top of page

PRAHA 5 - III. ČÁST


Jižní část Smíchovského nádraží a ostrov Císařská louka při pohledu z PP Ctirad
Jižní část Smíchovského nádraží a ostrov Císařská louka při pohledu z PP Ctirad

★★★★★ - Přírodní památka Ctirad, Radlice:

Chráněné území tvoří většinou uměle vytvořené geologické odkryvy. V nich je možné nalézt zkameněliny. Konec konců součástí přírodní památky je opuštěný lom Bílá skála. Dnes už z velké části neexistuje, protože v jeho tělese vznikla železniční trať, jednalo se však o první místo, kde Joachim Barrande prozkoumával a nacházel zkameněliny. Nebyl ale první, mnohem dřív je tady hledal i hrabě Šternberk. Povrch památky pokrývají společenstva skal a teplomilných trávníků. V období od července do října zde vykvétá i Hořec brvitý. Každopádně tu na nás čekají snad nejhezčí výhledy na Prahu.

Poloha: 50.0511797N, 14.4043717E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Konvářka (0,5 km)

Železniční zastávka: Praha – Žvahov (0,8 km)


GALERIE: POHLEDY ZE CTIRADU


Pohled z Přírodní rezervace Prokopské údolí - Vysoká
Pohled z Přírodní rezervace Prokopské údolí - Vysoká

★★★★ - Přírodní rezervace Prokopské údolí, Hlubočepy:

Hluboké zaříznuté údolí na březích Dalejského potoka. Samotné Dalejské údolí leží ale více na západ. Důvodem ochrany je souvislé pokrytí silurskými paleontologickými nálezy. Lokalitu studoval i Joachim Barrande. K úchvatným místům patří skalní jezírko. To začalo vznikat po roce 1874, kdy byly zbourány městské hradby a Praha se začala rozšiřovat. Bylo potřeba hodně vápna. A zdejší skály byly ideální. Těžilo se tu do roku 1905, kdy se po odstřelu začalo plnit dno spodní vodou a tak vzniklo zdejší jezírko.

Poloha: 50.0395711N, 14.3596672E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Klukovice (1,4 km)

Železniční zastávka: Praha – Holyně (2,3 km)

GALERIE: PROKOPSKÉ ÚDOLÍ


Hlubočepské plotny
Hlubočepské plotny

★★★★ - Skalní útvar Hlubočepské plotny, Hlubočepy:

Mohutné kolmé skály jsou stěny bývalého vápencového lomu. Odsud je jeden z nejkrásnějších pohledů na krajinu, ale i na Pražský Simmering, jak se křížení zdejších železničních tratí říká.

Poloha: 50.0431303N, 14.3911872E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Nádraží Hlubočepy (0,8 km)

Železniční zastávka: Praha – Hlubočepy (0,7 km)


Severozápadní viadukt je součástí Pražského Simmeringu
Severozápadní viadukt je součástí Pražského Simmeringu

★★★ - Pražský Simmering, Hlubočepy:

Železnice připomíná slavnou rakousko-štýrskou trať. I tady je smyčka, která se vrací o více než 180 stupňů, a železnice se zakusuje do vápencových skal. Byla postavena v letech 1868-72 a úsek do Hostivic dlouhý 8 kilometrů překonává výškový rozdíl 93 metrů.

Poloha: 50.0442261N, 14.3981664E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Žvahov (240 m)

Železniční zastávka: Praha – Žvahov (0,5 km)


V místě Severozápadního viaduktu se kříží dvě železniční tratě, silnice a Dalejský potok
V místě Severozápadního viaduktu se kříží dvě železniční tratě, silnice a Dalejský potok

★★ - Severozápadní viadukt, Hlubočepy:

Viadukt postavený na jedné větvi Buštěhradské dráhy. Severozápadní viadukt je označován za Horní a klene se 20 metrů nad silnicí. Má pět oblouků a délku 92 metrů.

Poloha: 50.0415117N, 14.3906239E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Nádraží Hlubočepy (280 m)

Železniční zastávka: Praha – Hlubočepy (320 m)


Jihovýchodní viadukt
Jihovýchodní viadukt

★★ - Jihovýchodní viadukt, Hlubočepy:

Větší z hlubočepských viaduktů. Most je dlouhý 115 a vysoký 25 metrů. Velmi složité je křížení dvou železnic nad sebou, cesty pro pěší, místní ulice a Dalejského potoka.

