top of page

PRAHA 8 - II. ČÁSTVyhlídka Zámky nabízí krásný výhled na řeku Vltavu
Vyhlídka Zámky nabízí krásný výhled na řeku Vltavu

★★★★ - Vyhlídky Zámky, Praha 8:

Vyhlídky jsou dvě, každá na vysokém skalním ostrohu na každé straně Zámecké rokle. Je odsud velmi poutavý výhled na Vltavu. Dohlédneme společně až do nedalekých Roztok. Při pohledu z vyhlídek si všimněte ostrého údolí Zámecké rokle a hlavně rozpadajících se budov u Vltavy. Upozorní vás na ně vysoký komín. Jsou to pozůstatky tzv. Bohnické dynamitky. Jednalo se o továrnu, která patřila Alfredu Nobelovi a na jejichž slavnostní otevření přijel v roce 1870do Prahy. Šlo vůbec o první továrnu na dynamit v Čechách.

Poloha: 50.1439811N, 14.4001383E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Zámky (1,8 km)

Vlaková zastávka: Praha - Holešovice (6,5 km)


GALERIE: VYHLÍDKY ZÁMKY


Přírodní památka Zámky s komínem, který patří k továrně Alfreda Nobela na dynamit, byla otevřena za jeho účasti v roce 1870
Přírodní památka Zámky s komínem, který patří k továrně Alfreda Nobela na dynamit, byla otevřena za jeho účasti v roce 1870

★★★ - Přírodní památka Zámky, Praha 8:

Chráněné území rozříznuté hlubokou Zámeckou roklí na dvě části. Jedná se o velmi strmé svahy, kde se velmi daří například chráněné rostlině Tařici skalní a velké řadě teplomilných živočichů a rostlin. Na své si tu přijdou milovníci vzácných motýlů, protože tady můžete spatřit například Otakárka ovocného a Lišaje pryšcového.

Poloha: 50.1450061N, 14.4002919E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Zámky (0,9 km)

Vlaková zastávka: Praha - Holešovice (7 km)


Vyhlídka Podhoří I je nižší z obou vyhlídek, které se vypínají nad hladinou řeky Vltavy
Vyhlídka Podhoří I je nižší z obou vyhlídek, které se vypínají nad hladinou řeky Vltavy

★★★ - Vyhlídka Podhoří I, Praha 8:

Vyhlídka se nachází přímo nad přírodní rezervací. Z okraje skalnatého rázu můžeme vidět sousední břeh a pražskou část Sedlec. Je tu krásný výhled na řeku s neopakovatelnými pohledy na řadu pražských památek.

Poloha: 50.1336944N, 14.3971333E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Zámky (450 m)

Vlaková zastávka: Praha - Holešovice (5,1 km)


Vyhlídkové místo Podhoří II se nachází nedaleko bohnického sportovního areálu
Vyhlídkové místo Podhoří II se nachází nedaleko bohnického sportovního areálu

★★★ - Vyhlídka Podhoří II, Praha 8:

Tuto vyhlídku najdeme zhruba o 200 metrů dále, než první z vyhlídek na Podhoří. Leží také o něco výše na absolutním vrchu skalnatého břehu. Je zde velmi blízko od sportovního areálu v Bohnicích. I tady se naskýtá neopakovatelný výhled na řeku Vltavu.

Poloha: 50.1328267N, 14.4005242E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Zámky (0,7 km)

Vlaková zastávka: Praha - Holešovice (4,8 km)


Přírodní rezervace Podhoří je v jarním období doménou Konikleců lučních českých a také květů Tařice skalní
Přírodní rezervace Podhoří je v jarním období doménou Konikleců lučních českých a také květů Tařice skalní

★★★ - Přírodní rezervace Podhoří, Praha 8:

Jsou to velmi strmé jihozápadně orientované kamenné svahy. Tvoří je kyselé břidlice, které umožnily vznik řady zajímavých rostlinných kolonií. Na jaře tu vykvétá Tařice skalní a Koniklec luční český. Místo nabízí neopakovatelné pohledy do údolí řeky Vltavy.

Poloha: 50.1318408N, 14.4006864E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Zámky (0,9 km)

Vlaková zastávka: Praha - Holešovice (5,3 km)


Bohnická vyhlídka
Bohnická vyhlídka

★★★ - Bohnická vyhlídka, Praha 8:

Nejkrásnější vyhlídka se nachází na místě, kde se nacházelo dřívější hradiště Na Farkách. I proto je lokalita vyhlídky obehnána dřevěnou palisádou, aby původní hradiště připomínala. Je odsud nádherný výhled na zákrut řeky Vltavy a na strmé břehy.

