top of page

LOVOSICE - II. ČÁST


Líný proud řeky Labe pod vyhlídkou Tři kříže
Líný proud řeky Labe pod vyhlídkou Tři kříže

★★★★★ - Vyhlídka Tři kříže, Libochovany:

Vyhlídka se nachází vysoko nad Labem a je z ní překrásný výhled na České středohoří a Polabí až na horu Říp. Tři kříže tu jsou historicky doloženy už v roce 1587. Důvod proč jsou tady vysvětluje několik legend. Ta nejznámější je o tom, že tři panny milovaly jednoho stejného rytíře.

Poloha: 50.5466017N, 14.0498247E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Kamýk, rozcestí (2,3 km)

Vlaková zastávka: Libochovany (2,4 km)


GALERIE: VYHLÍDKA TŘI KŘÍŽE

VIDEO: VYHLÍDKA TŘI KŘÍŽE


Od Žernoseckého jezera je krásný výhled na horu Lovoš
Od Žernoseckého jezera je krásný výhled na horu Lovoš

★★★★ - Žernosecké jezero, Píšťany:

Žernosecké někdy zvané Píšťanské jezero je antropogenní jezero na pravém břehu Labe. Jezero vzniklo v 50. a 60. letech zatopením bývalé pískovny, má rozlohu asi 90 ha a nachází se na něm tři ostrovy a jeden poloostrov. Slouží především k rekreaci a poskytuje dobré podmínky pro windsurfing, ale i ostatní vodní sporty.

Poloha: 50.5211767N, 14.0729767E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Píšťany (300 m)

Vlaková zastávka: Velké Žernoseky (1,8 km)


GALERIE: ŽERNOSECKÉ JEZERO


Zámek ve Velkých Žernosekách
Zámek ve Velkých Žernosekách

★★★★ - Zámek Velké Žernoseky a zdejší vinařská krajina, Velké Žernoseky:

Patrový objekt s dvoupatrovým rizalitem stojí uprostřed obce. Centrální část byla postavena v duchu baroka koncem 17. století. Koncem 18. století k ní byla přistavěna patrová křídla. V současnosti zámek využívá vinařská firma, která v jeho prostorách nabízí také ubytování. O co však nesmíme být ochuzeni, to je procházka místními vinicemi, která nabídne opravdu rozkošné výhledy do krajiny.

Poloha: 50.5388272N, 14.0652011E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Velké Žernoseky (140 m)

Vlaková zastávka: Velké Žernoseky (1,9 km)


GALERIE: ŽERNOSECKÉ VINICE


Zelené svahy kolem Hradiště Hrádek
Zelené svahy kolem Hradiště Hrádek

★★★ - Hradiště Hrádek, Libochovany:

Hradiště na strategickém místě nad soutěskou Portou Bohemicou. Akropole - vnitřní jádro - leželo pravděpodobně na vrchu Kalvárie, rozsáhlejší část hradiště se rozkládala kolem vrcholu Hrádek. Pozůstatky vnějších mohutných valů ohraničují její plochu na severní straně. Nálezy dokazují osídlení místa v době kamenné, bronzové, železné i v raném středověku. Velký význam mělo hradiště v době halštatské a v raném středověku. Je možné, že právě Hrádek byl dávným hradem Canburgem, který v roce 805 neúspěšně dobývalo vojsko franckého krále Karla IV.

Poloha: 50.5512667N, 14.0500756E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Kamýk, rozcestí (1,7 km)

Vlaková zastávka: Libochovany (1,8 km)


GALERIE: HRADIŠTĚ HRÁDEK


Rozkvetlé stromy pod vrchem Strážiště, kde najdeme dvě krásné vyhlídky
Rozkvetlé stromy pod vrchem Strážiště, kde najdeme dvě krásné vyhlídky

★★★ - Vyhlídka Strážiště, Velké Žernoseky:

Kopec má výšku 362 metrů. Z jeho vrcholu je možné hledět na Žernosecké jezero, ale i na záhyby řeky Labe.

Poloha: 50.5526772N, 14.0637292E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Kamýk, rozcestí (0,7 km)

Vlaková zastávka: Libochovany (3 km)


Přírodní rezervace Kalvárie
Přírodní rezervace Kalvárie

★★ - Přírodní rezervace Kalvárie, Libochovany:

Přírodní památka zahrnuje strmé skalnaté svahy nad řekou Labe, vyskytuje se zde řada chráněných rostlin a živočichů. Z květeny zde můžete najít Kozinec bezlodyžný, Kozinec rakouský, Koniklec luční český nebo Kosatec bezlistý. Z živočichů zde žije vzácná Ještěrka zelená a teplomilní brouci, pavouci a další bezobratlí.