Poloha: 50.0383969N, 14.3963103E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Michnovka (200 m)

Železniční zastávka: Praha – Hlubočepy (240 m)


Svatoprokopský kříž stojí dnes na skále na extrémně nepřístupném místě
Svatoprokopský kříž stojí dnes na skále na extrémně nepřístupném místě

★★ - Památný kříž kostela svatého Prokopa, Jinonice:

Kříž připomíná místo, kde v letech 1711 – 1966 stál kostel svatého Prokopa. Byl na vrcholu skály a protože těžba kamene pokračovala až do 40. let 20. století, kostel se sunul k hraně skály. Z důvodu nebezpečí sesuvu byl v roce 1966 stržen. Lom po obsazení za II. světové války vyvlastnili Němci a vytvořili zde obrovský podzemní objekt. Ten po válce převzala armáda a využívá ho dodnes. Je velmi přísně střežený. Říká se, že podzemí je spojeno tajnými chodbami až s Pražským hradem. To armáda nikdy nepotvrdila, ani nevyvrátila. Od roku 1995 se místní pokouší o obnovu zdejších svatoprokopských poutí.

Poloha: 50.0414117N, 14.3760583E

Parkoviště: na kraji lokality cca 1 km

Autobusová zastávka: Nádraží Hlubočepy (1,4 km)

Železniční zastávka: Praha – Hlubočepy (1,5 km)


Kostel svatých Filipa a Jakuba na Zlíchově při pohledu z vltavského břehu
Kostel svatých Filipa a Jakuba na Zlíchově při pohledu z vltavského břehu

★★ - Kostel svatého Filipa a Jakuba, Hlubočepy:

Barokní kostel vznikl na počátku 18. století. Vědci zjistili, že románská kaple s gotickými prvky pochází ale už ze 13. století. Byla zasvěcená svatému Štěpánovi. Kostel je zajímavý tím, že svatostánek je situovaný k severu a má obdélníkovou chrámovou zeď.

Poloha: 50.0474575N, 14.4087664E

Parkoviště: v místě

Tramvajová zastávka: Zlíchov (170 m)

Železniční zastávka: Praha – Žvahov (0,8 km)


GALERIE: ZLÍCHOVSKÝ KOSTELÍK


Přírodní památka Železniční zářez
Přírodní památka Železniční zářez

★★ - Přírodní památka Železniční zářez, Hlubočepy:

Výstavba trati odkryla geologické skládání profilu. Místo najdeme mezi Hlubočepskou a Holyňskou ulicí. Z dávných dob tu zůstaly nálezy trilobitů a zkameněliny rostlinného i živočišného původu z devonského období. Roste tu i kriticky ohrožená Kostřava walliská.

Poloha: 50.0387814N, 14.3956314E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Michnovka (140 m)

Železniční zastávka: Praha – Hlubočepy (260 m)


PP Pod školou
PP Pod školou

★★ - Přírodní památka Pod školou, Hlubočepy:

Naleziště zkamenělin obdivoval Joachim Barrande. Prim tu hrají hlavonožci, trilobiti a mlží schránky.

Poloha: 50.0396783N, 14.3996683E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Michnovka (280 m)

Železniční zastávka: Praha – Hlubočepy (0,7 km)


Místo, kde dřív stávalo hradiště Děvín, dnes překrývají jen teplomilné trávníky
Místo, kde dřív stávalo hradiště Děvín, dnes překrývají jen teplomilné trávníky

★★ - Hradiště Děvín, Hlubočepy:

Místo nad levým břehem Vltavy. Stál tu hrad založený ve 14. století Štěpánem z Tetína. Už na začátku 15. století byl považován za pustý. Od počátku 16. století slouží Děvín jako cvičný cíl pro testování pražských děl. Po 2. světové válce se v lokalitě těžil kámen.