Poloha: 50.1287825N, 14.4047086E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Poliklinika Mazurská (0,8 km)

Vlaková zastávka: Praha - Holešovice (4,2 km)


Vyhlídkové místo nad Bohnickým údolím
Vyhlídkové místo nad Bohnickým údolím

★★★ - Vyhlídkové místo nad Bohnickým údolím, Praha 8:

Dovede nás k němu slepá koncovka modré turistické stezky. Nachází se v těsné blízkosti bohnického ústavního hřbitova. Naskytne se nám tu hezký výhled do Bohnického údolí a na nedaleké sídliště. V lokalitě je zbudováno i několik odpočinkových laviček.

Poloha: 50.1371231N, 14.4024108E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Zámky (0,5 km)

Vlaková zastávka: Praha - Holešovice (5,4 km)


GALERIE: BOHNICKÉ ÚDOLÍ


Přírodní památka Bohnické údolí se nachází v těsné blízkosti zdejšího sídliště
Přírodní památka Bohnické údolí se nachází v těsné blízkosti zdejšího sídliště

★★★ - Přírodní památka Bohnické údolí, Praha 8:

Jde o jedno ze tří údolí v této části Prahy. Společně s Bohnickým se jedná o údolí Čimické a Draháňské. Kromě posledně jmenovaného jsou lokality přírodními památkami a všechny tři jsou součástí Přírodní parku Draháň-Troja. Ve všech třech existovalo lidské osídlení už více než před 5 500 lety. Bohnické údolí se dnes jako všechna tři zmiňovaná údolí potýká s největším problémem nazvaným nevhodná skladba lesního porostu. Převažuje zde parazitující Trnovník akát a nevhodné smrky a borovice. V posledních letech se usiluje o návrat původních javorů a dubů. Nevhodné je pro celou přírodní památku i zatrubnění Bohnického potoka, který vymodeloval toto údolí. V plánu je jeho opětovné vyvedení na povrch, ale to je hudba daleké budoucnosti. K zatrubnění došlo při stavbě bohnického sídliště.

Poloha: 50.1363289N, 14.3996128E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Zámky (400 m)

Vlaková zastávka: Praha - Holešovice (5,4 km)


Dnes na Bohnickém ústavním hřbitově vzdávají hold mrtvým jen stromy porostlé břečťany
Dnes na Bohnickém ústavním hřbitově vzdávají hold mrtvým jen stromy porostlé břečťany

★★★ - Ústavní hřbitov Bohnice, Praha 8:

Velice pochmurné místo, které bylo založeno v roce 1909. Jedná se o hřbitov pro pacienty a zaměstnance Ústavu pro choromyslné. S pohřbíváním se tu přestalo až v 70. letech 20. století. Největší část pohřbených však tvoří tři tisícovky hlavně italských zajatců, kteří zemřeli v průběhu I. světové války na tyfus v nedalekém vojenském zajateckém táboře. Mezi nimi byl i sarajevský atentátník Gavrilo Princip. V jednom z hrobu se nachází i oběť pověstné a legendární prvorepublikové vraždy Otýlie Vranské. Dnes opuštěnému hřbitovu, který očaroval i režisérovi Miloši Formanovi, protože tu natáčel scény pohřbu Wolfganga Amadea Mozarta do masového hrobu, vévodí hlavně břečťany. Na hřbitově spatříme i zříceninu hřbitovní kaple.

Poloha: 50.1385828N, 14.4036044E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Zámky (0,8 km)

Vlaková zastávka: Praha - Holešovice (5,3 km)


GALERIE: ÚSTAVNÍ HŘBITOV BOHNICE


Vystupující skalky v Čimickém údolí pocházejí až z prvohor
Vystupující skalky v Čimickém údolí pocházejí až z prvohor

★★★ - Přírodní památka Čimické údolí, Praha 8:

Jedná se o mělké údolí, které podél koryta Čimického potoka zdobí skalky, které vznikly už v prvohorách. Později celé Čimické údolí zalila řeka Vltava, která tam na začátku čtvrtohor přinesla velké množství sedimentů, které údolí zcela zakrylo. Cestu si pak musel prorazit právě Čimický potok. Objevuje se zde řada vzácných rostlin například Modravec tenkokvětý, Bělozářka liliovitá nebo Koniklec luční český.

