top of page

LITOMĚŘICE - II. ČÁST


Dům u Černého orla v Litoměřicích patří k nejcennějším renesančním domům v republice
Dům u Černého orla v Litoměřicích patří k nejcennějším renesančním domům v republice

★★★★★ - Dům U Černého orla (Mírové náměstí 12/4), Litoměřice:

Jeden z nejvýznamnějších měšťanských renesančních domů v celé republice. Pro rodinu Housků z Adlersburku ho postavil před rokem 1564 italský stavitel Ambrož Balli na místě dvou původních gotických domů. Byl tu ubytován císař Maxmilián II. Stalo se tak 21 a 22. dubna 1575. V letech 1704-73 zde byla kasárna, později hostinec "Černý orel" a od roku 1853 městský úřad. Proto je zde též umístěna deska připomínající návštěvu José Rizala, osobnosti filipínského boje za svobodu z roku 1887. Na průčelí byly v letech 1957-1958 objeveny rozsáhlé zbytky renesančních sgrafit, na kterých jsou zobrazeny biblické výjevy s alegoriemi lidského věku.

Poloha: 50.5335075N, 14.1319714E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U Pošty (390 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,7 km)


GALERIE: DŮM U ČERNÉHO ORLA


Z Radobýlu máme Žernosecké jezero jako na dlani
Z Radobýlu máme Žernosecké jezero jako na dlani

★★★★★ - Vrch Radobýl, Žalhostice:

Z travnatého vrcholu se nabízí nádherný výhled po okolí. Spatříme panorama Českého středohoří, údolí řeky Labe i roviny České křídové tabule, z nichž vystupuje hora Říp. Hora je úzce spjata s básníkem Karlem Hynkem Máchou, který z vrcholu spatřil požár, který vypukl v Litoměřicích a vydal se na pomoc. Po dlouhém běhu, vysilující práci a uřícení si přivodil nachlazení, kterému o pár dní později podlehl. Vrch Radobýlu je čitelný i kvůli zdejšímu vztyčenému kříži. Ten je od roku 1622, kdy se tu objevil poprvé, už osmým v pořadí.

Poloha: 50.5303636N, 14.0932800E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Žalhostice (1,5 km)

Vlaková zastávka: Žalhostice (1,6 km)


Přírodní památka Radobýl
Přírodní památka Radobýl

★★★★★ - Přírodní památka Radobýl, Žalhostice:

Přírodní památka zahrnuje jižní svah vulkanického čedičového kopce. Nejzajímavější je těžbou odkrytá lomová stěna, na které můžeme pozorovat různě nakloněné sloupce čediče. Při sesuvech půdy se vytvořila deset metrů dlouhá puklinová jeskyně. Oblast je také místem výskytu skálostepní vegetace - rostou zde Divizna brunátná, Bělozářka liliovitá nebo Kozinec bezlodyžný. Místo je i velmi častým a hojným výskytem vzácných druhů motýlů.

Poloha: 50.5298250N, 14.0931492E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Žalhostice (1,5 km)

Vlaková zastávka: Žalhostice (1,6 km)


GALERIE: VRCH RADOBÝL


VIDEO: VRCH RADOBÝL


Chrám svatého Mikuláše v Litoměřicích s kamennou zvonicí, která není součástí tohoto svatostánku
Chrám svatého Mikuláše v Litoměřicích s kamennou zvonicí, která není součástí tohoto svatostánku

★★★★ - Katedrála svatého Štěpána, Litoměřice:

