LITOMĚŘICE - II. ČÁST


Dům u Černého orla v Litoměřicích patří k nejcennějším renesančním domům v republice
Dům u Černého orla v Litoměřicích patří k nejcennějším renesančním domům v republice

★★★★★ - Dům U Černého orla (Mírové náměstí 12/4), Litoměřice:

Jeden z nejvýznamnějších měšťanských renesančních domů v celé republice. Pro rodinu Housků z Adlersburku ho postavil před rokem 1564 italský stavitel Ambrož Balli na místě dvou původních gotických domů. Byl tu ubytován císař Maxmilián II. Stalo se tak 21 a 22. dubna 1575. V letech 1704-73 zde byla kasárna, později hostinec "Černý orel" a od roku 1853 městský úřad. Proto je zde též umístěna deska připomínající návštěvu José Rizala, osobnosti filipínského boje za svobodu z roku 1887. Na průčelí byly v letech 1957-1958 objeveny rozsáhlé zbytky renesančních sgrafit, na kterých jsou zobrazeny biblické výjevy s alegoriemi lidského věku.

Poloha: 50.5335075N, 14.1319714E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U Pošty (390 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,7 km)


GALERIE: DŮM U ČERNÉHO ORLA


Z Radobýlu máme Žernosecké jezero jako na dlani
Z Radobýlu máme Žernosecké jezero jako na dlani

★★★★★ - Vrch Radobýl, Žalhostice:

Z travnatého vrcholu se nabízí nádherný výhled po okolí. Spatříme panorama Českého středohoří, údolí řeky Labe i roviny České křídové tabule, z nichž vystupuje hora Říp. Hora je úzce spjata s básníkem Karlem Hynkem Máchou, který z vrcholu spatřil požár, který vypukl v Litoměřicích a vydal se na pomoc. Po dlouhém běhu, vysilující práci a uřícení si přivodil nachlazení, kterému o pár dní později podlehl. Vrch Radobýlu je čitelný i kvůli zdejšímu vztyčenému kříži. Ten je od roku 1622, kdy se tu objevil poprvé, už osmým v pořadí.

Poloha: 50.5303636N, 14.0932800E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Žalhostice (1,5 km)

Vlaková zastávka: Žalhostice (1,6 km)


Přírodní památka Radobýl
Přírodní památka Radobýl

★★★★★ - Přírodní památka Radobýl, Žalhostice:

Přírodní památka zahrnuje jižní svah vulkanického čedičového kopce. Nejzajímavější je těžbou odkrytá lomová stěna, na které můžeme pozorovat různě nakloněné sloupce čediče. Při sesuvech půdy se vytvořila deset metrů dlouhá puklinová jeskyně. Oblast je také místem výskytu skálostepní vegetace - rostou zde Divizna brunátná, Bělozářka liliovitá nebo Kozinec bezlodyžný. Místo je i velmi častým a hojným výskytem vzácných druhů motýlů.

Poloha: 50.5298250N, 14.0931492E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Žalhostice (1,5 km)

Vlaková zastávka: Žalhostice (1,6 km)


GALERIE: VRCH RADOBÝL


VIDEO: VRCH RADOBÝL


Chrám svatého Mikuláše v Litoměřicích s kamennou zvonicí, která není součástí tohoto svatostánku
Chrám svatého Mikuláše v Litoměřicích s kamennou zvonicí, která není součástí tohoto svatostánku

★★★★ - Katedrála svatého Štěpána, Litoměřice:

Vznik původního kostela se datuje k roku 1057. Není ale vyloučeno, že zde kostel stál už dřív. Kníže Spytihněv II. založil Kolegiátní kapitulu kostela svatého Štěpána a právě v tomto roce zde už byl kamenný kostel, který je v zakládacích listinách označen jako bazilika. Románská stavba byla ve 14. století goticky přestavěna. V letech 1662-64 došlo ale k rozhodnutí původní stavbu zbořit. Ihned poté zde italský stavitel Octavio Broggio vystavěl novou barokní katedrálu. Zvenčí stavba vypadá jako trojlodní bazilika, ale uvnitř je jednotný prostor se třemi průchozími kaplemi po obou stranách, které se arkádovitě otevírají do lodi. Katedrála má délku 50 metrů, výšku 20,50 metrů a šířku v lodi i s kaplemi 22 metrů. Průčelí bylo navrženo se dvěma věžemi a ty byly sneseny do výše hlavní římsy a neznatelně začleněny do prospektu průčelí. Barokní katedrála, ani předchozí gotický chrám, neměly původně věž. Samostatnou věž mimo kostel začal stavět na začátku 18. století biskup Hugo hrabě Koenigsegg. Tomu se však podařilo postavit jen jedenáctimetrové základy, na které byla usazena dřevěná barokní zvonice. Až biskup Antonín Frind vyvolal dostavbu věže, která byla vystavěna v letech 1883-89 podle návrhu vídeňského architekta Heinricha Ferstela, litoměřickým stavitelem Franzem Sanderem. Na spojovacím oblouku mezi katedrálou a věží se nachází osobní znak 14. litoměřického biskupa.