Poloha: 50.1415636N, 14.4180722E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Čimice (400 m)

Vlaková zastávka: Praha - Holešovice (5,1 km)


GALERIE: ČIMICKÉ ÚDOLÍ


Kostel svatých Petra a Pavla v Bohnicích patří k nejstarším pražským kostelům
Kostel svatých Petra a Pavla v Bohnicích patří k nejstarším pražským kostelům

★★★ - Kostel svatých Petra a Pavla, Praha 8:

Jedná se o velmi starou církevní budovu, která má své kořeny až v roce 1158. Původně románská podoba byla nahrazena na počátku 19. století klasicistní přestavbou. Půdorys kostela je postaven na tvaru řeckého kříže. Zajímavostí je, že na konci 18. století při rozebírání starého oltáře byla nalezena truhlice, ve které se zachovala zakládací listina kostela pocházející od pražského biskupa Daniela a datovaná 30. květnem 1158.

Poloha: 50.1343447N, 14.4159761E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Staré Bohnice (90 m)

Vlaková zastávka: Praha - Holešovice (4,1 km)


Kostel svatého Václava v Bohnicích se nachází uvnitř psychiatrické kliniky
Kostel svatého Václava v Bohnicích se nachází uvnitř psychiatrické kliniky

★★★ - Kostel svatého Václava, Praha 8:

Velmi zajímavá budova kostela se nachází přímo v areálu psychiatrické kliniky. Secesní kostel vznikal od roku 1906 podle návrhu architekta Václava Roštlapila. Ten je také autorem například Strakovy akademie. Výstavba svatostánku trvala dlouhých deset let a během válečných let se na stavbě podíleli také francouzští a italští váleční zajatci. Zajímavá je výzdoba a umělecké předměty uvnitř kostela. Na vnitřním vybavení se podílela řada velmi známých umělců počátku 20. století. Nejzajímavější je asi socha z carrarského mramoru. Podobenství Panny Marie vytvořil Franta Úprka.

Poloha: 50.1351008N, 14.4243992E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Nemocnice Bohnice - Ředitelství (200 m)

Vlaková zastávka: Praha - Holešovice (4 km)


★★ - Přírodní památka Velká skála a stejnojmenná vyhlídka, Praha 8: (bez fotografie)

Lokalita se nachází kousek od botanické zahrady. Jde o místo tvořené sedimenty dávného moře a vystupující i dnes nad okolní povrch. Z místa je zajímavý pohled na střed města.

Poloha: 50.1244856N, 14.4259350E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Dunajecká (320 m)

Vlaková zastávka: Praha - Holešovice (2,5 km)


Studánka Prdlavá v Draháňském údolí
Studánka Prdlavá v Draháňském údolí

★★ - Studánka Prdlavá, Praha 8:

Velmi vydatné prameniště hned vedle koryta Draháňského potoka. Tato studánka v Draháňském údolí získala netradiční název podle dobrého působení na lidský zažívací trakt.

Poloha: 50.1498986N, 14.4238006E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Sídliště Čimice (1,2 km)

Vlaková zastávka: Praha - Holešovice (5,4 km)


GALERIE: DRAHÁŇSKÉ ÚDOLÍ


V lokalitě Zámky se nacházelo nejen důležité slovanské hradiště, ale i hradiště v době kamenné, bronzové i železné
V lokalitě Zámky se nacházelo nejen důležité slovanské hradiště, ale i hradiště v době kamenné, bronzové i železné

 - Hradiště Zámka, Praha 8:

Na vysokém ostrohu se nacházelo jedno z důležitých slovanských hradišť. V 8. a 9. století strážilo Pražskou kotlinu. Bylo umístěno na velmi dobrém místě, protože ze tří stran bylo obehnáno velmi strmými svahy. V krajině je dnes už jen těžko rozpoznatelný pozůstatek příčného valu. Archeologické průzkumy však prokázaly, že ještě před prvními Slovany se zde nacházela hradiště v době kamenné, bronzové i železné.

Poloha: 50.1455742N, 14.4024789E

Parkoviště: na kraji lokality

Autobusová zastávka: Zámky (1,6 km)

Vlaková zastávka: Praha - Holešovice (6,3 km)


Klasicistní zámek v Bohnicích je dnes majetkem zdejší Psychiatrické kliniky
Klasicistní zámek v Bohnicích je dnes majetkem zdejší Psychiatrické kliniky

 - Zámek Bohnice, Praha 8:

Z původního zámku se dochovala pouze část. Ta byla na počátku 19. století společně s blízkým kostelem svatých Petra a Pavla klasicistně upravena. Dnes je zámek v majetku nedaleké psychiatrické léčebny a je nepřístupný.

