LITOMĚŘICE - II. ČÁST


Dům u Černého orla v Litoměřicích patří k nejcennějším renesančním domům v republice
Dům u Černého orla v Litoměřicích patří k nejcennějším renesančním domům v republice

★★★★★ - Dům U Černého orla (Mírové náměstí 12/4), Litoměřice:

Jeden z nejvýznamnějších měšťanských renesančních domů v celé republice. Pro rodinu Housků z Adlersburku ho postavil před rokem 1564 italský stavitel Ambrož Balli na místě dvou původních gotických domů. Byl tu ubytován císař Maxmilián II. Stalo se tak 21 a 22. dubna 1575. V letech 1704-73 zde byla kasárna, později hostinec "Černý orel" a od roku 1853 městský úřad. Proto je zde též umístěna deska připomínající návštěvu José Rizala, osobnosti filipínského boje za svobodu z roku 1887. Na průčelí byly v letech 1957-1958 objeveny rozsáhlé zbytky renesančních sgrafit, na kterých jsou zobrazeny biblické výjevy s alegoriemi lidského věku.

Poloha: 50.5335075N, 14.1319714E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U Pošty (390 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,7 km)


GALERIE: DŮM U ČERNÉHO ORLA


Z Radobýlu máme Žernosecké jezero jako na dlani
Z Radobýlu máme Žernosecké jezero jako na dlani

★★★★★ - Vrch Radobýl, Žalhostice:

Z travnatého vrcholu se nabízí nádherný výhled po okolí. Spatříme panorama Českého středohoří, údolí řeky Labe i roviny České křídové tabule, z nichž vystupuje hora Říp. Hora je úzce spjata s básníkem Karlem Hynkem Máchou, který z vrcholu spatřil požár, který vypukl v Litoměřicích a vydal se na pomoc. Po dlouhém běhu, vysilující práci a uřícení si přivodil nachlazení, kterému o pár dní později podlehl. Vrch Radobýlu je čitelný i kvůli zdejšímu vztyčenému kříži. Ten je od roku 1622, kdy se tu objevil poprvé, už osmým v pořadí.

Poloha: 50.5303636N, 14.0932800E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Žalhostice (1,5 km)

Vlaková zastávka: Žalhostice (1,6 km)


Přírodní památka Radobýl
Přírodní památka Radobýl

★★★★★ - Přírodní památka Radobýl, Žalhostice:

Přírodní památka zahrnuje jižní svah vulkanického čedičového kopce. Nejzajímavější je těžbou odkrytá lomová stěna, na které můžeme pozorovat různě nakloněné sloupce čediče. Při sesuvech půdy se vytvořila deset metrů dlouhá puklinová jeskyně. Oblast je také místem výskytu skálostepní vegetace - rostou zde Divizna brunátná, Bělozářka liliovitá nebo Kozinec bezlodyžný. Místo je i velmi častým a hojným výskytem vzácných druhů motýlů.

Poloha: 50.5298250N, 14.0931492E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Žalhostice (1,5 km)

Vlaková zastávka: Žalhostice (1,6 km)


GALERIE: VRCH RADOBÝL


VIDEO: VRCH RADOBÝL


Chrám svatého Mikuláše v Litoměřicích s kamennou zvonicí, která není součástí tohoto svatostánku
Chrám svatého Mikuláše v Litoměřicích s kamennou zvonicí, která není součástí tohoto svatostánku

★★★★ - Katedrála svatého Štěpána, Litoměřice:

Vznik původního kostela se datuje k roku 1057. Není ale vyloučeno, že zde kostel stál už dřív. Kníže Spytihněv II. založil Kolegiátní kapitulu kostela svatého Štěpána a právě v tomto roce zde už byl kamenný kostel, který je v zakládacích listinách označen jako bazilika. Románská stavba byla ve 14. století goticky přestavěna. V letech 1662-64 došlo ale k rozhodnutí původní stavbu zbořit. Ihned poté zde italský stavitel Octavio Broggio vystavěl novou barokní katedrálu. Zvenčí stavba vypadá jako trojlodní bazilika, ale uvnitř je jednotný prostor se třemi průchozími kaplemi po obou stranách, které se arkádovitě otevírají do lodi. Katedrála má délku 50 metrů, výšku 20,50 metrů a šířku v lodi i s kaplemi 22 metrů. Průčelí bylo navrženo se dvěma věžemi a ty byly sneseny do výše hlavní římsy a neznatelně začleněny do prospektu průčelí. Barokní katedrála, ani předchozí gotický chrám, neměly původně věž. Samostatnou věž mimo kostel začal stavět na začátku 18. století biskup Hugo hrabě Koenigsegg. Tomu se však podařilo postavit jen jedenáctimetrové základy, na které byla usazena dřevěná barokní zvonice. Až biskup Antonín Frind vyvolal dostavbu věže, která byla vystavěna v letech 1883-89 podle návrhu vídeňského architekta Heinricha Ferstela, litoměřickým stavitelem Franzem Sanderem. Na spojovacím oblouku mezi katedrálou a věží se nachází osobní znak 14. litoměřického biskupa.

Poloha: 50.5321183N, 14.1285131E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, České armády (450 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,9 km)


GALERIE: LITOMĚRICKÁ KATEDRÁLA


Dům s vyhlídkovou věží nazvaný Dům u Kalichu je symbolem Litoměřic
Dům s vyhlídkovou věží nazvaný Dům u Kalichu je symbolem Litoměřic

★★★★ - Dům Kalich s vyhlídkovou terasou (Mírové náměstí 15), Litoměřice:

Pozdně gotický dům z 1. poloviny 16. století byl renesančně přestavěn v letech 1570-80. Učinil tak Ambrož Balli pro měšťanskou rodinu Mrázů z Milešovky. Jejich erb je vytesán na vstupním portálu a vyobrazen na dvorním průčelí, kde je i zčásti zachovalá původní renesanční malba. Později zde sídlil solní úřad. Roku 1655 spadá dům do majetku města. Pro dům je typická vyhlídková věž v podobě kalicha, která připomíná tradici vinařství ve městě.

Poloha: 50.5336203N, 14.1314119E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U Pošty (400 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,7 km)


Dům U Pěti panen je jeden z nejkrásnějších litoměřických domů
Dům U Pěti panen je jeden z nejkrásnějších litoměřických domů

★★★★ - Dům U Pěti Panen (Mírové náměstí 43/21), Litoměřice:

Původně gotická stavba byla v letech 1725-30 barokně přestavěna. Autorem přestavby byl stavitel Octavio Broggia. Údajně se jedná o vlastní dům tohoto stavitele, který zde žil a pracoval. Na průčelí je ztvárněno pět dívčích obličejů, podle nichž dostal dům svůj název. Jedná se o jeden z nejkrásnějších domů v Litoměřicích.

Poloha: 50.5344608N, 14.1301758E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U Pošty (340 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,8 km)


V 2. polovině 15. století vznikl nejstarší litoměřický dům - Gotické dvojče
V 2. polovině 15. století vznikl nejstarší litoměřický dům - Gotické dvojče

★★★★ - Gotické dvojče (Jezuitská 241/12a), Litoměřice:

Gotické dvojče je nejstarším zachovalým měšťanským domem ze 2. poloviny 15. století. Tento pozdně gotický dům má dvojitý štít a uvnitř v patře se nachází unikátní rozlehlá renesanční srubová místnost. Dnes je zde litografická dílna a prostor pro příležitostné výstavy Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích.

Poloha: 50.5327964N, 14.1324922E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U Pošty (0,5 km)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,6 km)


GALERIE: GOTICKÉ DVOJČE


Kostel Všech svatých v Litoměřicích vyniká neobvyklou jehlancovou střechou
Kostel Všech svatých v Litoměřicích vyniká neobvyklou jehlancovou střechou

★★★★ - Kostel Všech svatých, Litoměřice:

Původně románská stavba z první poloviny 12. století. Z počátku byl kostel součástí raně středověkého městského opevnění. V 15. století byla celá stavba goticky přestavěna. Roku 1501 byla zahájena přestavba kostelní věže, která probíhala po celé 16. století, později byl kostel zbarokizován. Hlavní oltář zasvěcený Všem svatým je rokokový.

Poloha: 50.5334044N, 14.1332475E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U Pošty (450 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,6 km)


Kamenná věž u kostela Všech svatých
Kamenná věž u kostela Všech svatých

★★★★ - Kamenná věž, Litoměřice:

Roku 1341 za doby Jana Lucemburského vzniká čtyřpatrová věž. Je vysoká 54,3 metrů a je veřejnosti nepřístupná. V dobách ohrožení zde měli ve své dřevěné truhle uloženy své cennosti měšťané. Ta je umístěna v expozici Galerie výtvarného umění v Michalské ulici.

Poloha: 50.5335383N, 14.1331136E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, U Pošty (420 m)

Vlaková zastávka: Litoměřice město (0,6 km)


GALERIE: KOSTEL VŠECH SVATÝCH


Kostel Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích je nádherou barokní památkou
Kostel Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích je nádherou barokní památkou

★★★★ - Kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice:

Významná památka barokní architektury postavená v letech 1701-1731 Octaviem Broggiem. V interiéru budovy se nachází nástropní i nástěnné fresky, které bývají připisovány malířům Josefu Kramolínovi, Adamu Lautererovi a Janu Hiebeli.

Poloha: 50.5320750N, 14.1334581E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litoměřice, autobusov