OLOMOUC - I. ČÁST


Olomouc by se mohla nazývat městem kašen, šest z nich, krásných barokních, se stalo národními kulturními památkami; ještě dál to dotáhl neopakovatelný sloup Nejsvětější Trojice, ten jako nádherné umělecké barokní sousoší o výšce 35 metrů dominuje českému seznamu UNESCO

Pokud by moravští Přemyslovci vymřeli později déle než jejich česká větev, stala by se Olomouc s největší pravděpodobností hlavním městem naší země; pro obě větve se však stalo město Olomouc přímo fatálním – vládnutí českého královského rodu uzavřela v tomto městě v roce 1306 zákeřná královražda


Olomouc (německy Olmütz) je významné, šesté nejlidnatější město České republiky, žije v něm 100 tisíc obyvatel. Jeho význam v minulosti byl však ještě mnohem větší. Dlouhá léta bylo centrem celé Moravy, než na konci 18. století přepustilo titul Brnu, a po Praze byla Olomouc druhé nejvýznamnější město naší země. Do třicetileté války byla Olomouc třetím největším městem České koruny (druhá byla tehdy polská Vratislav).

Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém kopečku byla stavěna ve dvou vlnách
Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém kopečku byla stavěna ve dvou vlnách

Kde se vůbec název Olomouc vzal? Do dnešních dnů ani jazykovědci ani historici dostatečně neosvětlili; existuje několik verzí, ale žádná není všeobecně uznávaná. Někteří tvrdí, že jde o složeninu praslovanského slova ol, tedy pivo a mýtit, což je hlučet. Podle této verze by se tu po požití piva pěkně hučelo.

Jiní zastávají názor, že se jedná o přivlastňovací příponu, tedy že to tady bylo Olomoucovo. Problém je v tom, že historie žádného Olomouce nezná.

Ať tak či tak poprvé se jméno Olomouc objevuje v Kosmově kronice z roku 1055.

Jasno je ale v mluvnickém rodu města – Olomouc je ženského rodu, i když to někteří slyší jen neradi. V roce 1930 bylo ministerstvem vnitra s přispěním lingvistů potvrzeno, že Olomouc je ženského roku. Můžeme jí ale taky říkat Olmík nebo Olm, jak to rádi činí mladí.

Příkazská kaple svatých Cyrila a Metoděje
Příkazská kaple svatých Cyrila a Metoděje

První osídlení se podle kamenných nástrojů nalezených v katastru města situuje do doby neolitu zhruba 6 tisíc let před naším letopočtem.

Olomouc je také nejsevernějším místem ve střední Evropě, kam došla noha římského vojáka. V městské části Neředín byly objeveny zbytky římského tábora z období markomanských válek.

Nejstarší české slovanské hradiště vzniká v oblasti dnešních Nových Sadů na konci 7. století. O tři století později je už Olomouc významným centrem moravských Přemyslovců a leží na obchodní stezce mezi Řeznem a Kyjevem.

Přírodní památka Tučapská skalka
Přírodní památka Tučapská skalka

V roce 1019 jsou obě přemyslovské země spojeny a hlavním mocenským sídlem země se stává právě Olomouc, kde sídlí Břetislav se svoji ženou Jitkou, kterou unesl ze svinibrodského kláštera. V roce 1063 je v Olomouci obnoveno biskupství a o sedm let později se začíná se stavbou nového kamenného hradu.

V roce 1201 ale vymírá moravská větev Přemyslovců a od té doby spravuje Moravu markrabě; v roce 1306 pak zavražděním krále Václava III. právě v Olomouci vymírá i česká větev Přemyslovců. V roce 1314 je sídlo povýšeno na město a od roku 1422 si může razit vlastní mince.

V následujícím století je v Olomouci založena první moravská a druhá česká univerzita, pak přicházejí ale smutné události.

Mezi lety 1642-1650 je Olomouc ve třicetileté válce okupována švédskými vojsky, přesně sto let poté přitáhnou k hradbám města tentokrát pruští vojáci ve válce o rakouské dědictví. Prusové znovu přitáhnou k Olomouci v roce 1758, ale tentokrát se Olomouc ubrání; Marie Terezie je nadšená, povyšuje 16 měšťanů do šlechtického stavu a uděluje městu titul Královské hlavní město Olomouc. To iniciuje povýšení místního biskupství na arcibiskupství, to se píše rok 1777. Deset let před tím navštíví město Wolfgang Amadeus Mozart, který tu zkomponuje 6. symfonii F-dur.

Varhany v kostele svatého Mořice v Olomouci mají přes 8 tisíc píšťal a jsou největšími ve střední Evropě
Varhany v kostele svatého Mořice v Olomouci mají přes 8 tisíc píšťal a jsou největšími ve střední Evropě

Od roku 1829 je Edelmanův palác v Olomouci bydlištěm maršála Radeckého, který byl jmenován velitelem zdejší pevnosti.