Poloha: 50.1343750N, 14.4167419E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Staré Bohnice (90 m)

Vlaková zastávka: Praha - Holešovice (4,1 km)


Pietní park Draháň je hřbitov pro domácí mazlíčky
Pietní park Draháň je hřbitov pro domácí mazlíčky

 - Pietní park Draháň, Praha 8:

Místo určené ke vzpomínkám na domácí mazlíčky. V odlehlé části pražských Bohnic v těsném sousedství ústavního hřbitova vznikl tento pietní park pro domácí miláčky. Specifické kouzlo nabízejí hřbitovní místa oplocená drobnými plůtky, ale i skutečné náhrobky našich převážně psích miláčků.

Poloha: 50.1393069N, 14.4052719E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Zámky (0,9 km)

Vlaková zastávka: Praha - Holešovice (5,2 km)

Výlet 2: Po památkách Bohnic, nejbližším okolí a po bohnických vyhlídkách (pěší)


Start: Praha-Bohnice, Turistický rozcestník Bohnice - MHD

Cíl: Praha-Bohnice, Turistický rozcestník Bohnice – MHD

Délka trasy: 16,3 km

Časová náročnost: 4:55 hodiny, bez prohlídky lokalit

Popis: Bohnice jsou dnes hlavně moderním sídlištěm, ale na druhou stranu jejich historie je plná mnoha zajímavých kapitol, které bychom neměli přehlížet. Kromě toho máme možnost navštívit i známé bohnické vyhlídky, které se tyčí nad hladinou řeky Vltavy. Obojí uděláme. Samostatnou kapitolou pak bude rozhodně nejzajímavější místo tohoto výletu a tím je tajemný bohnický hřbitov bláznů. Navíc se jedná o jedno z nejtajemnějších míst v celé Praze. Jeho návštěva rozhodně stojí za to.

Vhodnost: Výlet je vhodný pro všechny věkové kategorie. Začínáme na náhorní plošině Bohnic a pak budeme postupně sestupovat do prvního – Drahanského údolí. Následně se můžeme těšit na další rovinatou část, abychom poté sestoupili do nejnižšího místa, které se nachází nejblíž řeky Vltavy ve výšce 184 metrů. Pak budeme znovu stoupat, zpočátku trochu ostřeji, nakonec se ale dostaneme do naší dnešní maximální výšky, která je 301metrů nad mořem. Jedná se o místo v lokalitě Přírodní památky Velká Skála. Celkové převýšení je 280 metrů a výlet je zařazen ve třetí náročnostní skupině.


Zastávky:

Praha-Bohnice, Kostel svatých Petra a Pavla (0,1 km) – Praha-Bohnice, Zámek Bohnice (0,2 km) – Praha-Bohnice, Kostel svatého Václava (1,2 km) - Praha-Dolní Chabry, Studánka Prdlavá (3,4 km) – Praha-Bohnice, Vyhlídka Zámky (5,4 km) – Praha-Čimice, Přírodní památka Čimické údolí (7,2 km) – Praha-Bohnice, Výhled Zámky (8,8 km) – Praha-Bohnice, Pietní park Draháň (9,5 km) – Praha-Bohnice, Hřbitov chovanců ústavu pro choromyslné (9,6 km) – Praha-Bohnice, Vyhlídka nad Bohnickým údolím (9,9 km) – Praha-Bohnice, Vyhlídkové místo Podhoří I (10,8 km) – Praha-Bohnice, Vyhlídkové místo Podhoří II (11,1 km) – Praha-Bohnice, Bohnická vyhlídka (12,3 km) – Praha-Bohnice, Přírodní památka Velká Skála (14,4 km)


Kostel Stětí svatého Jana Křtitele v Dolních Chabrech je jednou z nejstarších památek na území Prahy
Kostel Stětí svatého Jana Křtitele v Dolních Chabrech je jednou z nejstarších památek na území Prahy

★★★★★ - Kostel stětí svatého Jana Křtitele, Praha 8:

Extrémně architektonicky cenný kostel na území Prahy. Jde o románský pravoúhlý kostel nacházející se na malém návrší Bíleneckého náměstí. Uvnitř jsou unikátní románské malby z roku 1230. Součástí těchto výmaleb je i nejstarší nástěnný mariánský cyklus v Čechách, který pochází z roku 1250. Fascinující je fakt, že i když kostel vznikl už ve 3. čtvrtině 12. století, tak se podle archeologů jedná až o čtvrtou církevní stavbu, která se zde nacházela. A pozůstatky všech tří ještě starších budov zde byly odkryty. Všeobecné pozdvižení vyvolal nález pozůstatků zdejší rotundy, jejíž kruhová budova měla průměr 12,6 metrů, což z ní dělá druhou největší rotundu v České republice. Podlaha rotundy je vyskládána románskými reliéfními dlaždicemi, kterých se tu nachází dvacet typů. Nejzajímavější je chaberská dlaždice s námětem proroka Daniela.

Poloha: 50.1492164N, 14.4422183E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Bílenecké náměstí (60 m)

Vlaková zastávka: Praha - Holešovice (5,7 km)


GALERIE: DOLNOCHABERSKÝ KOSTEL


Plastika Miloše Zety Plačící žena na Kobyliské střelnici
Plastika Miloše Zety Plačící žena na Kobyliské střelnici

★★★★ - Národní kulturní památka Kobyliská střelnice, Praha 8:

Samotná střelnice vznikla v roce 1890. Sloužila původně pro výcvik pěchoty a brzy se stala i výletním místem pro Pražany. Hrávaly tu vojenské kapely, předváděly se tu ukázky výcviku koní. Po I. světové válce se zde na střelnici ve svých dovednostech cvičili i pražští Sokolové. Za II. světové války zde Němci zřídili popraviště. Největší počet lidí zde padl po atentátu na Heydricha. Zahynuli zde například Alois Eliáš, Františka Plamínková, Vladislav Vančura, Evžen Rošický, Jaroslav Štorkán, ale i řada občanů Lidic a představitelé pravoslavné církve v čele s biskupem Gorazdem. Umělecky velmi emotivně působí socha Miloše Zety Plačící žena, která doplňuje celý prostor Kobyliské střelnice.

Poloha: 50.1319817N, 14.4628181E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Bojasova (260 m)

Vlaková zastávka: Praha - Čakovice (5,5 km)


GALERIE: KOBYLISKÁ STŘELNICE


Ďáblický hřbitov je unikátní kubistický hřbitov, což poznáte i podle ohradní zdi
Ďáblický hřbitov je unikátní kubistický hřbitov, což poznáte i podle ohradní zdi

★★★★ - Národní kulturní památka Ďáblický hřbitov, Praha 8:

Jedná se o druhý největší hřbitov v Praze. Má rozlohu více než 14 hektarů. Vznikl v letech 1912-14 a je proveden v kubistickém slohu, což z něj dělá velkou raritu. Tento sloh rozpoznáme nejen na hřbitovní zdi, pavilonech, vstupní bráně, ale i na celém řešení, které navrhl architekt Vlastislav Hofman. Podle návrhu tehdejší Státní regulační komise se mělo jednat o jeden ze tří obrovských hřbitovů na obvodu města. Vznikl však jen tento, velký Ruzyňský a Chodovecký hřbitov nikdy nevznikly. Od roku 1943 zde byly do společných hrobů ukládány ostatky neidentifikovaných osob, sebevrahů a části válečných těl. V neoznačeném hrobě se zde nachází i nacistický zločinech Karel Hermann Frank. Na čestném pohřebišti odpočívají ostatky jugoslávských a italských partyzánů a také oběti Květnového povstání. Společnou hrobku zde mají i salesiáni. V 90. letech 20. století zde vyrostlo čestné pohřebiště popravených a umučených osob během politických procesů 50. a 60. let. V tomto hrobě se však nacházejí i ostatky českých výsadkářů Jana Kubiše a Jozefa Gabčíka. Na Ďáblickém hřbitově byl až do roku 2014 i hrob faráře Josefa Toufara, který byl ale exhumován a převezen do své původní farnosti v Číhošti. V době výstavby se uvažovalo o tom, že hřbitov v Ďáblicích by s ostatními pražskými pohřebišti a nemocnicemi spojovala trasa takzvané Černé Mary. Jednalo se o speciálně vyrobenou černou tramvaj, která krátký čas rozvážela rakve k pohřbu mezi Olšanskými a Vinohradskými hřbitovy a nemocnicemi. Od projektu se pak upustilo. Dnes je Ďáblický hřbitov jedním z mála, kde se dá pohřbívat popel nebožtíků ke kořenům vzrostlých stromů.