Poloha: 50.5321183N, 14.1285131E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, České armády (450 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,9 km)


GALERIE: LITOMĚRICKÁ KATEDRÁLA


Dům s vyhlídkovou věží nazvaný Dům u Kalichu je symbolem Litoměřic
Dům s vyhlídkovou věží nazvaný Dům u Kalichu je symbolem Litoměřic

★★★★ - Dům Kalich s vyhlídkovou terasou (Mírové náměstí 15), Litoměřice:

Pozdně gotický dům z 1. poloviny 16. století byl renesančně přestavěn v letech 1570-80. Učinil tak Ambrož Balli pro měšťanskou rodinu Mrázů z Milešovky. Jejich erb je vytesán na vstupním portálu a vyobrazen na dvorním průčelí, kde je i zčásti zachovalá původní renesanční malba. Později zde sídlil solní úřad. Roku 1655 spadá dům do majetku města. Pro dům je typická vyhlídková věž v podobě kalicha, která připomíná tradici vinařství ve městě.

Poloha: 50.5336203N, 14.1314119E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U Pošty (400 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,7 km)


Dům U Pěti panen je jeden z nejkrásnějších litoměřických domů
Dům U Pěti panen je jeden z nejkrásnějších litoměřických domů

★★★★ - Dům U Pěti Panen (Mírové náměstí 43/21), Litoměřice:

Původně gotická stavba byla v letech 1725-30 barokně přestavěna. Autorem přestavby byl stavitel Octavio Broggia. Údajně se jedná o vlastní dům tohoto stavitele, který zde žil a pracoval. Na průčelí je ztvárněno pět dívčích obličejů, podle nichž dostal dům svůj název. Jedná se o jeden z nejkrásnějších domů v Litoměřicích.

Poloha: 50.5344608N, 14.1301758E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U Pošty (340 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,8 km)


V 2. polovině 15. století vznikl nejstarší litoměřický dům - Gotické dvojče
V 2. polovině 15. století vznikl nejstarší litoměřický dům - Gotické dvojče

★★★★ - Gotické dvojče (Jezuitská 241/12a), Litoměřice:

Gotické dvojče je nejstarším zachovalým měšťanským domem ze 2. poloviny 15. století. Tento pozdně gotický dům má dvojitý štít a uvnitř v patře se nachází unikátní rozlehlá renesanční srubová místnost. Dnes je zde litografická dílna a prostor pro příležitostné výstavy Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích.

Poloha: 50.5327964N, 14.1324922E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U Pošty (0,5 km)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,6 km)


GALERIE: GOTICKÉ DVOJČE


Kostel Všech svatých v Litoměřicích vyniká neobvyklou jehlancovou střechou
Kostel Všech svatých v Litoměřicích vyniká neobvyklou jehlancovou střechou

★★★★ - Kostel Všech svatých, Litoměřice:

Původně románská stavba z první poloviny 12. století. Z počátku byl kostel součástí raně středověkého městského opevnění. V 15. století byla celá stavba goticky přestavěna. Roku 1501 byla zahájena přestavba kostelní věže, která probíhala po celé 16. století, později byl kostel zbarokizován. Hlavní oltář zasvěcený Všem svatým je rokokový.

Poloha: 50.5334044N, 14.1332475E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U Pošty (450 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,6 km)


Kamenná věž u kostela Všech svatých
Kamenná věž u kostela Všech svatých

★★★★ - Kamenná věž, Litoměřice:

Roku 1341 za doby Jana Lucemburského vzniká čtyřpatrová věž. Je vysoká 54,3 metrů a je veřejnosti nepřístupná. V dobách ohrožení zde měli ve své dřevěné truhle uloženy své cennosti měšťané. Ta je umístěna v expozici Galerie výtvarného umění v Michalské ulici.

Poloha: 50.5335383N, 14.1331136E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U Pošty (420 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,6 km)


GALERIE: KOSTEL VŠECH SVATÝCH


Kostel Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích je nádherou barokní památkou
Kostel Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích je nádherou barokní památkou

★★★★ - Kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice:

Významná památka barokní architektury postavená v letech 1701-1731 Octaviem Broggiem. V interiéru budovy se nachází nástropní i nástěnné fresky, které bývají připisovány malířům Josefu Kramolínovi, Adamu Lautererovi a Janu Hiebeli.

Poloha: 50.5320750N, 14.1334581E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, autobusové nádraží (0,6 km)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,5 km)


GALERIE: KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE


Budova staré radnice v Litoměřicích
Budova staré radnice v Litoměřicích

★★★★ - Stará radnice, Litoměřice:

V základu gotická budova radnice pochází z roku 1397. V roce 1537 byla vážně poškozena během velkého požáru města a poté přestavěna v renesančním slohu. Na nároží budovy je umístěna kopie renesanční plastiky Rolanda. Pod touto sochou se nachází železná maketa staré délkové míry - českého lokte, připomínající zdejší vzkvétající obchod a trh. Sídlo radnice bylo v budově umístěno do roku 1839, v současnosti zde sídlí Oblastní muzeum.

