PRAHA 10 - II. ČÁST


Přírodní památka Rohožník - lom v Dubči
Přírodní památka Rohožník - lom v Dubči

★★★ - Přírodní památka Rohožník lom v Dubči, Praha 10:

Jedná se o velmi zajímavé místo z geologického hlediska. Až těžba kamene na přelomu 19. a 20. století odkryla úžasnou lavici střídajících se křemenců, pískovců a jílovců, která má tvar písmene M. Pozdější archeologický průzkum potvrdil, že právě oblast Rohožníku patří k nejstarším obydleným místům na území dnešní metropole. Lidé tu žili už v období eneolitu, tedy v době 2000 let před naším letopočtem. Byly nalezeny i zbytky keramiky, které pocházejí od kočovných kmenů. Na vrcholu kamenné lavice najdeme vyhlídku Rohožník, která nabízí zajímavý pohled nejen na Dubeč ležící přímo pod lokalitou, ale i na široké okolí.

Poloha: 50.0558722N, 14.5850000E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Dubeček (0,6 km)

Vlaková zastávka: Praha - Horní Měcholupy (2,2 km)


GALERIE: LOM ROHOŽNÍK


Památník bitvy u Štěrbohol prošel velkým historickým vývojem
Památník bitvy u Štěrbohol prošel velkým historickým vývojem

★★★ - Památník bitvy u Štěrbohol, Praha 10:

Tato připomínka prusko-rakouské bitvy z roku 1757 stojí přesně v místech, kde padl pruský maršál Schwerin. Shodou okolností rakouský polní maršál Browne utrpěl nedaleko odsud, pár metrů blíž k dnešnímu Europarku, velmi vážné zranění. Stalo se to nedlouho před smrtí maršála Schwerina. Browne utrpěl zásah dělovou koulí do pravé nohy. Je celkem pochopitelné, že zranění mělo fatální důsledky. Browne však prokázal velmi tuhý kořínek a odolával smrti dlouhých 50 dní. Dnešní podoba památníku vzdává poctu všem mrtvým z této bitvy, a to včetně stovek obětí vojáků uložených v hromadných hrobech.

Poloha: 50.0760467N, 14.5563253E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: U Radiály (200 m)

Vlaková zastávka: Praha – Dolní Počernice (2,7 km)


Součástí Panské zahrady v Dubči je i bludiště
Součástí Panské zahrady v Dubči je i bludiště

★★★ - Panská zahrada, Praha 10:

Vyrostla na místě zahrady původní panské tvrze. Do roku 2009 byla však oblast zasypána černou skládkou, která prostředí hyzdila. Během tří let zde vznikla krásná, moderní zahrada, která odkazuje na původní historickou tradici, ale přináší návštěvníkům i ukázky současných moderních zahradních trendů. Součástí dnešní Panské zahrady v Dubči je i bludiště s vyhlídkovou věží, grotta, bosá stezka nebo vyhlídka.

Poloha: 50.0627492N, 14.5986261E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Dubeč (450 m)

Vlaková zastávka: Praha - Běchovice (2,9 km)


GALERIE: PANSKÁ ZAHRADA


Podleský rybník
Podleský rybník

★★★ - Podleský rybník, Praha 10:

Jde o druhý největší rybník v Praze. Větší je už jen ten Počernický. Jeho velikost je 14,14 hektarů a historie vzniku sahá až do 16. století. Dnes málokdo uvěří tomu, že rybník byl na počátku 16. století součástí rozsáhlé rybniční krajiny, která čítala více než 50 vodních ploch a byla srovnatelná v našich podmínkách jen s jihočeskou rybniční soustavou Jakuba Krčína. Dnes se nezachovalo téměř nic. Z původního vodního díla byl tento jediný rybník. V roce 1919 byly na břehu zřízeny říční lázně. Častým návštěvníkem tu byl prezident T. G. Masaryk, který sem chodil na pěší procházky z vládního zámku v Kolodějích.

Poloha: 50.0470803N, 14.5952806E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Bečovská (1,3 km)

Vlaková zastávka: Praha - Uhříněves (2,3 km)


GALERIE: PODLESKÝ RYBNÍK


Skupina památných dubů na hrázi Podleského rybníka
Skupina památných dubů na hrázi Podleského rybníka

★★ - Skupina dubů na hrázi Podleského rybníka, Praha 10:

Památnými stromy je osm jedinců Dubu letního. Dva nejstarší dosáhly stáří 400 let a pamatují si založení zdejšího rybníka. Stromy zpevňují kořeny více než 200 metrů dlouhou hráz rybníka. Nejširší jsou dva nejstarší stromy, kteří se pyšní obvodem téměř 6 metrů. Průměrná výška dubů je přes 20 metrů. Bohužel zdravotní stav některých z nich není dobrý.