Vznik původního kostela se datuje k roku 1057. Není ale vyloučeno, že zde kostel stál už dřív. Kníže Spytihněv II. založil Kolegiátní kapitulu kostela svatého Štěpána a právě v tomto roce zde už byl kamenný kostel, který je v zakládacích listinách označen jako bazilika. Románská stavba byla ve 14. století goticky přestavěna. V letech 1662-64 došlo ale k rozhodnutí původní stavbu zbořit. Ihned poté zde italský stavitel Octavio Broggio vystavěl novou barokní katedrálu. Zvenčí stavba vypadá jako trojlodní bazilika, ale uvnitř je jednotný prostor se třemi průchozími kaplemi po obou stranách, které se arkádovitě otevírají do lodi. Katedrála má délku 50 metrů, výšku 20,50 metrů a šířku v lodi i s kaplemi 22 metrů. Průčelí bylo navrženo se dvěma věžemi a ty byly sneseny do výše hlavní římsy a neznatelně začleněny do prospektu průčelí. Barokní katedrála, ani předchozí gotický chrám, neměly původně věž. Samostatnou věž mimo kostel začal stavět na začátku 18. století biskup Hugo hrabě Koenigsegg. Tomu se však podařilo postavit jen jedenáctimetrové základy, na které byla usazena dřevěná barokní zvonice. Až biskup Antonín Frind vyvolal dostavbu věže, která byla vystavěna v letech 1883-89 podle návrhu vídeňského architekta Heinricha Ferstela, litoměřickým stavitelem Franzem Sanderem. Na spojovacím oblouku mezi katedrálou a věží se nachází osobní znak 14. litoměřického biskupa.

Poloha: 50.5321183N, 14.1285131E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, České armády (450 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,9 km)


GALERIE: LITOMĚRICKÁ KATEDRÁLA


Dům s vyhlídkovou věží nazvaný Dům u Kalichu je symbolem Litoměřic
Dům s vyhlídkovou věží nazvaný Dům u Kalichu je symbolem Litoměřic

★★★★ - Dům Kalich s vyhlídkovou terasou (Mírové náměstí 15), Litoměřice:

Pozdně gotický dům z 1. poloviny 16. století byl renesančně přestavěn v letech 1570-80. Učinil tak Ambrož Balli pro měšťanskou rodinu Mrázů z Milešovky. Jejich erb je vytesán na vstupním portálu a vyobrazen na dvorním průčelí, kde je i zčásti zachovalá původní renesanční malba. Později zde sídlil solní úřad. Roku 1655 spadá dům do majetku města. Pro dům je typická vyhlídková věž v podobě kalicha, která připomíná tradici vinařství ve městě.

Poloha: 50.5336203N, 14.1314119E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U Pošty (400 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,7 km)


Dům U Pěti panen je jeden z nejkrásnějších litoměřických domů
Dům U Pěti panen je jeden z nejkrásnějších litoměřických domů

★★★★ - Dům U Pěti Panen (Mírové náměstí 43/21), Litoměřice:

Původně gotická stavba byla v letech 1725-30 barokně přestavěna. Autorem přestavby byl stavitel Octavio Broggia. Údajně se jedná o vlastní dům tohoto stavitele, který zde žil a pracoval. Na průčelí je ztvárněno pět dívčích obličejů, podle nichž dostal dům svůj název. Jedná se o jeden z nejkrásnějších domů v Litoměřicích.

Poloha: 50.5344608N, 14.1301758E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U Pošty (340 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,8 km)


V 2. polovině 15. století vznikl nejstarší litoměřický dům - Gotické dvojče
V 2. polovině 15. století vznikl nejstarší litoměřický dům - Gotické dvojče

★★★★ - Gotické dvojče (Jezuitská 241/12a), Litoměřice:

Gotické dvojče je nejstarším zachovalým měšťanským domem ze 2. poloviny 15. století. Tento pozdně gotický dům má dvojitý štít a uvnitř v patře se nachází unikátní rozlehlá renesanční srubová místnost. Dnes je zde litografická dílna a prostor pro příležitostné výstavy Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích.

Poloha: 50.5327964N, 14.1324922E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U Pošty (0,5 km)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,6 km)


GALERIE: GOTICKÉ DVOJČE


Kostel Všech svatých v Litoměřicích vyniká neobvyklou jehlancovou střechou
Kostel Všech svatých v Litoměřicích vyniká neobvyklou jehlancovou střechou

★★★★ - Kostel Všech svatých, Litoměřice:

Původně románská stavba z první poloviny 12. století. Z počátku byl kostel součástí raně středověkého městského opevnění. V 15. století byla celá stavba goticky přestavěna. Roku 1501 byla zahájena přestavba kostelní věže, která probíhala po celé 16. století, později byl kostel zbarokizován. Hlavní oltář zasvěcený Všem svatým je rokokový.