Poloha: 50.0469611N, 14.4011706E

Parkoviště: na Zlíchově cca 500 metrů

Autobusová zastávka: Prosluněná (0,6 km)

Železniční zastávka: Praha – Žvahov (420 m)


GALERIE: KOUZLO DĚVÍNA


Věžový vodojem na Děvíně nabíral vodu až z Jesenice a měl za úkol zásobovat tekutinou celé Jihozápadní město
Věžový vodojem na Děvíně nabíral vodu až z Jesenice a měl za úkol zásobovat tekutinou celé Jihozápadní město

 - Vodárenská věž Děvín, Radlice:

Areál postavený v roce 1976. Určen byl pro zásobování Jihozápadního města vodou. Součástí zařízení je přečerpávací stanice, která je napájena potrubím z Jesenice. Stavbu projektoval Karel Hubáček a výška je 50 metrů. Dnes už bohužel zaniká vrch budovy, který je vyveden v bílé barvě a tvoří písmeno H jako odkaz na příjmení tvůrce.

Poloha: 50.0526197N, 14.3993708E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Nad Konvářkou (150 m)

Železniční zastávka: Praha – Žvahov (1 km)


Přírodní památka Pod Žvahovem
Přírodní památka Pod Žvahovem

 - Přírodní památka Pod Žvahovem, Hlubočepy:

Známé naleziště zkamenělin. Jsou zde trilobiti, koráli nebo trny rybovitých obratlovců. Další cennou položkou jsou teplomilné louky, které se chlubí Kostřavou sivou či Kostřavou waliskou. Nejvzácnějšími rostlinami lokality jsou na vápencovém podloží Česnek horský a Rozchodník bílý.

Poloha: 50.0437922N, 14.4062022E

Parkoviště: v místě

Tramvajová zastávka: Hlubočepy (190 m)

Železniční zastávka: Praha – Žvahov (0,8 km)


GALERIE: PROKOPSKÉ ÚDOLÍ

Výlet 4: Cesta Prokopským údolím a po Děvínském hřbetu za výhledy po okolí (pěší)


Start: Praha-Hlubočepy, Stanice MHD Zlíchov

Cíl: Praha-Hlubočepy, Stanice MHD Zlíchov

Délka trasy: 12,6 km

Časová náročnost: 4:00 hodiny, bez prohlídky lokalit

Popis: Výlet vede jedním z nejkrásnějších pražských prostředí. Úžasné na něm je to, že si nejprve můžeme krajinu prohlédnout z náhorní plošiny Děvín a podruhé při cestě v údolí. Výlet je hlavně pro milovníky přírody, zkamenělin a krásných výhledů. Celkové převýšení je 270 metrů. Nejvyšší kóta je ve výšce 330 metrů nad mořem a je na děvínské plošině. Nejnižší místo – 194 metrů nad mořem je v lokalitě Přírodní památky Pod Žvahovem.

Vhodnost: Výlet je vhodný pro všechny věkové i výkonnostní kategorie. Zařazen je do třetí výkonnostní kategorie.


Zastávky:

Praha-Hlubočepy, Kostel svatých Filipa a Jakuba (0,1 km) – Praha-Radlice, Vodárenská věž Děvín (1,7 km) – Praha-Radlice, Přírodní památka Ctirad (2,2 km) – Praha-Hlubočepy, Hradiště Děvín (2,9 km) – Praha-Jinonice, Hradiště Butovice (7,3 km) – Praha- Hlubočepy, Přírodní rezervace Prokopské údolí (7,9 km) – Praha-Jinonice, Pamětní kříž kostela svatého Prokopa (9,1 km) – Praha-Hlubočepy, Jezírko v Prokopském údolí (9,9 km) – Praha-Hlubočepy, Skalní útvar Hlubočepské plotny (10,5 km) – Praha-Hlubočepy, Pražský Simmering (10,7 km) – Praha-Hlubočepy, Severozápadní viadukt (10,9 km) – Praha-Hlubočepy, Přírodní památka Železniční zářez (11,4 km) – Praha-Hlubočepy, Jihovýchodní viadukt (11,5 km) – Praha-Hlubočepy, Přírodní památka Pod školou (11,9 km) – Praha-Hlubočepy, Přírodní památka Pod Žvahovem (12,5 km)

Svahy hory Homolka ve stejnojmenné přírodní rezervaci
Svahy hory Homolka ve stejnojmenné přírodní rezervaci

★★★★ - Přírodní rezervace Homolka, Velká Chuchle:

Skalní výchoz a bývalý vápencový lom nabízí krásné místo. Je zde možné nalézt zkameněliny mlžů, trilobitů, graptolitů, různorepů a trilobitů. Na skalnatých trávnících je k vidění řada vzácných a chráněných druhů rostlin. Na straně přikloněné k Velké Chuchli se nachází pověstný Žákův lom. Jedná se o místo s jednou z největších koncentrací zkamenělin, a to i ve světovém měřítku.

