LITVÍNOV


Litvínov leží v srdci hnědouhelného revíru, přesto si slávu vydobyl kvalitními punčochami, které v 18. století odebíraly dokonce dvory ve Vídni a v Petrohradu; stejně úspěšná byla výroba sukna, to se z Litvínova vyváželo do celé Evropy


Litvínov žije hokejem; 26 odchovanců hrálo v kanadskoamerické NHL; v přepočtu na počet obyvatel to z Litvínova dělá nejúspěšnější město na světě v otázce hokejových talentů


Historie Litvínova (německy Leutendsdorf) se začíná psát v roce 1352, kdy najdeme nejstarší zmínky o městě. Jisté však je, že tento letopočet je spíše první písemnou zmínkou, obec byla založena už dřív.

Jedinečný komplex obytných domů Osada vznikl v průběhu II. světové války
Jedinečný komplex obytných domů Osada vznikl v průběhu II. světové války

Tehdy tu existovala dvě samotná sídla s vlastními tvrzemi a jmenovala se Horní a Dolní Litvínov. Majitelé panství se často měnili, dokonce nebylo neobvyklé, že každý z Litvínovů patřil pod jiné panství.

Na začátku je Litvínov městem německým, protože ho ovládají markrabata míšeňská; pod českou korunu se dostává až zásluhou krále Jiřího z Poděbrad.

Důležitým údajem je rok 1589, kdy je Litvínov prodán Václavu z Lobkovic a v roce 1642 se sňatkem Polyxeny Marie z Lobkowicz s Maxmiliánem z Valdštejna dostává téměř na 300 let do majetku valdštejnského impéria.

Žánrový snímek z vrcholu Studničního vrchu nad Litvínovem
Žánrový snímek z vrcholu Studničního vrchu nad Litvínovem

Období třicetileté války nese Litvínov těžce, je stižen morem a obyvatelé jsou kvůli náboženským názorům vystěhováváni. Litvínov je tím téměř vysídlen, na konci 17. století zde žilo 6 sedláků a 14 chalupníků se svými rodinami.

Na budoucí rozvoj mělo rozhodující vliv založení dvou manufaktur. První z nich vzniká díky opatu oseckého kláštera v roce 1697. Jedná se o výrobu vlněných punčoch. V roce 1715 pak povyšuje Litvínov na královské město císař Karel VI. Sortiment se brzy rozšiřuje i na čepice, rukavice, vesty nebo spodky a v roce 1757 je založen v Litvínově punčochářský cech.

Z kronik lze vyčíst, že v roce 1763 zde bylo 220 pletacích stavů a v Litvínově se vyrábělo 11 tisíc tuctů velmi kvalitních punčoch. A ty se staly pojmem, protože výrobky odebíral nejen císařský dvůr ve Vídni, ale i ruský dvůr v Petrohradě a další ruská města.

Zajímavá výzdoba nádvoří Litvínovského zámku
Zajímavá výzdoba nádvoří Litvínovského zámku

Krize přišla v období napoleonských válek a pak už to šlo s punčoškami od desíti k pěti, takže v roce 1859 byl cech zrušen.

Když se vrátíme v čase o malinko zpět, a to do roku 1715, tak zjistíme, že v tuto dobu zde vzniká i druhá z manufaktur; hraběcí manufaktura na výrobu sukna. Zakládá ji sám hrabě Jan Josef Valdštejn.

Její slávu připomíná ve městě obelisk, který byl vztyčen k oslavám stého výročí založení továrny. Nejprve stáli u výroby sukna dva muži – jeden z České Lípy a jeden z Jihlavy. Brzy však bylo potřeba odborníků víc a ty školili skuteční mistři až z Anglie či Holandska. Vzniká jeden z nejmodernějších závodů světa, pracuje v něm velký počet dělníků, kteří dostávají mzdu a pracují na dílčích úkonech. Těch je při výrobě sukna více než čtyřicet pět. Sukno se vyváží do Lince, Štýrského Hradce, Norimberka, Lublaně, Levanty, Terstu, Prahy nebo Vídně.