Poloha: 50.1357578N, 14.4805169E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Ďáblický hřbitov (280 m)

Vlaková zastávka: Praha - Čakovice (4,2 km)


GALERIE: ĎÁBLICKÝ HŘBITOV


Dětský hřbitov je součástí Ďáblického hřbitova a jedná se o hroby dětí žen odsouzených v politických procesech 50. let
Dětský hřbitov je součástí Ďáblického hřbitova a jedná se o hroby dětí žen odsouzených v politických procesech 50. let

★★★ - Dětský hřbitov, Praha 8:

Jedna z nejsmutnějších částí hřbitova v Ďáblicích. Jsou zde pomníky dětí vězeňkyň z 50. let 20. století. Tyto děti byly tajně ukládány do společných hrobů s oběťmi politických procesů 50. let.

Poloha: 50.1377742N, 14.4809933E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Ďáblický hřbitov (210 m)

Vlaková zastávka: Praha - Čakovice (4,1 km)


Libeňská vodárenská věž je věžový vodojem postavený v roce 1904
Libeňská vodárenská věž je věžový vodojem postavený v roce 1904

★★★ - Libeňská vodárenská věž, Praha 8:

Věžový vodojem vyrostl ve vrchní Libni v roce 1904. Architektem této povedené stavby je František Schlaffer. Vodárenský systém napájel nižší části Libně vodou z Káraného. Věž byla postavena ve stylu holandského majáku a dosahuje výšky 42 metrů. Svůj vodárenský účel přestala plnit v 60. letech 20. století.

Poloha: 50.1245047N, 14.4729697E

Parkoviště: v místě

Tramvajová zastávka: Ládví (390 m)

Vlaková zastávka: Praha - Holešovice (3,8 km)


GALERIE: LIBEŇSKÁ VĚŽ


Ďáblická hvězdárna se doslova opírá o buližníkový svah Ládví
Ďáblická hvězdárna se doslova opírá o buližníkový svah Ládví

★★★ - Ďáblická hvězdárna, Praha 8:

Hvězdárna byla uvedena do provozu v roce 1956. Nachází se na kopci Ládví, který umožňuje hezké výhledy do okolní krajiny. Za jasného počasí lze odsud vidět hřeben Krušných hor či Krkonoš. Určena je k tomu vyhlídka s křížem v těsné blízkosti hvězdárny.

Poloha: 50.1408889N, 14.4767111E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Květnová (270 m)

Vlaková zastávka: Praha - Čakovice (3,8 km)

Vyhlídkové místo u hvězdárny Ďáblice
Vyhlídkové místo u hvězdárny Ďáblice

Z vrchu Ládví se otevírá zajímavá vyhlídka na Polabí
Z vrchu Ládví se otevírá zajímavá vyhlídka na Polabí

★★★ - Vyhlídka na Polabí, Praha 8:

Překvapivě dobře situovaná vyhlídka na území Prahy. Je otočena na severovýchod a proto z této části Prahy nabízí pohled na údolí řeky Labe a rozlehlou nížinu kolem. Vyhlídka leží na žluté turistické stezce.

Poloha: 50.1385253N, 14.4666936E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Šimůnkova (1 km)

Vlaková zastávka: Praha - Čakovice (4,5 km)


V makovici věže na zámku v Ďáblicích je uložen kus dřeva z vozu, na kterém bylo vezeno ze Staré Boleslavi tělo svatého Václava
V makovici věže na zámku v Ďáblicích je uložen kus dřeva z vozu, na kterém bylo vezeno ze Staré Boleslavi tělo svatého Václava

★★ - Zámek Ďáblice, Praha 8:

Přirozená dominanta starých Ďáblic. Původní panství získali křížovníci s červenou hvězdou od královny Konstancie Uherské. V první polovině 18. století však tvrz vyhořela a následná rekonstrukce z ní udělala zámek. Do makovice zvonice byl vložen vzácný kousek dřeva z vozu, na kterém bylo údajně převáženo tělo svatého Václava ze Staré Boleslavi do Prahy. Vrcholnou součástí zámku je kaple Nejsvětější Trojice a svatého Václava.

Poloha: 50.1484792N, 14.4848581E

Parkoviště: v místě

Autobusová zastávka: Ďáblice (130 m)

Vlaková zastávka: Praha - Čakovice (2,7 km)

Interiér zámecké kaple Nejsvětější Trojice a svatého Václava v Ďáblicích
Interiér zámecké kaple Nejsvětější Trojice a svatého Václava v Ďáblicích