Poloha: 50.0156744N, 14.3768925E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Velká Chuchle (0,7 km)

Železniční zastávka: Praha – Velká Chuchle (1,9 km)

V lomu Vápenice na Homolce najdeme speciálně vyznačený mezinárodní stratotyp mezi vrstvami prag a lochkov
V lomu Vápenice na Homolce najdeme speciálně vyznačený mezinárodní stratotyp mezi vrstvami prag a lochkov

GALERIE: KOPEC HOMOLKA

GALERIE: ŽÁKŮV LOM


Kde hledat na této skále zkameněliny je jasné - graptoliti tvoří stříbrné pásky na skále v NPP Barrandovské skály
Kde hledat na této skále zkameněliny je jasné - graptoliti tvoří stříbrné pásky na skále v NPP Barrandovské skály

★★★ - Národní přírodní památka Barrandovské skály, Hlubočepy:

Zkameněliny mechovek, korálů, ramenonožců, lilijic nebo trilobitů. Nejcennějším botanickým obyvatelem je vzácná a mimořádně se vyskytující Srsnatka karpatská. Součástí NPP je i Barrandova skála. Přírodní výtvor znají všichni, kteří jezdí do Prahy od jihu. Skála vykukuje do těsné blízkosti silnice a ukazuje vrásami a zkroucenými vrstvami dějiny devonu. Jedná se o jedno z nejdéle chráněných přírodních míst, a to od roku 1884. V nejjižnější části Barrandovské skály, v takzvaném lomu Vyskočilka, se vyskytuje světový unikát. Je tu možné vidět miskovou odlučnost nerostu diabazu. Ten se odlučuje v miskové podobě a kamenné útvary připomínají květy růží. Proto se jim říká Diabazové růžičky nebo Chuchelské růže. Lom Vyskočilka hraničí s prvními domy v Malé Chuchli a na světě nenajdeme větší koncentraci těchto unikátních mineralogických úkazů.

Poloha: 50.0281078N, 14.3938908E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Malá Chuchle (460 m)

Železniční zastávka: Praha – Velká Chuchle (2,5 km)

Nápis vyvedený na NPP Barrandovské skály je pozlacen pravým zlatem
Nápis vyvedený na NPP Barrandovské skály je pozlacen pravým zlatem

GALERIE: BARRANDOVSKÉ SKÁLY

GALERIE: CHUCHELSKÉ RŮŽE


Z vyhlídky od kostela svatého Jana Nepomuckého ve Velké Chuchli vidíte velmi dobře i místní dostihové závodiště
Z vyhlídky od kostela svatého Jana Nepomuckého ve Velké Chuchli vidíte velmi dobře i místní dostihové závodiště

★★★ - Kostel svatého Jana Nepomuckého, Velká Chuchle:

Zdaleka viditelná budova vyčnívá z půlky svahu mezi Malou a Velkou Chuchlí. Vznikla v roce 1729 a o 120 let později byla obnovena. V kostele se nachází řada zajímavých barokních soch. Místo s nádherným výhledem na pravý břeh Vltavy od Pankráce po Zbraslav.

Poloha: 50.0177431N, 14.3872781E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Kazínská (0,9 km)

Železniční zastávka: Praha – Velká Chuchle (1,4 km)


GALERIE: CHUCHELSKÝ KOSTEL


Přírodní rezervace Slavičí údolí
Přírodní rezervace Slavičí údolí

★★★ - Přírodní rezervace Slavičí údolí, Lochkov:

Klidová a příjemná rezervace. Osu tvoří Skalní potok. Nejcennější jsou malebné louky nacházející se ve střední izolované části. Jsou domovem vzácných rostlin jako je Jetel válcový, Violka divotvorná a Pěchava vápnomilná.

