top of page

PLUMLOV


Plumlovský zámek je svou zvláštní a trochu bizarní podobou označován za první zámecký panelák v českých zemích; konec konců přísné linie velmi štíhlé budovy jsou viditelné už několik kilometrů před Plumlovem; jak spanilá by však musela být budova, když by se zámek podařilo dostavit celý podle původních plánů

Nenápadná obec Seloutky skrývá ve svém trezoru tajemný stříbrný a silně pozlacený renesanční pohár; do majetku obce se dostal už v roce 1538; jaká je však jeho historie, kdo ho nechal vytvořit a k čemu sloužil se však dodnes nepodařilo přesně zjistit


Městečko Plumlov (německy Plumenau) se rozkládá v místech, kde poslední vršky Drahanské vrchoviny přecházejí do úrodné Hané. Název města jazykovědci odvozují od překladu z německého Blumenau, což znamená ve starém středohornoněmeckém jazyce květinová louka. Dnes tu žije přes 2 300 obyvatel.

Vrcholové partie PP Pavlečkova stráň
Vrcholové partie PP Pavlečkova stráň

Historie města se začíná psát na konci 13. století, když tu vznikají první domy v podhradí zdejšího hradu. Ten nechal vybudovat kolem roku 1270 Přemysl Otakar II., aby podpořil kolonizaci moravských oblastí. Držitelem hradu se stal nemanželský syn Přemysla Otakara II. a Anežky z Kueringu, Mikuláš, vévoda Opavský.

Už ale v roce 1322 je celé plumlovské panství prodáno Vokovi z Kravař a dostává se tak do majetku tohoto šlechtického rodu. V polovině 14. století pak dochází k povýšení na městečko.

Velký rozvoj ale přichází až v 16. století v období vlády pánů z Pernštejna. V roce 1555 je dostaven zdejší kostel Nejsvětější Trojice, jenže už o 31 let později část města lehne popelem po velmi devastujícím ohni. Jenže když se hasí, musí se i pít, a tak nikoho nepřekvapí, že už v roce 1590 s Plumlovem spojuje vynikající známý pivovar.

Cesta směrem k NPP Za Hrnčířkou
Cesta směrem k NPP Za Hrnčířkou

Na začátku 17. století naposled mění Plumlov své majitele. Na téměř tři století se majitelem stává rod pánů z Lichtenštejna. Ten se do dějin města nejvíce zapsal výstavbou zcela monumentální budovy zámku nad Podhradským rybníkem. Zámek vznikl podle plánů Karla Eusebia z Lichtenštejna. Postavit ho však nechal Jan Adam Ondřej z Lichtenštejnu, který je známý tím, že spojením dvou panství vytvořil dodnes fungující Lichtenštejnské knížectví.

Třicetiletá válka přinesla hned dva útoky na brány města. Poprvé se na podobě města podepsal útok stavovských vojsk v roce 1619, podruhé plenili Švédové, a to v roce 1643.

Jenže ani následující století nepřináší Plumlovu žádný mír. Tentokrát se černým písmem do dějin města zapíše pruské vojsko, které mezi lety 1741 a 1772 vyplení Plumlov celkem třikrát.

Když si k tomu přidáme skutečnost, že v roce 1763 navíc velmi silně ve městě kokrhá červený kohout, je jasné, že na konci 18. století z Plumlova moc nezbývá.

Pohled na lokalitu PP Ohrozim - Horka
Pohled na lokalitu PP Ohrozim - Horka

Naštěstí zdejší zemědělská oblast má co nabídnout a ve spojení s progresivními mozky se nakonec Plumlov může pochlubit tím, že v letech 1811 – 1814 se zde vyrábí jeden z prvních řepných cukrů na Moravě.

Zajímavou obcí v této části Prostějovska jsou Seloutky. V roce 1518 hajný Jež ze Seloutek zakoupil v Prostějově dům U Zeleného stromu. Stal se tak oficiálně prvním majitelem slavné likérky.

V Seloutkách se také mluví nejčistší hanáčtinou a stačí když se podíváte na místní názvosloví. V Seloutkách najdeme pomístní lokality s těmito názvy: Beňátke, Plomlovská olečka, Za kaplečkó, O vévoza, Béčí lóka, Dlóčke, Dlóhy štvrtě, O pastýřské bóde, O bódy.

Zákoutí chátrajícího zámku v Ptení
Zákoutí chátrajícího zámku v Ptení

Obec Myslejovice leží hned u hranic vojenského újezdu Březina. Ten díky dočasnému otvírání se turistům vždy od pátečního odpoledne do nedělního večera umožňuje navštívit například lokalitu Chlupatý žlíbek. Tady najdeme lesní chatu Wintrovku. Ta je spojena s úspěchy, ale i fatálními osudovými prohrami významné sladovnické rodiny Winterů.