Poloha: 50.5338872N, 14.1329806E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U pošty (380 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,6 km)


Pod budovou radnice v Litoměřicích na Mírovém náměstí se skrývá další část historických sklepů; jsou věnovány expozici o dolu Richard
Pod budovou radnice v Litoměřicích na Mírovém náměstí se skrývá další část historických sklepů; jsou věnovány expozici o dolu Richard

★★★★ - Historické sklepy (Mírové náměstí 9), Litoměřice:

Najdeme je v nevyužité podzemní chodbě pdo městským úřadem. V podzemí si připomeneme historii vápencového dolu Richard. Expozice mapuje období vápencového dolu, podzemní továrny a úložiště radioaktivního odpadu.

Poloha: 50.5335594N, 14.1311025E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U Pošty (420 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,8 km)


Pod domem číslo 14 na Mírovém náměstí se nachází část litoměřických historických sklepů
Pod domem číslo 14 na Mírovém náměstí se nachází část litoměřických historických sklepů

★★★ - Historické sklepy Litoměřice (Mírové náměstí 22/14), Litoměřice:

Zpřístupněna je 366 metrů dlouhá část sklepů. Ta je lapidáriem Oblastního vlastivědného muzea v Litoměřicích.

Poloha: 50.5338428N, 14.1305117E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U Pošty (390 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,7 km)


Pohled na kostel svatého Jakuba a vchod do bývalého dominikánského kláštera v Litoměřicích
Pohled na kostel svatého Jakuba a vchod do bývalého dominikánského kláštera v Litoměřicích

★★★ - Kostel svatého Jakuba se současným dominikánským klášterem, Litoměřice:

Nejstarší klášter ve městě vznikl v roce 1233. Byl založen pražským biskupem Janem II. jako klášterní kostel mnichů františkánů – minoritů. Jenže v roce 1420 došlo k jeho zničení, když na klášter zaútočili husité a mnichy zmasakrovali. Z trosek kláštera vznikala nová stavba jen velmi pomalu. K novému vyplenění došlo v roce 1611. Tentokrát to způsobila pobouřená městská chudina. O sedm let později byl po stavovském povstání zkonfiskován a následně prodán německým luteránským měšťanům. Hned následujícího roku se ale po bitvě na Bílé hoře znovu dostává do majetku původních majitelů, tedy františkánů – minoritů. K třetímu vyplenění kláštera pak dochází během třicetileté války v roce 1631. Tehdy jsou zdejší kněží uvězněni. O třicet let později dochází k výrazné přestavbě, jenže na počátku 18. století je už areál opuštěný. Po zrušení konventu minoritů za Josefa II. je do kláštera přesunut řád dominikánů, který působil v Litoměřicích při kostele svatého Michala.

Poloha: 50.5346778N, 14.1338281E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U pošty (350 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,6 km)

GALERIE: KOSTEL SVATÉHO JAKUBA


Kopie sochy Karla Hynka Máchy od Josefa Václava Myslbeka umístěná na Mostné hoře v Litoměřicích; originál stojí na pražském Petříně
Kopie sochy Karla Hynka Máchy od Josefa Václava Myslbeka umístěná na Mostné hoře v Litoměřicích; originál stojí na pražském Petříně

★★★ - Socha Karla Hynka Máchy, Litoměřice:

Bronzová socha největšího českého básníka. V Litoměřicích měla tato socha Josefa Václava Myslbeka stát už před sto lety. Jenže dílo tak okouzlilo pražské intelektuály, že si ho Praha nechala pro sebe a umístila ho na slavný Petřín. Litoměřice měly dostat následující odlitek sochy. Jenže na to se zapomnělo. Pak do všeho vstoupila II. světová válka. Nakonec se socha do Litoměřic přeci jen dostala, ale až po mnoha desetiletích od jejího vzniku. Socha zde byla vztyčena až 21. listopadu 2010 jako součást oslav 200 let od básníkova narození.

Poloha: 50.5445294N, 14.1368781E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, Dalimilova (380 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice horní nádraží (0,8 km)


Rozhledna Mostka na Mostné hoře nad Litoměřicemi
Rozhledna Mostka na Mostné hoře nad Litoměřicemi

★★★ - Rozhledna Mostka, Litoměřice:

Rozhledna byla postavena podle návrhu architekta Viktora Krause. Po 96 schodech vystoupáme do výšky 16 metrů na vyhlídkovou plošinu. Tady užasneme nad kruhovým výhledem na České středohoří, Litoměřice, Polabí i Terezínskou kotlinu.

Poloha: 50.5466117N, 14.1372142E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Litoměřice, Dalimilova (0,6 km)

Vlaková zastávka: Litoměřice horní nádraží (1,1 km)

Z vyhlídky na Mostné hoře máme Litoměřice jako na dlani
Z vyhlídky na Mostné hoře máme Litoměřice jako na dlani

★★★ - Vyhlídka Karla Pouchy na Mostné hoře, Litoměřice:

Mostná hora je kopec nad Litoměřicemi. Své jméno získal vrch podle skutečnosti, že právě tady se v 18. století těžilo dřevo na výstavbu barokního mostu v Litoměřicích. V následujícím století byl kopec pojmenován jménem Výšina císaře Františka Josefa. Po vzniku Československa došlo k logické změně názvu na Výšinu svobody. To se však nelíbilo totalitním režimům, a tak se název obloukem vrátil znovu k Mostné hoře. V dřívějších dobách nebyl v žádném případě vrch tak zarostlý jako teď. Dokonce byla rozhledna Mostka celá vidět z centra Litoměřic. Dnes k rozhledu slouží vybudovaná vyhlídka severovýchodně od sochy básníka Máchy. Je z ní krásný pohled jak na město, tak třeba na horu Říp.