Poloha: 49.9961178N, 14.3573767E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Safírová (1,2 km)

Železniční zastávka: Praha – Radotín (2,2 km)


Mariánský pramen ve Velké Chuchli je jeden z nejvydatnějších pramenů v metropoli - produkuje 2,8 l kyselky za vteřinu
Mariánský pramen ve Velké Chuchli je jeden z nejvydatnějších pramenů v metropoli - produkuje 2,8 l kyselky za vteřinu

★★★ - Mariánský pramen, Malá Chuchle:

Veřejně přístupný vývěr je na jiném, než historickém místě. Původně vyvěral zhruba 50 metrů od Kaple Panny Marie, kde po rekonstrukci vyrostla nepřístupná zděná vodárna.

Poloha: 50.0254567N, 14.3881203E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Malá Chuchle (0,7 km)

Železniční zastávka: Praha – Velká Chuchle (2,7 km)

GALERIE: CHUCHELSKÉ LÁZNĚ


Technická památka Pacoldova vápenka
Technická památka Pacoldova vápenka

★★★ - Pacoldova vápenka, Velká Chuchle:

Neprávem podceňovaná technická stavba. Vápenka byla postavena v druhé polovině 19. století podle návrhu profesora pražské techniky Jiřího Pacolda. Inovátorství stavby zjednodušilo práci s vápencem. Vápenku tvoří vedle sebe dvě dvojité šachtové pece, které se plní shora. Objekt byl v provozu do začátku 2. světové války a od té doby chátral. Rekonstrukcí prošel na začátku tisíciletí za přispění Pacoldových potomků.

Poloha: 50.0144614N, 14.3712706E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Velká Chuchle (0,8 km)

Železniční zastávka: Praha – Velká Chuchle (2 km)


Barrandovské Terasy procházejí náročnou rekonstrukcí
Barrandovské Terasy procházejí náročnou rekonstrukcí

★★ - Terasy Barrandov, Hlubočepy:

Zdejší restaurace vyrostla v roce 1927. Trilobit bar a Francouzská restaurace patřily k tomu nejlepšímu, co nabízela československá gastronomie té doby. Restaurace získala inspiraci v pavilonu Cliff House v americkém San Franciscu. V Trilobit baru byl noční život v nejpikantnějších podobách. K poslechu i tanci hrál Orchestr R. A. Dvorského. Za války sloužila věž jako pozorovací místo wermachtu pro sledování náletů na Prahu. Duchovním otcem lokality byl Václav Havel, otec bývalého prezidenta České republiky. V současné době jde o nepřístupný objekt procházející nákladnou rekonstrukcí.

Poloha: 50.0375628N, 14.4024097E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Terasy (320 m)

Železniční zastávka: Praha – Hlubočepy (1,6 km)


Přírodní rezervace Chuchelský háj
Přírodní rezervace Chuchelský háj

★★ - Přírodní rezervace Chuchelské háje, Malá Chuchle:

Jeden z cílů výletů Pražanů v době první republiky. Skalní podloží je velmi pestré a je tvořeno břidlicemi, vápenci, pískovci, křemenci a diabasy. Tyto diabasové skály pod kostelem svatého Jana Nepomuckého jsou unikátní. Je to jediné místo v Česku, kde roste Kosatec bezlistý český. Oblast zdejšího lesa je svázána s řadou vzácných hub, například Hřib královský, Hřib přívěskatý, Hřib pružný nebo Muchomůrka ježatohlavatá.

Poloha: 50.0208444N, 14.3868742E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Kazínská (1,2 km)

Železniční zastávka: Praha – Velká Chuchle (1,8 km


Kostel Všech Svatých ve Slivenci
Kostel Všech Svatých ve Slivenci

★★ - Kostel všech Svatých, Slivenec:

Gotická jednolodní stavba s trojboce uzavřeným kněžištěm a hranolovou věží. Stavební úpravy pobíhaly v roce 1693 a v roce 1889 podle návrhu architekta Antonína Barvitia. V původních oknech pod gotickou žebrovou klenbou jsou kopie vitráží z 2. poloviny 14. století. Originály jsou uloženy v Uměleckoprůmyslovém muzeu.

Poloha: 50.0195431N, 14.3544639E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Sli