PRAHA 5 - III. ČÁST


Jižní část Smíchovského nádraží a ostrov Císařská louka při pohledu z PP Ctirad
Jižní část Smíchovského nádraží a ostrov Císařská louka při pohledu z PP Ctirad

★★★★★ - Přírodní památka Ctirad, Radlice:

Chráněné území tvoří většinou uměle vytvořené geologické odkryvy. V nich je možné nalézt zkameněliny. Konec konců součástí přírodní památky je opuštěný lom Bílá skála. Dnes už z velké části neexistuje, protože v jeho tělese vznikla železniční trať, jednalo se však o první místo, kde Joachim Barrande prozkoumával a nacházel zkameněliny. Nebyl ale první, mnohem dřív je tady hledal i hrabě Šternberk. Povrch památky pokrývají společenstva skal a teplomilných trávníků. V období od července do října zde vykvétá i Hořec brvitý. Každopádně tu na nás čekají snad nejhezčí výhledy na Prahu.

Poloha: 50.0511797N, 14.4043717E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Konvářka (0,5 km)

Železniční zastávka: Praha – Žvahov (0,8 km)


GALERIE: POHLEDY ZE CTIRADU


Pohled z Přírodní rezervace Prokopské údolí - Vysoká
Pohled z Přírodní rezervace Prokopské údolí - Vysoká

★★★★ - Přírodní rezervace Prokopské údolí, Hlubočepy:

Hluboké zaříznuté údolí na březích Dalejského potoka. Samotné Dalejské údolí leží ale více na západ. Důvodem ochrany je souvislé pokrytí silurskými paleontologickými nálezy. Lokalitu studoval i Joachim Barrande. K úchvatným místům patří skalní jezírko. To začalo vznikat po roce 1874, kdy byly zbourány městské hradby a Praha se začala rozšiřovat. Bylo potřeba hodně vápna. A zdejší skály byly ideální. Těžilo se tu do roku 1905, kdy se po odstřelu začalo plnit dno spodní vodou a tak vzniklo zdejší jezírko.

Poloha: 50.0395711N, 14.3596672E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Klukovice (1,4 km)

Železniční zastávka: Praha – Holyně (2,3 km)

GALERIE: PROKOPSKÉ ÚDOLÍ


Hlubočepské plotny
Hlubočepské plotny

★★★★ - Skalní útvar Hlubočepské plotny, Hlubočepy:

Mohutné kolmé skály jsou stěny bývalého vápencového lomu. Odsud je jeden z nejkrásnějších pohledů na krajinu, ale i na Pražský Simmering, jak se křížení zdejších železničních tratí říká.

Poloha: 50.0431303N, 14.3911872E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Nádraží Hlubočepy (0,8 km)

Železniční zastávka: Praha – Hlubočepy (0,7 km)


Severozápadní viadukt je součástí Pražského Simmeringu
Severozápadní viadukt je součástí Pražského Simmeringu

★★★ - Pražský Simmering, Hlubočepy:

Železnice připomíná slavnou rakousko-štýrskou trať. I tady je smyčka, která se vrací o více než 180 stupňů, a železnice se zakusuje do vápencových skal. Byla postavena v letech 1868-72 a úsek do Hostivic dlouhý 8 kilometrů překonává výškový rozdíl 93 metrů.

Poloha: 50.0442261N, 14.3981664E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Žvahov (240 m)

Železniční zastávka: Praha – Žvahov (0,5 km)


V místě Severozápadního viaduktu se kříží dvě železniční tratě, silnice a Dalejský potok
V místě Severozápadního viaduktu se kříží dvě železniční tratě, silnice a Dalejský potok

★★ - Severozápadní viadukt, Hlubočepy:

Viadukt postavený na jedné větvi Buštěhradské dráhy. Severozápadní viadukt je označován za Horní a klene se 20 metrů nad silnicí. Má pět oblouků a délku 92 metrů.

Poloha: 50.0415117N, 14.3906239E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Nádraží Hlubočepy (280 m)

Železniční zastávka: Praha – Hlubočepy (320 m)


Jihovýchodní viadukt
Jihovýchodní viadukt

★★ - Jihovýchodní viadukt, Hlubočepy:

Větší z hlubočepských viaduktů. Most je dlouhý 115 a vysoký 25 metrů. Velmi složité je křížení dvou železnic nad sebou, cesty pro pěší, místní ulice a Dalejského potoka.