V obci Vícov 28. dubna 1945 řádila partyzánská skupina Jermak, tak nechvalně známá z událostí v nacisty vypálené obci Javoříčko. Známá Vícovská tragédie začala ve chvíli, kdy partyzáni zaútočili na kolonu ustupujících německých vojáků. V ostré přestřelce padlo deset nacistických vojáků a několik partyzánů. Skupina Jermak se stáhla do lesů. Němečtí vojáci jako pomstu zavraždili v obci Suché deset vícovských obyvatel. Ti mají společný hrob nedaleko Suchého.

Znakem města Plumlov je červeno-zlatě vodorovně polcený štít. V horní červené části je stříbrná zavinutá střela obrácená vpravo. Jedná se o znak pánů z Kravař. V dolní zlaté části je černá zubří hlava s nozdrami protaženými zlatou houžví, což je zase znak pánů z Pernštejna.


Dopravní dosažitelnost:

Auto: Plumlov leží na silnici 377. Vzdálenosti Plumlova z českých měst: Praha (272 km), Olomouc (33 km), Ostrava (122 km), Zlín (77 km), Brno (70 km), Pardubice (164 km).

Autobus: Autobusové spojení do Plumlova je z Prostějova, Prostějoviček, Rozstání, Protivanova, Boskovic a Jedovnice.

Vlak: Železniční trať nebyla do Plumlova přivedena.

NPP Za Hrnčířkou
NPP Za Hrnčířkou

★★★★ - Národní přírodní památka Za Hrnčířkou, Ohrozim:

Lokalita si nejvyšší památkovou ochranu zasloužila za to, že se jedná o jediné místo, kde v České republice roste Ostříce přítupá. Nikde jinde nemáme šanci tento kriticky ohrožený druh traviny spatřit. Ostřice přítupá je stejnoklasá trávovitá bylina s dlouze plazivými hnědými výběžky, pokrytými červenohnědými šupinami. Samotná lokalita, která má podobu dvou vystupujících výběžků z krajiny, je také domovem Koniklece velkokvětého a Vstavače kukačky; spatřen tu byl i vzácný pták Luňák červený.

Poloha: 49.4875025N, 16.9899542E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Ohrozim, obec (2,5 km)

Vlaková zastávka: Lutotín (6,5 km)


Tůňka uvnitř Přírodní památky Ohrozim - Horka
Tůňka uvnitř Přírodní památky Ohrozim - Horka

★★★★ - Přírodní památka Ohrozim – Horka, Ohrozim:

Miniaturní přírodní památka. Tvoří ji zatopený lom, kde se extrémně daří Čolku velkému. Za zmínku stojí i nedaleký remízek (cca 350 metrů), ve kterém najdeme památný strom jasan ztepilý. Ten je vysoký skoro 25 metrů a má obvod kmene 470 centimetrů. Zajímavé však je, že z pod kořenů stromu vyvěrá pramen Lešanského potoka.

Poloha: 49.4914275N, 17.0099472E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Ohrozim, obec (1 km)

Vlaková zastávka: Lutotín (5 km)

Jasan ztepilý, pod jehož kořeny začíná Lešanský potok
Jasan ztepilý, pod jehož kořeny začíná Lešanský potok

Zámek Plumlov
Zámek Plumlov

★★★★ - Zámek Plumlov, Plumlov:

Velmi zajímavý zámek, který byl mnohokrát ve své historii ohrožován požáry. Původní hrad byl založen už na přelomu 13. a 14. století Mikulášem I. Opavským. Jeho syn ho pak prodává králi Janu Lucemburskému. Na začátku 16. století dochází k první renesanční přestavbě. V té době už patří Pernštejnům, ti se však zaměřili na svoje sídlo v Prostějově, Plumlov je nezajímá, a tak není divu, že v roce 1586 vyhoří. Dojde sice k improvizované opravě, ale už v roce 1619 hoří Plumlov znovu, tentokrát kvůli nájezdu švédských vojsk za třicetileté války. Od roku 1680 se začíná nad Plumlovem klubat do výšky budova zdejšího zámku. V roce 2016 znovu zachvátil zámecký areál zničující požár.

Poloha: 49.4638394N, 17.0133833E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Plumlov (370 m)

Vlaková zastávka: Lutotín (7,2 km)

GALERIE: PLUMLOVSKÝ ZÁMEK


Památná Hrušeň u Podhradského rybníka a na pozadí zámek Plumlov
Památná Hrušeň u Podhradského rybníka a na pozadí zámek Plumlov

★★★ - Hrušeň planá u Podhrázského rybníka, Plumlov:

Velmi zajímavý strom. Má sedm metrů do výšky, ale obvod kmene přesahuje více než tři metry. Leží v blízkosti zelené turistické stezky.