Poloha: 50.5454772N, 14.1388139E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Litoměřice, Dalimilova (0,6 km)

Vlaková zastávka: Litoměřice horní nádraží (1,1 km)


Součástí Jezuitské hvězdárny v Litoměřících byla i parkánová zeď, která byla v 80. letech nesmyslně zbourána
Součástí Jezuitské hvězdárny v Litoměřících byla i parkánová zeď, která byla v 80. letech nesmyslně zbourána

★★★ - Jezuitská hvězdárna, Litoměřice:

Jedná se o nejzachovalejší část městského opevnění s cimbuřím. V hranolové věži byl roku 1705 zřízen vyhlídkový pavilon - "Lusthaus", zvaný též "Jezuitská hvězdárna". Parkánová zeď byla zbořena při výstavbě Domu kultury.

Poloha: 50.5357347N, 14.1285508E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, Vojtěšské náměstí (270 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice horní nádraží (0,7 km)


Parkány José Rizala jsou součástí vnějších hradeb města Litoměřice
Parkány José Rizala jsou součástí vnějších hradeb města Litoměřice

★★★ - Parkány José Rizala, Litoměřice:

Parkány jsou součástí hradeb města a je z nich krásný výhled na historickou část města. Jsou od roku 1996 věnovány básníku, prozaiku, očnímu chirurgu a národnímu hrdinovi José Rizalovi. Při cestě po Evropě navštívil také Litoměřice, kde byl velmi oblíbenou osobností. Parkány zdobí kopie Rizalovy busty, jejíž originál věnovala městu filipínská vláda.

Poloha: 50.5329603N, 14.1312300E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U Pošty (490 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,8 km)


GALERIE: PARKÁNY JOSÉ RIZALA


Systém městských hradeb v Litoměřicích
Systém městských hradeb v Litoměřicích

★★★ - Městské hradby, Litoměřice:

Narušený systém městských hradeb je dnes hranicí městské památkové rezervace. Litoměřice měly velmi důmyslný systém opevnění, který ale během historie vzal za své a původní dva okruhy dnes poměrně splynuly v jeden.

Poloha: 50.5326433N, 14.1318672E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U Pošty (0,5 km)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,7 km)


Biskupská rezidence se v Litoměřicích schovává za vysokou zdí
Biskupská rezidence se v Litoměřicích schovává za vysokou zdí

★★★ - Biskupská rezidence, Litoměřice:

Rezidence byla postavena v letech 1683 – 1701. Plány na stavbu vytvořil stavitel Giulio Broggia. Součástí rezidence je kaple svatého Vavřince. V rezidenci sídlí litoměřický biskup.

Poloha: 50.5325622N, 14.1310539E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, České armády (0,5 km)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,9 km)


Busta Karla Hynka Máchy před budou litoměřického divadla
Busta Karla Hynka Máchy před budou litoměřického divadla

★★★ - Busta Karla Hynka Máchy, Litoměřice:

Busta byla před divadlem vztyčena ke stému výročí básníkovi smrti v roce 1936. Je dílem známého českého sochaře Václava Blažka. Za 2. světové války byla odvezena z Litoměřic a uschována v Bohušovicích nad Ohří, které se už nacházely v Protektorátu. Po válce byla opět vrácena na své místo.

Poloha: 50.5329061N, 14.1315239E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U Pošty (470 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,7 km)


Jezuitské schody v Litoměřicích
Jezuitské schody v Litoměřicích

★★★ - Jezuitské schody, Litoměřice:

Monumentální kamenné schodiště, vybudované v ose původního mostu přes Labe roku 1828. V nice se nacházela od roku 1863 plastika romantického básníka Josefa Emanuela Hilschlera, narozeného v kasárnách umístěných v bývalé jezuitské koleji. Odstraněna byla roku 1945 a nahrazena v roce 1952 sochou svatého Jana Nepomuckého z roku 1721, která byla původně určena pro labský most.

Poloha: 50.5320750N, 14.1334581E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U pošty (0,6 km)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,6 km)


Kostel svaté Ludmily v Litoměřicích
Kostel svaté Ludmily v Litoměřicích

★★★ - Kostel svaté Ludmily, Litoměřice:

Řád kapucínů, který se objevil v Litoměřicích v roce 1627, tu získal celkem 27 domů zpustošených během třicetileté války. Na jejich místě byl vystavěn v letech 1647-48 barokní klášter a v roce 1656 barokní kostel, který stavěl Jan Koch z Ústí nad Labem.

