rozcestí (2,6 km)

Vlaková zastávka: Jirkov (9,7 km)


GALERIE: HELENČINY VODOPÁDY


Jezuitský areál v Chomutově
Malebné prostředí Červeného rybníka, který je součástí PR Prameniště Chomutovky

★★★★ - Přírodní rezervace Prameniště Chomutovky, Kalek:

Obrovská rozvodná rašelinná plocha. Zdejší rašeliniště o šířce 11 metrů patří k nejhlubším ve střední Evropě. Extrémně vzácným obyvatelem je rostlina Zdrojovka hladkosemenná potoční, která se vyskytuje jen na dvou místech v naší zemi.

Poloha: 50.5688622N, 13.2731828E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Kalek, Načetín (1,6 km)

Vlaková zastávka: Jirkov (18,4 km)


Kostel svatého Ignáce z Loyoly
Přímo na vrchol Eduardovy skály nevede žádná značená stezka, rozhodně ho ale nepřehlédnete

★★★★ - Eduardova skála, Boleboř:

Horolezci mají Eduardovu skálu v oblibě. Nahoru se však dostaneme i bez lan. Pohled se otevírá kromě východu na všechny strany.

Poloha: 50.5822222N, 13.4280556E

Parkoviště: u autobusové zastávky (1 km)

Autobusová zastávka: Hora Svaté Kateřiny, Malý Háj, Lesná, Rozcestí (1 km)

Vlaková zastávka: Jirkov (12 km)