KOSTELEC NA HANÉ


Blízko Kostelce na Hané leží největší germánské pohřebiště na území našeho státu; v jednom z 467 mělkých hrobů byla nalezena i vzácná mince Probův denár

V těchto místech začíná otevírat svou náruč jedna z nejúrodnějších oblastí naší země – Hornomoravský úval; stejně daleko z Kostelce na Hané je ale i do nádherné Drahanské vrchoviny


V Kostelci na Hané (německy Kosteletz in der Hanna) dnes žije celkem 2900 obyvatel; i s tímto poměrně nízkým počtem obyvatel se jedná o druhé největší město okresu Prostějov.

Větrný mlýn v Přemyslovicích v záplavě květů
Větrný mlýn v Přemyslovicích v záplavě květů

Samotné město prošlo v průběhu historie zajímavým vývojem názvu; nejprve šlo o stručný název Kostelec, který se později změnil na překošatělé jméno Kostelec nad řekou Romží blíže města Prostějov; následoval umírněný název Kostelec u Prostějova, aby v roce 1918 definitivně vyhrál Kostelec na Hané.

Západně od města končí poslední nízké kopečky Drahanské vrchoviny; důstojným ochráncem na severní hranici města je Velký Kosíř a na jihu, jihovýchodě a východě vyjedeme z Kostelce přímo do náruče otvírajícího se Hornomoravského úvalu. Za osu celé oblasti lze ale brát řeku Romži.

Oblast byla kvůli dobrým a velmi vhodným geografickým a klimatickým podmínkám vyhledávanou lokalitou v době téměř celého pravěku. Důkazy o tom podává řada zbytků hliněných nádob, nástrojů, ale i kosti zvířat, které se tu našly. Nejvýznamnějšími objevy, které objasňují historii Kostelce, jsou ale nálezy dvou pohřebišť. První patřilo lidem kultury lužické a druhé je pohřebiště z doby germánské. To je také největším pohřebištěm svého druhu v České republice. Stále však sebou lokalita nese jednu důležitou neznámou. Vědci potvrdili, že germánské pohřebiště pochází z 1. poloviny 3. století, zatím ale k němu nebylo nalezeno sídliště, kde by lidé zde pohřbení žili běžný život. Kostelecké germánské pohřebiště obsahuje 467 mělkých hrobů. V nich se našly železné i bronzové přezky, sponky, železné nože, skleněné korálky, ale hlavně mince Probův denár, která pochází z let 276-282 našeho letopočtu.

Budova oranžerie v Čechách pod Kosířem
Budova oranžerie v Čechách pod Kosířem

První písemný záznam o Kostelci na Hané je datován rokem 1131. Na konci 13. století vládl kraji levoboček krále Přemysla Otakara II. Mikuláš, vévoda opavský. Pak se v rychlém sledu dostává oblast do majetku Jana Lucemburského, ale i pánů z Kravař. Následně je město 35 let majetkem pánů z Kunštátu, aby se následně stalo součástí panství Pernštejnů.

Za jejich 105 let dlouhé vlády dochází k největšímu rozvoji a zvýšení životní úrovně. V Kostelci je položen základ pěti cechů, které budou dlouhou dobu tvořit osu hospodářského vývoje. Šlo o cechy řeznický, tkalcovský, krejčovský, ševcovský a kovářský. V roce 1595 se majiteli stávají Lichtenštejni, kteří zde vládnou do roku 1848.

O hodně dřív než historie ukončí patrimoniální jho Lichtenštejnů, do kterého je Kostelec uvržen, ztratí město velkou část svých výhod a priveligií. Je to trest za povstání proti císaři a Kostelec kvůli tomu musí oželet pivovar, sladovny, Bezděkovský dvůr a všechny městské výhody. Obyvatelstvo je rázem zahnáno do náručí hladové bídy. Kostelec v té době padá z kategorie město do kolonky poddanská obec s otrockými nevolníky.

Zámek Laškov
Zámek Laškov

V roce 1839 a znovu pak v roce 1867 zpustoší město dva silné požáry.

Do krásného data 31. prosince 1899 se v Kostelci narodil podnikatel, obchodník a průmyslník Jan Nehera, který založil jedno z největších oděvních impérií v naší zemi. Zemřel v roce 1958 v Maroku.

V Kostelci na Hané prožívá poslední léta svého dlouhého a plodného života spisovatel Petr Bezruč.

Nedaleká obec Přemyslovice patří mezi nejstarší obce republiky. Byla založena kolem roku 1250 a pojmenována byla po zástupcích české vládnoucí dynastie. Jenže o víc než půl století později olomoucká vražda ukončí trvání této vládnoucí dynastie. Obec Přemyslovice je tak jedinou názvoslovnou vzpomínkou na český královský rod na Moravě.

Národní přírodní památka Růžičkův lom
Národní přírodní památka Růžičkův lom

Čechy pod Kosířem jsou krásným místem plné oslnivé historie. 15. května 1752 se zde narodil osobní lékař císaře Leopolda II. Jan Nepomuk Hunčovský. Tento zakladatel moderní chirurgie zemřel ve svých 45 letech trochu nepatřičně, a to na sepsi organismu. Stalo se tak po chirurgickém zákroku, kdy si poranil prsty. I přes rychlou pomoc se ale nad zákeřnou sepsí vyhrát nepodařilo.

Ve stejné obci se narodil 3. ledna 1860 šlechtic, dendrolog a poslední ministr zemědělství Předlitavska Arnošt Emanuel Silva-Tarouca. Pokud vám toto jméno něco říká, tak věřte, že jen díky němu máme na kraji hlavního města tak unikátní lokalitu jako je Průhonický park.

Znakem města Kostelec na Hané je červený štít. V něm na stříbrném soklu stojí stříbrné kvádrované průčelí kostela s prázdnou branou, dvěma černými obloukovými okny a třemi stříbrnými věžemi. Prostřední věž je nejvyšší, každá z věží má černé obloukové okno a modrou stanovou střechu zakončenou zlatým latinským křížem.

Kaple svatého Antonína Paduánského Laškov
Kaple svatého Antonína Paduánského Laškov

Dopravní dosažitelnost:

Auto: Kostelec na Hané leží na silnici 366. Vzdálenosti Kostelce na Hané z českých měst: Praha (270 km), Olomouc (20 km), Ostrava (114 km), Zlín (75 km), Brno (70 km), Pardubice (130 km).

Autobus: Autobusové spojení do Kostelce na Hané je z Prostějova, Čech pod Kosířem, Kladek, Bohuslavic, Konic, Horního Štěpánova a Ptení.

Vlak: Železniční trať přivádí do Kostelce na Hané vlaky z Prostějova, Dzbelu, Červenky, Moravské Třebové a Senic na Hané.

Světový unikát Kamencové jezero v Chomutově
Národní přírodní památka Státní lom, dnes je vedena pod souhrnným označením Národní přírodní památka Kosířské lomy

★★★★★ - Národní přírodní památka Státní lom, Čelechovice na Hané:

Dnes už je lokalita součástí většího pásu Národní přírodní památky Kosířské lomy. Důvodem mimořádné ochrany je paleontologické naleziště devonských fosilií. Samotná lokalita je nevelká a týká se západní stěny opuštěného vápencového lomu. V západní stěně lomu se vyskytuje několik málo metrů mocné červené korálové vrstvy.

Poloha: 49.5311381N, 17.0848883E

Parkoviště: na kraji přírodního parku (0,9 km)

Autobusová zastávka: Čelechovice na Hané (1,9 km)

Vlaková zastávka: Čelechovice na Hané (2,3 km)


Národní přírodní památka Růžičkův lom
Národní přírodní památka Růžičkův lom

★★★★★ - Národní přírodní památka Růžičkův lom, Čelechovice na Hané:

Extrémně bohatá lokalita na fosílie prvohorní mořské fauny. I toto byla dřív samostatná národní přírodní památka – dnes je součástí širšího pásu Národní přírodní památky Kosířské lomy. Kromě toho se tu dají najít i velmi zajímavé rostlinní zástupci, a to hlavně z teplomilných druhů.

Poloha: 49.5282339N, 17.0852100E

Parkoviště: na kraji přírodního parku (0,7 km)

Autobusová zastávka: Čelechovice na Hané (1,7 km)

Vlaková zastávka: Čelechovice na Hané (2,1 km)


Národní přírodní památka Kosířské lomy
Národní přírodní památka Kosířské lomy

★★★★★ - Národní přírodní památka Kosířské lomy, Slatinky:

Jedná se o čtyři samostatné lomy s vápencovým podložím. Nejvyšší památková ochrana je poskytována z důvodu extrémně četného naleziště prvohorní fauny a vzácných rostlin, které jsou vázány na vápencové podloží. Své místo tu mají kriticky ohrožené rostliny Koniklec velkokvětý a Lněnka Dolinerova. Stejně tak je výjimečný i biotop motýla Přástevníka kostivalového.

Poloha: 49.5317719N, 17.0861542E

Parkoviště: na kraji přírodního parku (1 km)

Autobusová zastávka: Čelechovice na Hané (2 km)

Vlaková zastávka: Čelechovice na Hané (2,4 km)


Rozhledna Velký Kosíř
Rozhledna Velký Kosíř

★★★★★ - Rozhledna Velký Kosíř, Slatinky:

Dřevěná rozhledna ve tvaru komolého kužele vznikla v roce 2013. Vyhlídková plošina se nachází ve výšce 25 metrů, je potřeba vystoupat 158 metrů na vrch rozhledny. Vidět je Drahanská vrchovina, Haná nebo Nízký Jeseník.

Poloha: 49.5489747N, 17.0616281E

Parkoviště: na hranici přírodního parku (1,5 km)

Autobusová zastávka: Drahanovice, Lhota pod Kosířem (2,5 km)

Vlaková zastávka: Slatinice (5,3 km)


Zámek Čechy pod Kosířem
Zámek Čechy pod Kosířem

★★★★★ - Zámek Čechy pod Kosířem, Čechy pod Kosířem:

Poprvé se historicky hovoří o místní šlechtické stavbě už ve 14. století. Zámek, stejně jako celá lokalita, je spojena s portugalským rodem Silva Tarouca. Častým hostem zde byl malíř Josef Mánes a právě na Hané vznikla řada jeho slavných obrazů. S jeho díly se setkáme i v zámecké expozici. Kromě toho zde můžeme spatřit expozici věnovanou filmům Zdeňka a Jana Svěrákových nebo expozici historických kol. Samotná budova zámku je Přírodní památkou Čechy pod Kosířem, protože střechu obývá kriticky ohrožený druh netopýrů Vrápenec malý.

Poloha: 49.5496031N, 17.0369800E

Parkoviště: v obci na odstavném parkovišti

Autobusová zastávka: Čechy pod Kosířem, sokolovna (375 m)

Vlaková zastávka: Kostelec na Hané (5,9 km)


Zákoutí zámeckého parku Čechy pod Kosířem
Zákoutí zámeckého parku Čechy pod Kosířem

★★★★★ - Zámecký park, Čechy pod Kosířem:

Jeden z nejpůvabnějších anglických parků na Moravě. Jeho velikost je přes dvacet hektarů a současná podobě vznikala od třicátých do sedmdesátých let 19. století. Zásluhu na podobě parku má zdejší portugalský šlechtický rod Silva Tarouca. Za jejich vlády se v parku objevil nejen Mánesův pavilon, rozhledna Červená věž nebo dodnes existující jezírka. V parku se můžeme potěšit také řadou vzácných stromů nebo oranžerií.

Poloha: 49.5481533N, 17.0379175E

Parkoviště: v obci na odstavném parkovišti

Autobusová zastávka: Čechy pod Kosířem, sokolovna (0,7 km)

Vlaková zastávka: Kostelec na Hané (6,2 km)


GALERIE: ZÁMECKÝ PARK


Rozhledna Červená věž v Čechách pod Kosířem
Rozhledna Červená věž v Čechách pod Kosířem

★★★★ - Rozhledna Červená věž, Čechy pod Kosířem:

Je vystavěna v duchu tehdy módního romantismu. Vznikla ve 40. letech 19. století a kdo určoval její podobu byl hrabě Ervín Silva Tarouca. Novogotická osmiboká stavba je vysoká 15 metrů.

Poloha: 49.5484042N, 17.0369303E

Parkoviště: v obci na odstavném parkovišti