Poloha: 50.5330508N, 14.1363497E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, autobusové nádraží (440 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (410 m)


Fragment vrcholové hlavice secesního Tyršova mostu v Litoměřicích
Fragment vrcholové hlavice secesního Tyršova mostu v Litoměřicích

★★★ - Fragment secesní vrcholové hlavice, Litoměřice:

Jedná se o vrchní část Tyršova mostu. Tato hlavice byla vyzdvižena z bahna při opravě mostu v roce 2016. Dnes ji najdeme v těsné blízkosti secesního mostu na nábřeží.

Poloha: 50.5304969N, 14.1346956E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, autobusové nádraží (0,8 km)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,7 km)


Kostel svatého Václava v Litoměřicích
Kostel svatého Václava v Litoměřicích

★★★ - Kostel svatého Václava, Litoměřice:

Historie kostela sahá až do roku 1363. Gotická stavba však byla během třicetileté války poničena. V letech 1714-16 dalo město na tomto místě postavit nový kostel jako dík za odvrácení moru. Barokně jej vystavěl Octavio Broggio. V průčelí se nachází socha svatého Václava, českého knížete a patrona českého národa. Kostel je majetkem města a v bezplatném pronájmu ho od roku 1945 užívá pravoslavná církev.

Poloha: 50.5334128N, 14.1272306E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, České armády (360 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (1,1 km)

Hrad Litoměřice byl v posledních letech přestaven na centrum českého vinařství; podle odborníků se však přestavby moc nepovedly
Hrad Litoměřice byl v posledních letech přestaven na centrum českého vinařství; podle odborníků se však přestavby moc nepovedly

★★★ - Hrad Litoměřice, Litoměřice:

Hrad byl údajně založen Přemyslem Otakarem II. ve 2. polovině 13. století. V té době už byly Litoměřice nejvýznamnějším královským městem severních Čech. Z této doby pochází také zbytky válcové věže, které vystupují z tělesa hradu. Výraznou přestavbu provedl císař Karel IV. koncem 14. století. Vznikl Nový palác. V průběhu 15. století začalo však sídlo ztrácet svůj význam a v roce 1499 jej Vladislav Jagellonský věnoval městu. Přestavba na pivovar v roce 1767 způsobila, že mnoho historických částí celého areálu bylo nenávratně zničeno. Hrad byl v letech 2007-11 přestavěn na moderní kongresové centrum se zachovalými gotickými prvky a centrum českého vinařství. Přestavby, vestavby a úpravy se však podle mnohých odborníků nepovedly a došlo k další degradaci stavby. Historickou zajímavostí je, že na počátku husitského hnutí zde pobýval na přelomu let 1420-21 císař Zikmund s císařovnou a královnou vdovou.

Poloha: 50.5364467N, 14.1298072E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U pošty (150 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice horní nádraží (0,7 km)

Mírové náměstí v Litoměřicích má rozlohu zhruba dvou hektarů
Mírové náměstí v Litoměřicích má rozlohu zhruba dvou hektarů

★★★ - Mírové náměstí, Litoměřice:

Litoměřické náměstí tvoří jádro města od počátků 1. třetiny 13. století. Má nepravidelný obdélníkový tvar o rozměrech zhruba 80 x 190 metrů. Dokládá význam města ve středověku, kdy náměstí sloužilo jako hlavní tržiště. Původní koryto s vodou bylo v roce 1541 nahrazeno dřevěným potrubím a byla postavena horní dřevěná kašna. Kolem poloviny 19. století bylo celé náměstí vydlážděno a po roce 1856 po epidemii cholery byla vybudována na náměstí kanalizační síť. Většina domů na náměstí je v jádře gotická. Uvnitř a na fasádách lze ale vidět projevy všech stavebních slohů od gotiky až po 20. století.

Poloha: 50.5341781N, 14.1307461E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U Pošty (420 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,7 km)


Morový sloup na litoměřickém Mírovém náměstí pochází z roku 1861
Morový sloup na litoměřickém Mírovém náměstí pochází z roku 1861

★★ - Morový sloup, Litoměřice:

V roce 1680 postihl město velký mor. Na památku a z vděčnosti za překonání epidemie, která vzala život 400 osobám, bylo v letech 1681-85 podle návrhu Giulia Broggia sochařem Abrahamem Kitzingerem z Děčína a litoměřickými kameníky Andreasem Koldererem a Ambrožem Waldem postaveno barokní sousoší. Mariánský sloup byl vysvěcen již 13. dubna 1681. Na jeho vrcholu je umístěna Immaculata, což je ikonografický typ Panny Marie stojící na půlměsíci a zeměkouli s ovinutým hadem jako symbolem dědičného hříchu. Na postranních soklech jsou umístěny sochy patronů proti moru: svatých Rocha, Šebestiána, Bartoloměje a Františka Xaverského.