Za myšlenkou litvínovského Koldomu stojí čeští levicoví architekti  Hilský a Linhart
Za myšlenkou litvínovského Koldomu stojí čeští levicoví architekti Hilský a Linhart

Konkurencí pro litvínovskou manufakturu je pak cisterciácká výroba sukna v klášteře v Oseku.

A to co se děje potom lze nazvat jen dokonalým historickým paradoxem. Valdštejnská výroba se stále modernizuje, zlepšuje a zkvalitňuje, vstupuje na rodící se kapitalistický trh, ale ošklivě s ní zamává hospodářská krize v roce 1848, takže v roce 1867 zcela končí v prachu hospodářského neúspěchu.

Zatímco klášterníci v Oseku, kteří pracují stále se stejnými zaostalými postupy výroby, nejsou závislí na ekonomickém trhu, protože jejich odbytištěm jsou stále stejné klášterní komunity, jsou schopni odolávat krizi a sukno se v Oseku vyrábí až do I. světové války.

Vila majitele Heinricha Rieckena byla umístěna na přímo uprostřed továrny RICO
Vila majitele Heinricha Rieckena byla umístěna na přímo uprostřed továrny RICO

Litvínov pak vyniká ještě ve výrobě dřevěných hraček. Na jejím začátku stojí v roce 1818 saský občan V. G. Krausse. Jejich věhlas byl značný a vyvážely se do celého Rakouska-Uherska, Anglie nebo do Ameriky.

V roce 1904 byly zaslány na světovou výstavu do amerického města Saint Louis, kde získaly Velkou cenu. Výroba ve městě končí téměř po sto letech, v době prvního celosvětového konfliktu.

Litvínov, který byl na město povýšen 5. srpna 1852, byl z velké části německým městem, ale soužití většinových Němců s Čechy tu nikdy nebylo problematické.

Zajímavě řešená odpočinková zóna náměstí Míru v Litvínově
Zajímavě řešená odpočinková zóna náměstí Míru v Litvínově

Problémy se začaly vyskytovat po nástupu fašismu, kdy začala v Záluží výstavba chemického závodu, který zásoboval velkou část hitlerovského Německa potřebným benzínem a naftou. Při výstavbě a v provozu zemřely tisíce bezejmenných lidí.

Po skončení II. světové války se rychle začalo s obnovou a celá oblast se přizpůsobila budování lepších zítřků. Karta se obrátila – vznikl jeden z nejhorších internačních a českých koncentračních táborů – Záluží lágr 28.

Tady byli Němci, kteří byli nuceni pracovat v Záluží v chemických závodech, podrobeni týrání a ponižování. Mnoho z nich útrapy lágru v Záluží nepřežilo. Jejich utrpení skončilo až s rozpuštěním tábora v roce 1947.

Czedikův gloriet v Litvínově vznikl jako projev vděku za výstavbu nádraží v Louce u Litvínova
Czedikův gloriet v Litvínově vznikl jako projev vděku za výstavbu nádraží v Louce u Litvínova

V Litvínově je vybudován v mnoha ohledech nenapodobitelný Koldům, který dokonale odráží levicové názory na bydlení konce 40. let.

Dnes se o stavbu, která nemá ve světě obdoby, zajímá i organizace UNESCO.

V Litvínově, který je druhým největším městem okresu Most, žije více než 24 tisíc lidí.

Mnohé oběti, které nepřežily zvěrstva výstavby chemické rafinérie, nešlo vůbec identifikovat - poctu a omluvu jim skládá pomník v Záluží u Mostu
Mnohé oběti, které nepřežily zvěrstva výstavby chemické rafinérie, nešlo vůbec identifikovat - poctu a omluvu jim skládá pomník v Záluží u Mostu

A i když by to člověk neřekl, dají se v katastru Litvínova a okolí najít i kriticky ohrožení živočichové a rostliny.

Velkou radost udělaly ornitologům jezírka na Hornojiřetínské výsypce, kde v katastru Dolního Litvínova byl zahlédnut kriticky ohrožený Bukač velký, což je volavka velikosti bažanta. V České republice je jen 30 párů těchto ptáků. Jeho menší příbuzný, neméně vzácný Bukáček malý, byl v uplynulých letech spatřen na stejném místě.