Poloha: 50.0487553N, 14.5949300E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Bečovská (1,4 km)

Vlaková zastávka: Praha - Běchovice (2,6 km)


Klidná atmosféra rybníku V Rohožníku
Klidná atmosféra rybníku V Rohožníku

★★ - Rybník V Rohožníku, Praha 10:

Rybník V Rohožníku (nebo jen Rohožník či Dubečský rybník) je novodobým vodním dílem. Rybník na stejném místě však vznikl už v 16. století. Byl součástí velké rybniční soustavy. Kolem roku 1860 byl však vysušen, a tak se z původní vodní soustavy zachoval jen rybník Podleský. Na místě původního rybníku byl ale v 50. letech 20. století znovu vybudován čtyři a půl hektaru velký rybník. Ten je dnes cílem místní turistiky a krásnou odpočinkovou zónou.

Poloha: 50.0589533N, 14.5886736E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Lázeňka (280 m)

Vlaková zastávka: Praha - Běchovice (3,4 km)


GALERIE: RYBNÍK ROHOŽNÍK


Hrůzy holocaustu přižilo v Uhříněvsi pouze 6 lidí židovského vyznání
Hrůzy holocaustu přižilo v Uhříněvsi pouze 6 lidí židovského vyznání

★★ - Židovský hřbitov v Uhříněvsi, Praha 10:

Nejstarší náhrobky na uhříněvském židovském hřbitově pocházejí z roku 1719. Dnes jich tu najdeme celkově zhruba 300. Na stélách jsou vidět zajímavé tradiční symboly – na některých rozpoznáme levitské konvice, kohenské ruce, Davidovu hvězdu nebo rostlinné motivy.

Poloha: 50.0395969N, 14.5998078E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Picassova (750 m)

Vlaková zastávka: Praha - Běchovice (1,1 km)

GALERIE: ŽIDOVSKÝ HŘBITOV


Přírodní památka Obora v Uhříněvsi
Přírodní památka Obora v Uhříněvsi

★★ - Přírodní památka Obora v Uhříněvsi, Praha 10:

Původně zde stávala bažantnice už v roce 1622. Jejím majitelem byl Karel z Lichtenštejna. Později už mapy uvádějí zdejší prostor jako oboru s bažantnicí. Rod Lichtenštejnů zde hospodařil až do roku 1945, kdy byla lokalita převedena pod správu Státních lesů a statků. Uvnitř přírodní památky se zabydlela řada vzácnějších rostlin a živočichů; nejvzácnější jsou však někteří zde se vyskytující motýli – například Ostruháček jilmový nebo Žlutokřídlech rudoskvrnný. Obora v Uhříněvsi je součástí přírodního parku Říčanka.

Poloha: 50.0364664N, 14.5996244E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Picassova (570 m)

Vlaková zastávka: Praha - Běchovice (0,9 km)


Hraniční dub uhříněvského panství
Hraniční dub uhříněvského panství

★★ - Hraniční dub uhříněvského panství, Praha 10:

V katastrálních knihách se nachází tento dub zapsán již v roce 1662. Je také nejstarším stromem v celé Přírodní památce Obora v Uhříněvsi. Jeho středověký původ dokazují také jeho míry: obvod kmene je více než 550 centimetrů, výška stromového jedince je 35 metrů.

Poloha: 50.0353122N, 14.6031519E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Nové náměstí (0,6 km)

Vlaková zastávka: Praha - Běchovice (0,9 km)


Kostel Všech svatých v Uhříněvsi
Kostel Všech svatých v Uhříněvsi

★★ - Kostel Všech svatých, Praha 10:

Kostel v Uhříněvsi stával už na konci 14. století. Po husitských válkách byla ves utrakvistická. Do katolického náručí se vrátila až v době třicetileté války. Současná stavební podoba kostela Všech svatých však pochází až ze závěru 1. poloviny 18. století, kdy byl barokně přestavěn.

Poloha: 50.0300883N, 14.6048561E