Poloha: 50.5334044N, 14.1332475E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U Pošty (450 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,6 km)


Kamenná věž u kostela Všech svatých
Kamenná věž u kostela Všech svatých

★★★★ - Kamenná věž, Litoměřice:

Roku 1341 za doby Jana Lucemburského vzniká čtyřpatrová věž. Je vysoká 54,3 metrů a je veřejnosti nepřístupná. V dobách ohrožení zde měli ve své dřevěné truhle uloženy své cennosti měšťané. Ta je umístěna v expozici Galerie výtvarného umění v Michalské ulici.

Poloha: 50.5335383N, 14.1331136E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U Pošty (420 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,6 km)


GALERIE: KOSTEL VŠECH SVATÝCH


Kostel Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích je nádherou barokní památkou
Kostel Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích je nádherou barokní památkou

★★★★ - Kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice:

Významná památka barokní architektury postavená v letech 1701-1731 Octaviem Broggiem. V interiéru budovy se nachází nástropní i nástěnné fresky, které bývají připisovány malířům Josefu Kramolínovi, Adamu Lautererovi a Janu Hiebeli.

Poloha: 50.5320750N, 14.1334581E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, autobusové nádraží (0,6 km)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,5 km)


GALERIE: KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE


Budova staré radnice v Litoměřicích
Budova staré radnice v Litoměřicích

★★★★ - Stará radnice, Litoměřice:

V základu gotická budova radnice pochází z roku 1397. V roce 1537 byla vážně poškozena během velkého požáru města a poté přestavěna v renesančním slohu. Na nároží budovy je umístěna kopie renesanční plastiky Rolanda. Pod touto sochou se nachází železná maketa staré délkové míry - českého lokte, připomínající zdejší vzkvétající obchod a trh. Sídlo radnice bylo v budově umístěno do roku 1839, v současnosti zde sídlí Oblastní muzeum.

Poloha: 50.5338872N, 14.1329806E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U pošty (380 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,6 km)


Pod budovou radnice v Litoměřicích na Mírovém náměstí se skrývá další část historických sklepů; jsou věnovány expozici o dolu Richard
Pod budovou radnice v Litoměřicích na Mírovém náměstí se skrývá další část historických sklepů; jsou věnovány expozici o dolu Richard

★★★★ - Historické sklepy (Mírové náměstí 9), Litoměřice:

Najdeme je v nevyužité podzemní chodbě pdo městským úřadem. V podzemí si připomeneme historii vápencového dolu Richard. Expozice mapuje období vápencového dolu, podzemní továrny a úložiště radioaktivního odpadu.

Poloha: 50.5335594N, 14.1311025E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U Pošty (420 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,8 km)


Pod domem číslo 14 na Mírovém náměstí se nachází část litoměřických historických sklepů
Pod domem číslo 14 na Mírovém náměstí se nachází část litoměřických historických sklepů

★★★ - Historické sklepy Litoměřice (Mírové náměstí 22/14), Litoměřice:

Zpřístupněna je 366 metrů dlouhá část sklepů. Ta je lapidáriem Oblastního vlastivědného muzea v Litoměřicích.

Poloha: 50.5338428N, 14.1305117E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U Pošty (390 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,7 km)


Pohled na kostel svatého Jakuba a vchod do bývalého dominikánského kláštera v Litoměřicích
Pohled na kostel svatého Jakuba a vchod do bývalého dominikánského kláštera v Litoměřicích

★★★ - Kostel svatého Jakuba se současným dominikánským klášterem, Litoměřice:

Nejstarší klášter ve městě vznikl v roce 1233. Byl založen pražským biskupem Janem II. jako klášterní kostel mnichů františkánů – minoritů. Jenže v roce 1420 došlo k jeho zničení, když na klášter zaútočili husité a mnichy zmasakrovali. Z trosek kláštera vznikala nová stavba jen velmi pomalu. K novému vyplenění došlo v roce 1611. Tentokrát to způsobila pobouřená městská chudina. O sedm let později byl po stavovském povstání zkonfiskován a následně prodán německým luteránským měšťanům. Hned následujícího roku se ale po bitvě na Bílé hoře znovu dostává do majetku původních majitelů, tedy františkánů – minoritů. K třetímu vyplenění kláštera pak dochází během třicetileté války v roce 1631. Tehdy jsou zdejší kněží uvězněni. O třicet let později dochází k výrazné přestavbě, jenže na počátku 18. století je už areál opuštěný. Po zrušení konventu minoritů za Josefa II. je do kláštera přesunut řád dominikánů, který působil v Litoměřicích při kostele svatého Michala.