Poloha: 50.5341242N, 14.1314661E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U Pošty (400 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,7 km)

Na litoměřickém Mírovém náměstí najdeme dvě kamenné kašny; jedna (na snímku) je originál, druhá je pak kopii originálu
Na litoměřickém Mírovém náměstí najdeme dvě kamenné kašny; jedna (na snímku) je originál, druhá je pak kopii originálu

★★ - Kašny na Mírovém náměstí, Litoměřice:

Vznikly na místě původních kašen z roku 1541. Horní dřevěná kašna byla postavena mistrem Martinem ze Žitavy a roku 1715 pak nahrazena barokní kamennou kašnou na níž je umístěna plastika čtyř delfínů, v jejichž otevřených tlamách jsou chrliče vody. Na jejich vztyčených ocasních ploutvích je položena kruhová mušle s vodotryskem. Dolní kamenná kašna byla zničena během třicetileté války a v polovině 19. století pak nahrazena kopií kašny horní.

Poloha: 50.5341242N, 14.1314661E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U Pošty (400 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,7 km)


Kostel svatého Vojtěcha v Litoměřicích zde prokazatelně stál už ve 14. století
Kostel svatého Vojtěcha v Litoměřicích zde prokazatelně stál už ve 14. století

★★ - Kostel svatého Vojtěcha, Litoměřice:

První zmínka o něm pochází z roku 1363. Některé zdroje ale naznačují, že budova kostela se v této staré osadě Zásada mohla objevit už v roce 1057. Na počátku 18. století byla budova barokně přestavěna Octaviem Broggiem.

Poloha: 50.5363542N, 14.1273033E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, Vojtěšské náměstí (130 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice horní nádraží (0,8 km)

Budova Jezuitské koleje v Litoměřicích; na pozadí vidíme kostel Zvěstování Panny Marie
Budova Jezuitské koleje v Litoměřicích; na pozadí vidíme kostel Zvěstování Panny Marie

★★ - Jezuitská kolej, Litoměřice:

Významná barokní památka je projektem architektů a stavitelů italského původu. Giulio Broggio a jeho syn Octavio Broggio svůj projekt uskutečnili v letech 1654 - 1731.

Poloha: 50.5321192N, 14.1331808E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U pošty (0,6 km)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,6 km)


Barokní vodní mlýn je pod hlavními Máchovými schody
Barokní vodní mlýn je pod hlavními Máchovými schody

★★ - Barokní vodní mlýn (Máchovy schody 9/2a), Litoměřice:

Patrový barokní vodní mlýn byl postaven na konci 18. století. Vznikl na potoce Pokratci, který je ale dnes zatrubněn.

Poloha: 50.5325622N, 14.1310539E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U Pošty (0,6 km)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,8 km)

Původní hrob Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
Původní hrob Karla Hynka Máchy v Litoměřicích

★★ - Hrob Karla Hynka Máchy, Litoměřice:

Na litoměřickém hřbitově najdeme dva náhrobky se jménem básníka. První je hrob, kde jeho tělo spočinulo původně, než bylo v předvečer II. světové války převezeno do Prahy. O pár metrů dál stojí kombinace symbolického hrobu a památníku. Tento pomník byl vybudován po II. světové válce.

Poloha: 50.5330900N, 14.1165700E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, Chladírny (200 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice Cihelna (490 m)

Symbolický hrob Karla Hynka Máchy, který vznikl po II. světové válce
Symbolický hrob Karla Hynka Máchy, který vznikl po II. světové válce

Krematorium Richard
Krematorium Richard

★★ - Krematorium Richard a koncentrační tábor Richard, Litoměřice:

V bývalém areálu litoměřického koncentračního tábora bylo v letech 1944-45 vybudováno krematorium. Vzniklo z objektu bývalé cihelny. Za dobu své existence zde bylo spáleno zhruba 450 těl. Poslední zpopelnění se uskutečnilo 3. května po velké popravě v terezínské Malé pevnosti. V koncentračním táboře bylo uvězněno přes 18 tisíc lidí. Šlo hlavně o Židy pocházející z Jugoslávie, Československa, Francie, Belgie, Itálie, Německa, Maďarska, Nizozemí, Řecka, ale i Polska a Sovětského svazu.

Poloha: 50.5347700N, 14.1158019E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, Chladírny (0,5 km)

Vlaková zastávka: Litoměřice Cihelna (430 m)


Budova Katovny je dnes poměrně necitlivě obestavěna panelovými domy
Budova Katovny je dnes poměrně necitlivě obestavěna panelovými domy

★★ - Katovna v Litoměřicích, Litoměřice:

Dům býval do druhé poloviny 19. století obydlím pro místního kata. Stavba, jejíž součástí bylo městské vězení a mučírna, byla postavena na začátku 18. století. Tehdy stála budova ještě za hradbami města.

Poloha: 50.5381111N, 14.1257764E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, Vojtěšské náměstí (120 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice horní nádraží (0,7 km)


Východní portál bývalého železničního tunelu v Litoměřicích
Východní portál bývalého železničního tunelu v Litoměřicích

★★ - Bývalý železniční tunel, Litoměřice:

Pod historickým městem vedla tunelem trať Rakouské severozápadní dráhy. Tunel, který byl otevřen v roce 1874, byl dlouhý 300 metrů a sloužil až do roku 1958. Dnes slouží jako sklad a garáže vodohospodářské společnosti; není veřejnosti přístupný.