V roce 1841 přijíždí do Olomouce první vlak z Vídně a o čtyři roky později odjíždí z města první vlak do Prahy.

7. prosince 1905 vstupuje Olomouc do dějin lékařství. Primář zdejšího očního oddělení Eduard Konrád Zirm uskuteční v tento den první transplantaci na světě. Jedná se o přenesení oční rohovky.

V roce 1995 navštěvuje město papež Jan Pavel II. a o dva roky později se městem prožene nejničivější povodeň v jeho dějinách.

Fort XVII je dnes mí­stem, kde sí­dlí­ muzeum historie olomoucké fortové pevnosti
Fort XVII je dnes mí­stem, kde sí­dlí­ muzeum historie olomoucké fortové pevnosti

Město hrálo stěžejní roli v otázce obranné a vojenské. První opevnění zde vznikalo už se založením hradu v 11. století. Jak město rostlo, tak se hradby posouvaly dál od samotného centra. První, kdo dal Olomouci hodnost pevnosti, byl císař Ferdinand III.

Kdo se ale nejvíce zasloužil o rozvoj města jako pevnosti, byla císařovna Marie Terezie, která vydala v roce 1742 rozhodnutí, podle kterého se z města stala bastiónová pevnost. Později se začalo ještě s výstavbou fortů, vznikl kolem města takzvaný fortový věnec, který měl obranu sídla ještě posílit.

Zdejší pevnost zažila ve svých silných zdech slavné návštěvy, ale k vlastnímu boji zde nikdy nedošlo. Slavným vězněm olomoucké pevnosti byl napoleonský generál Gilbert du Motier, markýz de La Fayette. Ve stejné době zde přespával i ruský generál Alexander Suvorov.

Na Olomouc se kladlo silné očekávání v dobách vyhrocených vztahů mezi Rakouskem a Pruskem, proto sem byl povolán maršál Radecký, samotnou pevnost několikrát navštívil císař František Josef I. a dokonce se zde setkal i s ruským carem Mikulášem I. Nicméně ke konfrontaci mezi oběma armádami, kromě několika vystřelených ran, vůbec nedošlo. 9. března 1886 pak císařské nařízení ukončilo trvání olomoucké pevnosti a město mohlo začít zdi bourat a postupně růst.

Zadní část Terezské brány
Zadní část Terezské brány

Centrem obrany státu byla Olomouc až do roku 2013, kdy se odsud odstěhovalo velitelství společných sil české armády.

Olomouc je církevním centrem, sídlí tu v místním arcibiskupství moravská církevní provincie. Město si ale vybrala za své moravské centrum i pravoslavná církev.

V Olomouci najdeme i druhou nejstarší českou univerzitu – Palackého, která byla založena v roce 1573 a také Slovanské gymnázium, které se řadí mezi deset nejprestižnějších středních škol republiky a jedná se o nejstarší nepřetržitě fungující střední školu na Moravě s českým vyučovacím jazykem.

Olomouc je také sídlem jednoho ze dvou Vrchních soudů, který rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí krajských soudů.

Olomoucké zákoutí starého města
Olomoucké zákoutí starého města

Nezanedbatelný je význam tohoto sídla i v oblasti pořádání festivalů a konferencí. Legendou už se stala mezinárodní květinová výstava Flóra, mezinárodní festival dokumentárních filmů Academia film či Divadelní Flóra, která nabízí nejlepší počiny sezony ze světa divadelního umění. Ve městě zakotvily i mezinárodní festivaly duchovní hudby a varhanní hudby.

Olomouc je po Praze druhou nejcennější městskou památkovou rezervací. O kvalitě stavebních památek svědčí fakt, že sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí byl v roce 2000 zařazen na seznam světového dědictví UNESCO. Národními kulturními památkami se ve městě staly kromě sloupu Nejsvětější Trojice ještě Olomoucký hrad, klášter Hradisko, kostel svatého Mořice, Mariánský sloup, soubor šesti barokních městských kašen a vila Primavesi.

Historicky prvním slavným a významným člověkem, který se narodil v Olomouci byl rozhodně český kníže Spytihněv II., syn Břetislava a Jitky, který začal svůj nedlouhý třicetiletý život právě v Olomouci v roce 1031. V roce 1566 se v Olomouci narodil vůbec jeden z nejznámějších českých malířů, specialista na barokní zátiší – Georg Flegel.

Svět šachových partií by byl rozhodně chudší bez osobnosti Konrada Bayera. Ten se narodil v Olomouci 10. listopadu 1828 a víc než jako aktivní hráč šachů proslul jako nejslavnější skladatel šachových úloh, za což získal řadu ocenění ve světě. Jeho nejslavnějším šachovým problémem je takzvaná Nesmrtelná úloha z roku 1851. Na té se učí zvládat královskou hru i dnešní šachoví velmistři.