Poloha: 49.4630381N, 17.0142311E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Plumlov (330 m)

Vlaková zastávka: Lutotín (7,5 km)


Přírodní památka Čubernice
Přírodní památka Čubernice

★★★ - Přírodní památka Čubernice, Ohrozim:

Jedná se o strmý suťový svah nad stejnojmenným potokem. V osmdesátých letech 19. století zde plumlovský řezník Pácl vykopal 16 měděných seker a dýk. Většina tehdejšího nálezu byla rozebrána místními lidmi. Jen malá část se nachází v zámeckém muzeu v Brně a jedna sekyra byla umístěna do Vlastivědného muzea v Olomouci.

Poloha: 49.4731992N, 17.0221058E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Plumlov, přehrada (0,9 km)

Vlaková zastávka: Lutotín (6,2 km)


Přírodní památka Pavlečkova stráň
Přírodní památka Pavlečkova stráň

★★ - Přírodní památka Pavlečkova skála, Plumlov:

I tady se jedná o ostrůvek teplomilné květeny, která si zaslouží intenzivní ochranu. Přírodní památka má rozlohu jeden a čtvrt hektaru a je krásným místem se zajímavými výhledy.

Poloha: 49.4619708N, 16.9806389E

Parkoviště: pod lokalitou

Autobusová zastávka: Plumlov, Žárovice (400 m)

Vlaková zastávka: Ptení (7,9 km)


Přírodní památka Na Hůrkách
Přírodní památka Na Hůrkách

★★ - Přírodní památka Na Hůrkách, Lešany:

Ladem ležící louky. Přírodní památka je rozdělena na dvě části a svůj domov v ní našly chráněné rostliny jako Vstavač nachový, Koniklec velkokvětý nebo Prorostlík okrouhlolistý.

Poloha: 49.5096131N, 17.0067278E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Zdětín (1,7 km)

Vlaková zastávka: Lutotín (2,7 km)


Přírodní památka Hamerská stráň
Přírodní památka Hamerská stráň

 - Přírodní památka Hamerská stráň, Plumlov:

Jde o křovinatou stráň s teplomilnými společenstvy. Jedná se o strmou lokalitu, která je sevřená dvěma cestami. Zhruba 300 metrů severně uprostřed polí a luk najdeme další unikátní přírodní památku. Opuštěný remízek je Přírodní památkou Kozí horka.

Poloha: 49.4676886N, 16.9757464E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Plumlov, Hamry, točna (1,2 km)

Vlaková zastávka: Ptení (7,9 km)


Zámek Ptení
Zámek Ptení

 - Zámek Pteni, Ptení:

O přestavbu tvrze na zámek se zasloužil Hynek Šarovec v 17. století. Jde o patrový zámek v duchu renesance s nárožními věžemi. V roce 1757 je koupil klášter klaristek z Olomouce, ale po zrušení řádů budova chátrala a využívala se k hospodářským účelům. Nakonec jej zakoupilo v roce 1936 město Prostějov, které si s ní neví moc rady.

Poloha: 49.5091614N, 16.9605331E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Ptení, Základní škola (230 m)

Vlaková zastávka: Ptení (2,9 km)

Výlet 1: Za ojedinělými rostlinnými nálezy a pyšnou krásou zámku Plumlov (pěší)


Start: Plumlov, Turistický rozcestník Plumlov - bus

Cíl: Plumlov, Turistický rozcestník Plumlov – bus

Délka trasy: 21,9 km

Časová náročnost: 6 hodin 20 minut, bez prohlídky lokalit

Popis: Výlet je připraven pro milovníky zajímavých a nenapodobitelných krajinných pohledů, ale i pro zájemce o přírodní zajímavosti, kterých potkáme na cestě poměrně dost.

Vhodnost: Výlet je sice delší, ale klidový. Převýšení výletu je 289 metrů. Nejvyšším bodem je 361 metrů nad mořem za obcí Vícov a nejnižší bod 279 metrů nad mořem naměříme v blízkosti Plumlovské přehrady. Výlet je zařazen na třetím stupni náročnosti.


Zastávky:

Plumlov, alej Malého Noe (0,9 km) – Plumlov, vyhlídka na Plumlovskou přehradu (1,3 km) – Ohrozim, Přírodní památka Čubernice (2,1 km) – Ohrozim, Přírodní památka Ohrozim – Horka (4,9 km) – Ohrozim, Památný Jasan ztepilý s pod kořeny vyvěrajícím Lašanským potokem (5,2 km) – Ohrozim, Národní přírodní památka Za Hrnčířkou (7,1 km) – Ptení, Zámek Ptení (11,5 km) – Plumlov, Přírodní památka Hamerská stráň (17 km) – Plumlov, Přírodní památka Pavlečkova skála (17,9 km) – Plumlov, Podhradský rybník (20,6 km) - Plumlov, Památná hrušeň u Podhradského rybníka (21,1 km) - Plumlov, Zámek Plumlov (21,5 km)


69 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

SLANÝ

VELVARY

bottom of page