Poloha: 50.5512667N, 14.0500756E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Kamýk, rozcestí (1,7 km)

Vlaková zastávka: Libochovany (1,8 km)


Zámek Libochovany
Zámek Libochovany

 - Zámek Libochovany, Libochovany:

Na konci 16. století byla původní tvrz upravena na pozdně renesanční zámek. Ten byl později ještě několikrát upravován. Je to patrová budova s kamenným renesančním portálem a mansardovou střechou. V současnosti je zámek v majetku soukromé osoby.

Poloha: 50.5652072N, 14.0386950E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Libochovany, točna (490 m)

Vlaková zastávka: Libochovany (370 m)

Výlet 2: Nenáročná odpolední procházka kolem Žernoseckého jezera a podél řeky Labe (pěší)


Start: Velké Žernoseky, Železniční stanice Velké Žernoseky

Cíl: Libochovany, Železniční stanice Libochovany

Délka trasy: 13,2 km

Časová náročnost: 3:55 hodin, bez prohlídky lokalit

Popis: Znovu je na čase pustit se do výletu, který nebude okružní. Přitom budeme obdivovat jedno z největších českých jezer - Žernosecké a také tok řeky Labe. K tomu využijeme nejedné vyhlídky na vysokém břehu nad řekou. Kolem jezera se budeme pohybovat po absolutní rovině a najdeme tu nejnižší bod výletu s výškou 142 metrů nad mořem. Poté vystoupáme na skálu nad Labem a tam narazíme na nejvyšší bod - 362 metrů v lokalitě vyhlídky Strážiště. V těchto místech nás okouzlí i výhled na Portu Bohemicu.

Vhodnost: Výlet má celkové převýšení přes 370 metrů. Jde o procházku, která potěší i rodiče s dětmi, takže není vůbec nad čím uvažovat. Náročnost výletu je na třetím stupni.


Zastávky:

Velké Žernoseky, Žernosecké jezero (2,4 km) – Velké Žernoseky, Zámek Velké Žernoseky (5,7 km) – Velké Žernoseky, Vyhlídka Strážiště (8,3 km) – Libochovany, Vyhlídkové místo na Hradišti Hrádek (9,5 km) – Libochovany, Přírodní rezervace Kalvárie (9,9 km) – Libochovany, Vyhlídka Tři kříže (10 km) – Libochovany, Porta Bohemica (10,8 km) – Libochovany, Zámek Libochovany (12,8 km)

Vyhlídka Porta Bohemica
Vyhlídka Porta Bohemica

★★★★★ - Porta Bohemica, Libochovany:

Portu Bohemicu nalezneme mezi Velkými Žernoseky a Litochovicemi. Labe zde vytvořilo velmi nevšední krajinu s hlubokým zářezem říčního údolí do Českého středohoří. Nádherné panorama si vychutnáme z řady míst. Jedná se možná o nejkrásnější vyhlídku celého Českého středohoří.

Poloha: 50.5493369N, 14.0373367E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Malé Žernoseky (2,3 km)

Vlaková zastávka: Litochovice nad Labem (1,3 km)


GALERIE: PORTA BOHEMICA

GALERIE: CESTA PORTA BOHEMICA

VIDEO: PORTA BOHEMICAPod Lovošem najdeme krásný březový háj
Pod Lovošem najdeme krásný březový háj

★★★★★ - Národní přírodní rezervace Lovoš, Velemín:

Přírodní rezervace se rozkládá na vrcholových partiích Lovoše a Kybičky. Strmý čedičový kužel Lovoše je na jižním a jihozápadním svahu pokryt sutí, travnatými porosty stepního charakteru a lesostepí. Oblast je místem výskytu teplomilných rostlin a živočichů. Z chráněných druhů zde roste například Třemdava bílá, Kosatec bezlistý, Bělozářka liliovitá nebo Koniklec luční. Z živočichů zde najdeme motýly Okáče ovsového a Otakárka fenyklového, brouka Roháče obecného a také Plcha velkého nebo Strnada zahradního. Zbytek oblasti je porostlý listnatým lesem, ve kterém převažuje dub s příměsí habru a křovinatých porostů, na západních svazích přibývá i lípa a javory. Vrcholem je zdejší výskyt stromu Jeřáb český, který je endemitem. Nevyskytuje se nikde jinde na světě. Na svazích Lovoše a Kybičky byl tento stromový druh popsán v roce 1961.