Poloha: 50.0383969N, 14.3963103E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Michnovka (200 m)

Železniční zastávka: Praha – Hlubočepy (240 m)


Svatoprokopský kříž stojí dnes na skále na extrémně nepřístupném místě
Svatoprokopský kříž stojí dnes na skále na extrémně nepřístupném místě

★★ - Památný kříž kostela svatého Prokopa, Jinonice:

Kříž připomíná místo, kde v letech 1711 – 1966 stál kostel svatého Prokopa. Byl na vrcholu skály a protože těžba kamene pokračovala až do 40. let 20. století, kostel se sunul k hraně skály. Z důvodu nebezpečí sesuvu byl v roce 1966 stržen. Lom po obsazení za II. světové války vyvlastnili Němci a vytvořili zde obrovský podzemní objekt. Ten po válce převzala armáda a využívá ho dodnes. Je velmi přísně střežený. Říká se, že podzemí je spojeno tajnými chodbami až s Pražským hradem. To armáda nikdy nepotvrdila, ani nevyvrátila. Od roku 1995 se místní pokouší o obnovu zdejších svatoprokopských poutí.

Poloha: 50.0414117N, 14.3760583E

Parkoviště: na kraji lokality cca 1 km

Autobusová zastávka: Nádraží Hlubočepy (1,4 km)

Železniční zastávka: Praha – Hlubočepy (1,5 km)


Kostel svatých Filipa a Jakuba na Zlíchově při pohledu z vltavského břehu
Kostel svatých Filipa a Jakuba na Zlíchově při pohledu z vltavského břehu

★★ - Kostel svatého Filipa a Jakuba, Hlubočepy:

Barokní kostel vznikl na počátku 18. století. Vědci zjistili, že románská kaple s gotickými prvky pochází ale už ze 13. století. Byla zasvěcená svatému Štěpánovi. Kostel je zajímavý tím, že svatostánek je situovaný k severu a má obdélníkovou chrámovou zeď.

Poloha: 50.0474575N, 14.4087664E

Parkoviště: v místě

Tramvajová zastávka: Zlíchov (170 m)

Železniční zastávka: Praha – Žvahov (0,8 km)


GALERIE: ZLÍCHOVSKÝ KOSTELÍK


Přírodní památka Železniční zářez
Přírodní památka Železniční zářez

★★ - Přírodní památka Železniční zářez, Hlubočepy:

Výstavba trati odkryla geologické skládání profilu. Místo najdeme mezi Hlubočepskou a Holyňskou ulicí. Z dávných dob tu zůstaly nálezy trilobitů a zkameněliny rostlinného i živočišného původu z devonského období. Roste tu i kriticky ohrožená Kostřava walliská.

Poloha: 50.0387814N, 14.3956314E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Michnovka (140 m)

Železniční zastávka: Praha – Hlubočepy (260 m)


PP Pod školou
PP Pod školou

★★ - Přírodní památka Pod školou, Hlubočepy:

Naleziště zkamenělin obdivoval Joachim Barrande. Prim tu hrají hlavonožci, trilobiti a mlží schránky.

Poloha: 50.0396783N, 14.3996683E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Michnovka (280 m)

Železniční zastávka: Praha – Hlubočepy (0,7 km)


Místo, kde dřív stávalo hradiště Děvín, dnes překrývají jen teplomilné trávníky
Místo, kde dřív stávalo hradiště Děvín, dnes překrývají jen teplomilné trávníky

★★ - Hradiště Děvín, Hlubočepy:

Místo nad levým břehem Vltavy. Stál tu hrad založený ve 14. století Štěpánem z Tetína. Už na začátku 15. století byl považován za pustý. Od počátku 16. století slouží Děvín jako cvičný cíl pro testování pražských děl. Po 2. světové válce se v lokalitě těžil kámen.

Poloha: 50.0469611N, 14.4011706E

Parkoviště: na Zlíchově cca 500 metrů

Autobusová zastávka: Prosluněná (0,6 km)

Železniční zastávka: Praha – Žvahov (420 m)


GALERIE: KOUZLO DĚVÍNA