Kostel Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou
Kostel Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou

Jeden z nejvýznamnějších českých podnikatelů Josef Ander se narodil na Svatém Kopečku 5. listopadu 1888; za první republiky společně s ostatními rodinnými příslušníky vedl síť prodejen ASO (Ander a syn Olomouc), což byla jedna z prvních velkých obchodních sítí. V jejich obchodním domě v Brně se v roce 1935 poprvé v českých zemích objevily eskalátory. Ander byl i mecenášem sportu a kultury, dnes je ve městě po něm pojmenován stadion, který nechal postavit. Po roce 1948 mu byl veškerý majetek zabaven a on byl pronásledován, stejně tak to bylo i s jeho původně secesní a pak funkcionalisty přestavěnou vilou na Svatém Kopečku. V roce 1948 z ní byla rodina vyhnána, do budovy byla umístěna mateřská škola a vila téměř zchátrala.

Rodným městem byla Olomouc i pro československého sociálnědemokratického premiéra, který je obviňován z klíčové zrady v roce 1948, Zdeňka Fierlingera (11. července 1891). Synovcem Fierlingera byl český atlet a sportovní novinář Evžen Rošický, který se narodil v Olomouci 15. října 1914. Ve 30. letech vstoupil do KSČ a věnoval se protifašistickému odboji, za což byl společně se svým otcem v červnu 1942 popraven na pražské Kobyliské střelnici.

Na Svatém Kopečku se narodil 14. ledna 1896 i významný český malíř, grafik Karel Svolinský.

16. listopadu 1900 se v Olomouci narodila Alžběta Pospíšilová, pod tímto jménem ji zná málokdo, ale jako nejrychlejší ženu světa Elišku Junkovou každý. Junková byla svého času jediná žena, která porážela na tratích i muže; konec kariéry přišel s rokem 1928, kdy na německém okruhu zemřel její manžel.

Pokoj Eugenie (Medy) Primavesi ve Vile Primavesi v Olomouci
Pokoj Eugenie (Medy) Primavesi ve Vile Primavesi v Olomouci

Neznámá je i postava Edgara Georga Ulmera, který se v Olomouci narodil 17. září 1904. V době první republiky odešel zkusit štěstí do Hollywoodu a prosadil se zde jako režisér, scénárista a producent. Jeho filmy jsou dnes kultovními v žánrech noir a horor, v době jeho života se však prosadily hlavně snímky Černá kočka a Objížďka. V Hollywoodu zemřel ve věku 68 let 30. září 1972.

V Olomouci se narodil 7. února 1923 Jiří Pelikán, komunistický funkcionář, který byl kvůli svým postojům v 60. letech perzekuován a přesunut na post velvyslance v Římě, tady požádal o politický azyl a stal se italským politikem. V Římě se ho v roce 1974 pokusila zabít StB fingovaným balíkem s výbušninou. Krátce po revoluci se stal poradcem Václava Havla.

I pro Vlastu Janečkovou se stala Olomouc rodným městem. Žena s datem narození 2. července 1934 byla filmovou a televizní scénáristkou a režisérkou hlavně pohádek. Jejím manželem byl Petr Štěpánek. K jejím nejslavnějším dílům patřila Zlatovláska s Jorgou Kotrbovou v hlavní roli a nebo třináctidílný seriál Kamarádi. Konec života Vlasty Janečkové byl spojen s nevyléčitelným alkoholismem.

5. května 1938 je datum olomouckého narození herečky a zpěvačky a vynikající dabérky Hany Talpové.

Národní kulturní památka Kašna Tritónů v Olomouci
Národní kulturní památka Kašna Tritónů v Olomouci

Muž, který dovedl českou fotbalovou reprezentaci k bronzovému místu na mistrovství Evropy v roce 2004 se jmenuje Karel Brückner a narodil se v Olomouci 13. listopadu 1939.

Kdo by neznal vtipy na vědecké téma s kočkou a myší? Jejich autorem byl český přírodovědec a profesor univerzity v Torontu Pavel Kantorek; zemřel v Kanadě 3. srpna 2017.

V Olomouci se 25. února 1943 narodil i dramatik a umělec, pozdější politik a ministr kultury Pavel Dostál. Věčně usměvavý nositel šály kolem krku zemřel na rakovinu slinivky 24. července 2005.

Olomouc dala světu i slavnou sportovní dvojici sourozenců Romanových. Stali se čtyřnásobnými mistry světa a dvojnásobnými mistry Evropy v tancích na ledě. Pavel Roman se narodil 25. ledna 1943 a zemřel při autonehodě v roce 1972; jeho sestra Eva se narodila 27. ledna 1946.

Schody přes Michalský výpad spojují historickou část města a Bezručovy sady
Schody přes Michalský výpad spojují historickou část města a Bezručovy sady