Poloha: 50.5325825N, 14.1363081E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, autobusové nádraží (330 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (300 m)

Busta Ferdinanda Blumentritta na zbytku litoměřických hradeb
Busta Ferdinanda Blumentritta na zbytku litoměřických hradeb

★★ - Busta Ferdinanda Blumentritta, Litoměřice:

Blumentritt se narodil v Praze roku 1853. Později přesídlil do Litoměřic, kde se stal profesorem zdejšího reálného gymnásia. Je známý svým blízkým přátelstvím s národním hrdinou Filipín José Rizalem. Blumentritta a Rizala spojovala bohatá korespondence, ze které vzešla řada důležitých historických fakt o Filipínách a jejich dějinách. Blumentrittovo dílo o Filipínách je rozsáhlé, přestože sám nikdy filipínské ostrovy nenavštívil. Byl nejbližším Rizalovým důvěrníkem, i když se osobně setkali pouze jednou.

Poloha: 50.5360472N, 14.1318542E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U pošty (90 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice horní nádraží (0,8 km)


Park Václava Havla v Litoměřicích
Park Václava Havla v Litoměřicích

 - Park Václava Havla a Busta Václava Havla, Litoměřice:

Busta byla odhalena v říjnu roku 2012. Nachází se v parku, který nese jméno po bývalém prezidentovi Václavu Havlovi. Ten byl pro veřejnost otevřen v červenci roku 2008, tehdy ještě pod názvem park „U Hvězdárny“.

Poloha: 50.5359681N, 14.1278833E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, Vojtěšské náměstí (230 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice horní nádraží (0,8 km)


Pamětní deska připomínající návštěvu císaře Františka Josefa I. v pivovaru v Litoměřicích
Pamětní deska připomínající návštěvu císaře Františka Josefa I. v pivovaru v Litoměřicích

 - Pamětní deska císaře Františka Josefa I., Litoměřice:

Deska připomíná návštěvu císaře v roce 1901. Tehdy 17. června navštívil císař František Josef I. pivovar v Litoměřicích.

Poloha: 50.5357300N, 14.1302667E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U Pošty (220 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice horní nádraží (0,7 km)


Busta Felixe Hollzmanna na domě v Litoměřicích, kde prožil své mládí
Busta Felixe Hollzmanna na domě v Litoměřicích, kde prožil své mládí

 - Busta Felixe Hollzmanna, Litoměřice:

Bronzová busta českého komika. Je umístěna na domě, ve kterém Felix Holzmann strávil své mládí. Bustu zhotovil litoměřický sochař Libor Pisklák.

Poloha: 50.5346153N, 14.1307275E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U Pošty (310 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice horní nádraží (0,8 km)


Malé Litoměřice jsou rájem pro dětské oči
Malé Litoměřice jsou rájem pro dětské oči

 - Malé Litoměřice, Litoměřice:

Jedná se o zmenšeninu historické části města. Radost z ní budou mít určitě děti. Tento zmenšený model města je průjezdný speciálním druhem vláčků. Hned vedle ní se nachází kaple svatého Jana Křtitele.

Poloha: 50.5318292N, 14.1314264E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, České armády (0,6 km)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,7 km)


V útrobách vrchu Bídnice se nachází bývalá nacistická továrna Richard
V útrobách vrchu Bídnice se nachází bývalá nacistická továrna Richard

 - Bývalý důl a podzemní továrna Richard, Litoměřice:

Jedná se o soustavu tří bývalých hlubinných vápencových dolů. Ty byly pojmenovány Richard I., II. a III. Nacisté je během druhé světové války přestavěli na utajenou podzemní továrnu. V ní se vyráběly součásti těžkých německých tanků Panther a Tiger a ke konci války údajně i součásti takzvaných zázračných zbraní, které měly zvrátit průběh světové války. Dnes jsou ale podzemní prostory zadělány těžkými železnými dveřmi. Sílí snahy o jejich zpřístupnění.

Poloha: 50.5402389N, 14.1004839E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, Kamýcká (1,7 km)

Vlaková zastávka: Litoměřice Cihelna (1,5 km)


 - Vila Pfaffenhof, Litoměřice: (bez fotografie)

Novogotická vila pochází z poloviny 19. století. Pro rodinu Pfaff ji postavil stavitel Ignác Anton Gaube. Byla vybudována na místě zrušené vinařské kaple svatého Mikuláše ze 14. století. Původní majitelé vilu vlastnili až do druhé světové války. Za války zde sídlil SS Führungstab Komando B5. Po roce 1945 byla vila znárodněna a postupně chátrala. Údajně byla ale obývaná až do 90. let. Dnes je majetkem společnosti se sídlem ve Švýcarsku. I nadále ale trvá její devastace, vila před časem vyhořela a dnes jsou z ní opravdu jen ruiny.