Poloha: 50.5278528N, 14.0196569E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Velemín, Oparno (2,2 km)

Vlaková zastávka: Lovosice město (2,5 km)


GALERIE: REZERVACE LOVOŠ


I ze samotného vrcholu Lovoše lze obdivovat Žernosecké jezero s malými ostrůvky
I ze samotného vrcholu Lovoše lze obdivovat Žernosecké jezero s malými ostrůvky

★★★★★ - Vrch Lovoš, Velemín:

Lovoš (570 m) je výraznou čedičovou horou vypínající se západně od Lovosic. Vrchol nabízí úchvatné výhledy do okolí a stojí na něm chata Klubu českých turistů. Zajímavostí určitě je, že i když je hlavní vrchol Lovoš z čediče (nefelinitu), vedlejší vrchol Kybička je trachytový. Na Lovoši můžeme spatřit balvanové proudy, skalní věže, osypy či sutě.

Poloha: 50.5276125N, 14.0180200E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Velemín, Oparno (2,7 km)

Vlaková zastávka: Lovosice město (3 km)

GALERIE: VRCHOL LOVOŠ


Pohled na Říp a Lovosice z vrcholu Kybičky (Malého Lovoše)
Pohled na Říp a Lovosice z vrcholu Kybičky (Malého Lovoše)

★★★★★ - Vrch Kybička, Lhotka nad Labem:

Nižší znělcový vrchol, nazývaný Kybička nebo také Malý Lovoš, je vysoký 489 metrů. Ze sedla mezi vrcholy vede na Kybičku naučná stezka.

Poloha: 50.5304278N, 14.0249269E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Velemín, Oparno (1,9 km)

Vlaková zastávka: Lovosice město (2,4 km)


GALERIE: VRCH KYBIČKA

VIDEO: VÝHLED Z KYBIČKY


Panenské kameny
Panenské kameny

★★★ - Panenské kameny, Lhotka nad Labem:

Na vrcholku Malého Lovoše stojí tři trachytové věže, od kterých je omezený výhled na Lovosice. Ke kamenům vede naučná stezka. Název věže získaly podle pověsti, ve které se tři panny vydaly na vrchol Malého Lovoše na jahody. Protože se večer dlouho nevracely a zmeškaly mši, zvolala jejich matka, ať tam za trest zkamení.

Poloha: 50.5291328N, 14.0236869E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Velemín, Oparno (1,9 km)

Vlaková zastávka: Lovosice město (2,4 km)


Památný kříž na vrchu Lovoši
Památný kříž na vrchu Lovoši

★★★ - Památný kříž na Lovoši, Velemín:

Podle pověsti nechala kříž na vrchol Lovoše umístit Anna Starey jako poděkování za ochranu svých dětí, které se na vrcholu hory ocitly uprostřed velké bouře. Dnešní kříž není původní. V roce 1990 tu byl instalován nový, protože ten původní byl zničen vandaly.

Poloha: 50.5277047N, 14.0181636E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Velemín, Oparno (2,7 km)

Vlaková zastávka: Lovosice město (3 km)


K opuštění hradu Oparno došlo už na počátku 16. století, od té doby je pustý
K opuštění hradu Oparno došlo už na počátku 16. století, od té doby je pustý

★★★ - Zřícenina hradu Oparno, Velemín:

Navštívíme zbytky hradu, jež byl ukázkou hradu s plášťovou zdí, která se dochovala i s pozůstatky původního ochozu. Nalezneme i zachované části hradního paláce. Od zříceniny spatříme výhled na údolí a vrcholky. V okolí jsou k vidění pozůstatky pravěkých lomů.

Poloha: 50.5422947N, 14.0098772E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Velemín, Oparno (0,8 km)

Vlaková zastávka: Oparno (420 m)

GALERIE: HRAD OPARNO


Oparenské údolí je nejznámějším údolím Českého středohoří
Oparenské údolí je nejznámějším údolím Českého středohoří

★★★ - Oparenské údolí, Lhotka nad Labem:

Lučinaté, lesnaté, místy i skalnaté údolí vedoucí podél Milešovského potoka je nejznámějším v Českém středohoří. Úbočí po celé délce lemuje lokální železniční trať Lovosice - Teplice, v jehož horní části spatříte mohutné překlenovací oblouky mostu dálnice D8. Z geologického hlediska spočívá význam údolí ve výskytu starohorních a prahorních hornin.