Poloha: 50.5346778N, 14.1338281E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U pošty (350 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,6 km)

GALERIE: KOSTEL SVATÉHO JAKUBA


Kopie sochy Karla Hynka Máchy od Josefa Václava Myslbeka umístěná na Mostné hoře v Litoměřicích; originál stojí na pražském Petříně
Kopie sochy Karla Hynka Máchy od Josefa Václava Myslbeka umístěná na Mostné hoře v Litoměřicích; originál stojí na pražském Petříně

★★★ - Socha Karla Hynka Máchy, Litoměřice:

Bronzová socha největšího českého básníka. V Litoměřicích měla tato socha Josefa Václava Myslbeka stát už před sto lety. Jenže dílo tak okouzlilo pražské intelektuály, že si ho Praha nechala pro sebe a umístila ho na slavný Petřín. Litoměřice měly dostat následující odlitek sochy. Jenže na to se zapomnělo. Pak do všeho vstoupila II. světová válka. Nakonec se socha do Litoměřic přeci jen dostala, ale až po mnoha desetiletích od jejího vzniku. Socha zde byla vztyčena až 21. listopadu 2010 jako součást oslav 200 let od básníkova narození.

Poloha: 50.5445294N, 14.1368781E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, Dalimilova (380 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice horní nádraží (0,8 km)


Rozhledna Mostka na Mostné hoře nad Litoměřicemi
Rozhledna Mostka na Mostné hoře nad Litoměřicemi

★★★ - Rozhledna Mostka, Litoměřice:

Rozhledna byla postavena podle návrhu architekta Viktora Krause. Po 96 schodech vystoupáme do výšky 16 metrů na vyhlídkovou plošinu. Tady užasneme nad kruhovým výhledem na České středohoří, Litoměřice, Polabí i Terezínskou kotlinu.

Poloha: 50.5466117N, 14.1372142E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Litoměřice, Dalimilova (0,6 km)

Vlaková zastávka: Litoměřice horní nádraží (1,1 km)

Z vyhlídky na Mostné hoře máme Litoměřice jako na dlani
Z vyhlídky na Mostné hoře máme Litoměřice jako na dlani

★★★ - Vyhlídka Karla Pouchy na Mostné hoře, Litoměřice:

Mostná hora je kopec nad Litoměřicemi. Své jméno získal vrch podle skutečnosti, že právě tady se v 18. století těžilo dřevo na výstavbu barokního mostu v Litoměřicích. V následujícím století byl kopec pojmenován jménem Výšina císaře Františka Josefa. Po vzniku Československa došlo k logické změně názvu na Výšinu svobody. To se však nelíbilo totalitním režimům, a tak se název obloukem vrátil znovu k Mostné hoře. V dřívějších dobách nebyl v žádném případě vrch tak zarostlý jako teď. Dokonce byla rozhledna Mostka celá vidět z centra Litoměřic. Dnes k rozhledu slouží vybudovaná vyhlídka severovýchodně od sochy básníka Máchy. Je z ní krásný pohled jak na město, tak třeba na horu Říp.

Poloha: 50.5454772N, 14.1388139E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Litoměřice, Dalimilova (0,6 km)

Vlaková zastávka: Litoměřice horní nádraží (1,1 km)


Součástí Jezuitské hvězdárny v Litoměřících byla i parkánová zeď, která byla v 80. letech nesmyslně zbourána
Součástí Jezuitské hvězdárny v Litoměřících byla i parkánová zeď, která byla v 80. letech nesmyslně zbourána

★★★ - Jezuitská hvězdárna, Litoměřice:

Jedná se o nejzachovalejší část městského opevnění s cimbuřím. V hranolové věži byl roku 1705 zřízen vyhlídkový pavilon - "Lusthaus", zvaný též "Jezuitská hvězdárna". Parkánová zeď byla zbořena při výstavbě Domu kultury.