Poloha: 50.5347700N, 14.1158019E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, Chladírny (1,6 km)

Vlaková zastávka: Litoměřice Cihelna (1,5 km)


GALERIE: LITOMĚŘICKÁ HISTORIE

GALERIE: LITOMĚŘICKÉ NÁLADY

Výlet 2: Po stopách Karla Hynka Máchy starobylými Litoměřicemi s bonusovým výšlapem na Radobýl (pěší)


Start: Litoměřice, Turistický rozcestník Litoměřice – horní nádraží

Cíl: Litoměřice, Turistický rozcestník Litoměřice – horní nádraží

Délka trasy: 18,2 km

Časová náročnost: 5:40 hodin, bez prohlídky lokalit

Popis: Když se řekne Litoměřice, každý si vybaví postavu básníka Karla Hynka Máchy, který je s tímto historickým místem spjat opravdu velmi pevně. Bohužel právě Litoměřice stály i za jeho předčasným skonem. Na básníkovu osobu zde narazíme na téměř každém kroku, o čemž nás bude přesvědčovat tento výlet snad každou minutou. Pozor ale na hrob spisovatele, který navštívíme. Musíme si uvědomit, že se jedná jen o symbolické místo posledního odpočinku, protože Máchovy ostatky byly v předvečer II. světové války převezeny do Prahy. Ale ne všechno se bude točit kolem autora Máje, protože Litoměřice mají skutečně co nabídnout i v jiném slova smyslu. Nádherná architektura, starobylé významné budovy, ale i architektonické zajímavosti. Všechno pak korunuje výstup na vrch Radobýl, ze kterého právě uviděl Mácha údajně velký požár Litoměřic, který se mu stal posléze osudným. Právě na Radobýlu se vyšplháme do nejvyšší polohy celého výletu, a to do výšky 398 metrů. Nejníže pak budeme u fragmentu secesní hlavice litoměřického mostu, kterou najdeme na břehu řeky Labe ve výšce 144 metrů.

Vhodnost: Výlet má celkové převýšení 406 metrů. Je to typicky městský poměrně náročný výlet. Právě při městských výletech totiž rozptyluje obrovské množství podnětů, které nám město nabízí. Je nutné ale sledovat i zvýšený dopravní ruch, a tak dochází k rychlejší únavě. Myslete proto na to a nepřeceňte své síly. Výlet je na čtvrtém náročnostním stupni.


Zastávky:

Litoměřice, Pomník Karla Hynka Máchy (0,7 km) – Litoměřice, Rozhledna Mostka (1 km) – Litoměřice, Vyhlídka Karla Pouchy (1,3 km) – Litoměřice, Busta Ferdinanda Blumentritta (2,6 km) – Litoměřice, Kostel svatého Jakuba s klášterem (2,9 km) – Litoměřice, Kostel svaté Ludmily s klášterem (3,2 km) – Litoměřice, Východní portál bývalého železničního tunelu (3,5 km) – Litoměřice, Jezuitské schody (3,7 km) – Litoměřice, Jezuitská kolej (3,8 km) – Litoměřice, Kostel Zvěstování Panny Marie (3,9 km) – Litoměřice, Gotické dvojče (4 km) – Litoměřice, Městské hradby (4,1 km) – Litoměřice, Busta Karla Hynka Máchy (4,2 km) – Litoměřice, Parkány José Rizala (4,3 km) – Litoměřice, Dům U Černého orla (4,4 km) – Litoměřice, Kamenná věž (4,5 km) – Litoměřice, Kostel Všech svatých (4,6 km) – Litoměřice, Stará radnice (4,7 km) – Litoměřice, Dolní kašna (4,8 km) – Litoměřice, Morový sloup (4,9 km) – Litoměřice, Horní kašna (5 km) – Litoměřice, Dům Kalich (5,1 km) – Litoměřice, Historické sklepy (5,2 km) – Litoměřice, Historické sklepy (5,3 km) – Litoměřice, Busta Felixe Holzmanna (5,4 km) – Litoměřice, Dům U pěti panen (5,5 km) – Litoměřice, Kostel svatého Václava (5,8 km) – Litoměřice, Katedrála svatého Štěpána (6 km) – Litoměřice, Biskupská rezidence (6,1 km) – Litoměřice, Malé Litoměřice (6,2 km) – Litoměřice, Bývalý mlýn (6,3 km) – Litoměřice, Západní portál bývalého železničního tunelu (6,4 km) – Litoměřice, Fragment secesní vrcholové mostní hlavice (6,7 km) – Litoměřice, Hrob Karla Hynka Máchy (8,4 km) – Litoměřice, Krematorium Richard (8,7 km) – Žalhostice, Přírodní památka Radobýl (12,8 km) – Žalhostice, Vrch Radobýl (12,9 km) – Litoměřice, Vila Pfaffenhof (14,2 km) – Litoměřice, Důl a nacistická podzemní továrna Richard (15 km) – Litoměřice, Bývalá katovna (17 km) – Litoměřice, Kostel svatého Vojtěcha (17,2 km) – Litoměřice, Park Václava Havla (17,3 km) – Litoměřice, Jezuitská hvězdárna (17,4 km) – Litoměřice, Pamětní deska Františka Josefa I. (17,6 km) – Litoměřice, Hrad Litoměřice (17,7 km)58 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

VELVARY

UNHOŠŤ