Poloha: 50.5404686N, 14.0282758E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Velemín, Oparno (2,5 km)

Vlaková zastávka: Oparno (1,7 km)


GALERIE: OPARENSKÉ ÚDOLÍ


Na Císařských schodech z Oparenského údolí na Lovoš se hodně podepsal zub času
Na Císařských schodech z Oparenského údolí na Lovoš se hodně podepsal zub času

★★★ - Císařské schody, Lhotka nad Labem:

Kamenné schody na stezce svahem byly vybudovány v roce 1882 německým turistickým spolkem. Dnes už částečně pobořené schodiště nabízí mnoho zajímavých zákoutí pro poutavé fotografie.

Poloha: 50.5394781N, 14.0260972E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Velemín, Oparno (2 km)

Vlaková zastávka: Oparno (1,9 km)


GALERIE: CÍSAŘSKÉ SCHODY


Jisté je, že Oparenský mlýn vznikl po roce 1526
Jisté je, že Oparenský mlýn vznikl po roce 1526

★★ - Oparenský mlýn, Velemín:

Zrekonstruovaný areál mlýna a přilehlých stavení slouží dnes jako středisko enviromentální výchovy a turistická základna. Areál tvoří dům správce, hrázděné stavení, mlýnice a stodola. Mlýn musel vzniknout po roce 1536, kdy je hrad Oparno už pustý, protože do stavební podoby mlýna jsou zakomponovány stavební součásti hradu. Ve mlýně se přestalo mlít po roce 1946.

Poloha: 50.5425967N, 14.0055050E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Velemín, Oparno (1 km)

Vlaková zastávka: Oparno (0,9 km)

Oparenský mlýn je krásnou stavbou zdobící zdejší údolí
Oparenský mlýn je krásnou stavbou zdobící zdejší údolí

Památná Lípa u kapličky ve Lhotce nad Labem
Památná Lípa u kapličky ve Lhotce nad Labem

★★ - Lípa u kapličky ve Lhotce, Lhotka nad Labem:

Lípa s výškou patnáct metrů stojí v těsné blízkosti církevní stavby. Obvod kmene měří více než 450 centimetrů. Kaplička svatého Jana Nepomuckého byla postavena v roce 1816. V době vysvěcení byla vysazena i památná lípa.

Poloha: 50.5255086N, 14.0483347E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Lhotka nad Labem (160 m)

Vlaková zastávka: Lovosice město (0,6 km)


Pomník císaře Josefa II.
Pomník císaře Josefa II.

★★ - Pomník návštěvy Josefa II., Lovosice:

Pomník připomíná návštěvu císaře Josefa II. v roce 1766. Císař Josef II. se 21. června toho roku rozhodl při cestě z Milešova na Lovoš navštívit místo bitvy u Lovosic. Doprovázely ho politické i vojenské špičky té doby. Nadšený císař vykonal přehlídku jednoho praporu místního vojenského pluku a v místě dnešního pomníku byl pro něj připraven lehký piknik. Při něm si nechal od pamětníků převyprávět průběh této bitvy. Dva roky po této návštěvě představitelé města rozhodli, že na místě oběda postaví památník. Vznikla pyramida na vrcholu s koulí představují zeměkouli, na které sedí rakouský orel. Na pyramidě byl latinsky, česky a německy vytvořen nápis: „Zde je místo, kde císař Josef II. pojedl, když nejdřív přehlédl bojiště, potom se odebral do Saska.“

Poloha: 50.5246144N, 14.0467944E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Lhotka nad Labem (20 m)

Vlaková zastávka: Lovosice město (420 m)


Oskeruše pod Lovošem
Oskeruše pod Lovošem

★★ - Oskeruše pod Lovošem, Velemín:

Oskeruše je vysoká 19 metrů. Obvod kmene přesahuje 240 centimetrů.

Poloha: 50.5315439N, 14.0177536E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Velemín, Oparno (1,3 km)

Vlaková zastávka: Oparno (2,1 km)


Novodobá zvonička Malé Žernoseky
Novodobá zvonička Malé Žernoseky

 - Zvonička, Malé Žernoseky:

Novodobá stavba v obci. Na kamennou zvoničku se železným zvoncem si může zazvonit každý procházející návštěvník.