Poloha: 50.5357347N, 14.1285508E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, Vojtěšské náměstí (270 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice horní nádraží (0,7 km)


Parkány José Rizala jsou součástí vnějších hradeb města Litoměřice
Parkány José Rizala jsou součástí vnějších hradeb města Litoměřice

★★★ - Parkány José Rizala, Litoměřice:

Parkány jsou součástí hradeb města a je z nich krásný výhled na historickou část města. Jsou od roku 1996 věnovány básníku, prozaiku, očnímu chirurgu a národnímu hrdinovi José Rizalovi. Při cestě po Evropě navštívil také Litoměřice, kde byl velmi oblíbenou osobností. Parkány zdobí kopie Rizalovy busty, jejíž originál věnovala městu filipínská vláda.

Poloha: 50.5329603N, 14.1312300E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U Pošty (490 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,8 km)


GALERIE: PARKÁNY JOSÉ RIZALA


Systém městských hradeb v Litoměřicích
Systém městských hradeb v Litoměřicích

★★★ - Městské hradby, Litoměřice:

Narušený systém městských hradeb je dnes hranicí městské památkové rezervace. Litoměřice měly velmi důmyslný systém opevnění, který ale během historie vzal za své a původní dva okruhy dnes poměrně splynuly v jeden.

Poloha: 50.5326433N, 14.1318672E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U Pošty (0,5 km)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,7 km)


Biskupská rezidence se v Litoměřicích schovává za vysokou zdí
Biskupská rezidence se v Litoměřicích schovává za vysokou zdí

★★★ - Biskupská rezidence, Litoměřice:

Rezidence byla postavena v letech 1683 – 1701. Plány na stavbu vytvořil stavitel Giulio Broggia. Součástí rezidence je kaple svatého Vavřince. V rezidenci sídlí litoměřický biskup.

Poloha: 50.5325622N, 14.1310539E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, České armády (0,5 km)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,9 km)


Busta Karla Hynka Máchy před budou litoměřického divadla
Busta Karla Hynka Máchy před budou litoměřického divadla

★★★ - Busta Karla Hynka Máchy, Litoměřice:

Busta byla před divadlem vztyčena ke stému výročí básníkovi smrti v roce 1936. Je dílem známého českého sochaře Václava Blažka. Za 2. světové války byla odvezena z Litoměřic a uschována v Bohušovicích nad Ohří, které se už nacházely v Protektorátu. Po válce byla opět vrácena na své místo.

Poloha: 50.5329061N, 14.1315239E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U Pošty (470 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,7 km)


Jezuitské schody v Litoměřicích
Jezuitské schody v Litoměřicích

★★★ - Jezuitské schody, Litoměřice:

Monumentální kamenné schodiště, vybudované v ose původního mostu přes Labe roku 1828. V nice se nacházela od roku 1863 plastika romantického básníka Josefa Emanuela Hilschlera, narozeného v kasárnách umístěných v bývalé jezuitské koleji. Odstraněna byla roku 1945 a nahrazena v roce 1952 sochou svatého Jana Nepomuckého z roku 1721, která byla původně určena pro labský most.

Poloha: 50.5320750N, 14.1334581E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U pošty (0,6 km)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,6 km)


Kostel svaté Ludmily v Litoměřicích
Kostel svaté Ludmily v Litoměřicích

★★★ - Kostel svaté Ludmily, Litoměřice:

Řád kapucínů, který se objevil v Litoměřicích v roce 1627, tu získal celkem 27 domů zpustošených během třicetileté války. Na jejich místě byl vystavěn v letech 1647-48 barokní klášter a v roce 1656 barokní kostel, který stavěl Jan Koch z Ústí nad Labem.

Poloha: 50.5330508N, 14.1363497E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, autobusové nádraží (440 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (410 m)