Mezi částí Litvínova Písečná a vodní nádrží Janov byla objevena rostlina Pryskyřník velký, která je sice se svými až 120 centimetry výšky nepřehlédnutelná, ale stejně tak vzácná a ohrožená.

Pohled na Litvínov od Czedikova glorietu
Pohled na Litvínov od Czedikova glorietu

Město je spojeno se sportovně hudebním fenoménem. Místní hokejový klub je jedním z nejlepších českých týmů. V nejlepší klubové soutěži světa – kanadskoamerické NHL působilo (do roku 2020) 26 litvínovských odchovanců, což je v přepočtu na počet obyvatel města nejvíc z celého světa.

Věhlas místního hokeje pozvedávali Ivan Hlinka, Vladimír Růžička, Robert Reichel či Martin Ručínský.

K lidem, kteří mají v rodném listě napsáno Litvínov, patří například moderátor Pavel Svoboda, zpěvák skupiny Lunetic Aleš Lehký, hokejista Robert Reichel nebo zpěvačka Iva Frühlingová.

Nacisty stavěné domy v Litvínově jsou dodnes základem místního bytového fondu
Nacisty stavěné domy v Litvínově jsou dodnes základem místního bytového fondu

Nejvýznamnější osobností, která proslavila město v téměř celosvětovém měřítku je bezesporu Eva Herzigová, jedna z mála českých topmodelek, která dobyla módní mola celého světa. Marilyn Monroe Východu, jak ji svět módy nazýval, se narodila 10. března 1973. Tato 181 centimetrů vysoká blondýna se objevila na titulních stranách všech nejprestižnějších módních časopisů.

Znakem Litvínova je červený štít. V něm je stříbrná kvádrovaná hradební zeď zakončená cimbuřím o šesti stínkách. Uprostřed zdi je otevřená brána se zlatými černě kovanými vraty a vytaženou zlatou mříží. V bráně stojí doleva obrácený stříbrný dvouocasý lev. Nad cimbuřím vyrůstá po kolena viditelný archanděl Michael, okřídlený, s přilbou a svatozáří, ve stříbrné haleně a modré suknici, v pravici pozdvihující stříbrný meč se zlatou rukojetí, v levici zlaté váhy.

Podkrušnohorské technické muzeum předvede i vozový park, který se uplatňuje při práci v dolech
Podkrušnohorské technické muzeum předvede i vozový park, který se uplatňuje při práci v dolech

Dopravní obslužnost:

Auto: Městem Litvínov prochází hlavní silnice číslo 27; na ní navazuje silnice číslo 271. Vzdálenosti Litvínova z českých měst: Praha (109 km), Ústí nad Labem (43 km), Karlovy Vary (80 km), Liberec (138 km), Plzeň (116 km).

Autobus: Autobusové spojení do Litvínova je z Janova, Lomu, Horního Jiřetína, Duchcova, Bíliny, Mariánských Radčic, Prahy, Českého Jiřetína, Staňkovic a německého Olbernhau.

Vlak: Vlakové spojení je v Litvínově na dvě nádraží. Na nádraží Litvínov se dostanete z Louky u Litvínova, Teplic a Oldřichova u Duchcova. Na nádraží Litvínov – město vás dovezou vlaky z Oseku, Ústí nad Labem, Domoušic, Rakovníka, Loun, Mostu a Moldavy.

Budova vážně usilující o zápis do seznamu kulturního dědictví UNESCO - Koldům v Litvínově
Budova vážně usilující o zápis do seznamu kulturního dědictví UNESCO - Koldům v Litvínově

★★★★ - Koldům, Litvínov:

Kolektivní dům se zrodil v myšlenkách levicových architektů Hilského a Linharta. Vznikl v letech 1948-50. V tomto domě mělo být kromě bydlení soustředěno veškeré občanské vybavení jako obchody, školky či volnočasová zařízení. Původně mělo být těchto koldomů postaveno sedm, realitou byl ale kvůli nedostatku financí pouze jeden. Litvínovský koldům nebyl prvním v republice, tím byl Kolektivní dům ve Zlíně. V posledních letech se hovoří o jeho zařazení na seznam kulturních památek UNESCO. Zápis komplikují stavební úpravy v pozdějších letech.

Poloha: 50.6071083N, 13.6102917E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Litvínov, Koldům (140 m)