Poloha: 50.5414519N, 14.0429842E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Malé Žernoseky (1,1 km)

Vlaková zastávka: Malé Žernoseky (1,5 km)

Výlet 3: Výšlap na Lovoš přes Císařské schody, výhledy na Portu Bohemicu, krása Labe a Oparenského údolí (pěší)


Start: Lovosice, Železniční stanice Lovosice město

Cíl: Lovosice, Železniční stanice Lovosice město

Délka trasy: 18,2 km

Časová náročnost: 6:15 hodin, bez prohlídky lokalit

Popis: Znovu použijeme Lovosice jako startovací místo pro uskutečnění výletu na pravém břehu řeky Labe. Tentokrát se nám naskytne jeden z nejkrásnějších výhledů na území České republiky, kterým bezesporu je nádherný výhled na Portu Bohemicu. Jinak se zaměříme na zdolání ikonické hory Lovoš, která se nám odvděčí nádhernými pohledy ze svahů. Kouzlo objevíme i v Oparenském údolí, které je v přísném kontrastu s poměrně vysokými vrcholky Lovoše. Nebudeme si nalhávat, že výlet není náročný. Vrcholem a nejvyšším bodem je samotný Lovoš, kam došplháme až do výšky 570 metrů nad mořem. Nejnižší bod na nás čeká ve výšce 149 metrů nad mořem v Litochovicích nad Labem.

Vhodnost: Výlet má celkové převýšení 709 metrů. I z tohoto důvodu je výlet zařazen v sedmém náročnostním stupni. Rozhodně ale nebudeme na konci litovat, že jsme se do něj pustili.


Zastávky:

Lovosice, Pomník návštěvy Josefa II. (0,4 km) – Lhotka nad Labem, Lípa u kapličky ve Lhotce nad Labem (0,6 km) – Malé Žernoseky, Zvonička (2,8 km) – Prackovice nad Labem, Výhled na Portu Bohemicu (4 km) – Prackovice nad Labem, Porta Bohemica (4,3 km) – Velemín, Oparenský mlýn (9,1 km) – Velemín, Zřícenina hradu Oparno (9,6 km) – Lhotka nad Labem, Oparenské údolí (11,2 km) – Lhotka nad Labem, Císařské schody (11,6 km) – Velemín, Oskeruše pod Lovošem (13,2 km) – Velemín, Kříž na vrcholu Lovoše (14,7 km) – Velemín, Chata na vrcholu Lovoše (14,8 km) – Velemín, Národní přírodní rezervace Lovoš (15,2 km) – Lhotka nad Labem, Vrch Kybička (15,7 km) – Lhotka nad Labem, Panenské kameny (15,8 km)

Nejkrásnější výhled na České Středohoří je ze suťového pole, které se rozkládá pod vrcholem Kletečné
Nejkrásnější výhled na České Středohoří je ze suťového pole, které se rozkládá pod vrcholem Kletečné

★★★★★ - Vrch Kletečná, Velemín:

Vrchol leží ve výšce 706 metrů nad mořem. Sedmý nejvyšší vrch Českého středohoří je dominantní neovulkanický kopec. Z jižní strany je krásný výhled. Místo s výhledem najdeme snadno podle nevelkého suťového pole.

Poloha:50.5670625N, 13.9728983E

Parkoviště: v obci Kletečná

Autobusová zastávka: Velemín, Hrušovka, rozcestí (3,6 km)

Vlaková zastávka: Chotiměř (4,5 km)


GALERIE: VRCH KLETEČNÁ A OKOLÍ

VIDEO: OKOLÍ KLETEČNÉ


VIDEO: VRCH KLETEČNÁ


Vyhlídka královny Vilemíny
Vyhlídka královny Vilemíny

★★★★★ - Vyhlídka královny Vilemíny, Prackovice nad Labem:

Místo bylo nazváno po nizozemské královně Vilemíně. Nejpravděpodobněji byla po královně výšina pojmenována při příležitosti její korunovace v roce 1898. Jižní panoramatický pohled je z tohoto místa nejširší. Nabízí nejen pohled na krajinu kolem řeky Labe, ale i na moderní stavbu Prackovické estakády na dálnici D8, ale i na místo, kde na nedostavěnou dálnici sjel zával z lomu Kubačka.

Poloha:50.5832753N, 14.0191419E

Parkoviště: v obci Radejčín

Autobusová zastávka: